Wydarzenia

Wydarzenia realizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Efektywności - ETA oraz Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

W imieniu Organizatora - Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Partnera Merytorycznego - Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego oraz Rafała Czaji - członka Rady Programowej "IV Kongresu Elektryki Polskiej" zapraszamy do udziału w bardzo wyjątkowym wydarzeniu.

6 - 7 czerwca, Poznań


Organizatorem Sesji "Lokalny Wymiar Transformacji Energetycznej" oraz Partnerem Merytorycznym Kongresu jest:

Kongres Elektryki Polskiej (KEP) to cykliczne wydarzenie naukowo-techniczne organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) co 5 lat. Dotychczas odbyły się trzy Kongresy Elektryki  Polskiej: w 2009, w 2014 oraz w 2019 roku. Kolejny planowany jest w czerwcu 2024 roku.

Idea zorganizowania I Kongresu Elektryki Polskiej zrodziła się z chęci uczczenia 90-tej rocznicy istnienia SEP, która przypadała w roku 2009. II KEP został organizowany w 95. rocznicę, a III KEP zorganizowano w szczególnej chwili, gdy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, największe i najstarsze stowarzyszenie inżynierskie w naszym Kraju, świętowało 100-lecie  swego istnienia.

ZAPROSZENIE
 
W imieniu zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego oraz Dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH Prof. Ryszarda Bartkowiaka zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji:
 
 
"Polityka gospodarcza a zachowanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń"
19 marca 2024 r.
Szkoła Główna Handlowa, Aula I, budynek C Al. Niepodległości 128
 
Partner Merytoryczny i Organizacyjny:
 
 
Wśród zagadnień wypracowywanych przez Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego znalazły się m.in:
 • Współczesne wyzwania dla miast i terenów wiejskich (prof. Ryszard Bartkowiak)
 • Sieci elektroenergetyczne a odnawialne źródła energii (mgr. Rafał Czaja)
 • Wpływ zmian klimatu na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski (prof. Beata Fornal-Pieniak)
 • Społeczno- gospodarcze następstwa rozwoju zielonej energetyki (dr Krzysztof Księżopolski)
 • Transformacja sektorów gospodarki w kierunku ochrony klimatu szansą na zwiększenie ich efektywności, na budowanie samowystarczalności energetycznej i szansą wzrostu potencjału gospodarczego kraju (dr Tadeusz Bąk)

Future Energy Summit to coroczna konferencja poświęcona pionierskim rozwiązaniom w energetyce i przyszłości całego sektora. Tegoroczna edycja przybierze wyjątkową, formę - Future Energy Summit /Dzień Nowej Energii 2024

Patron Merytoryczny:

                                

FES 2024 powstaje we współpracy merytorycznej Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego, a organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Energetyki przy SGH w Warszawie oraz Studenckie Koło Naukowe Nova Energia przy AGH w Krakowie.

Elementem dodatkowym warszawskiej części wydarzenia będzie wizyta w centrali PSE SA

Tegoroczny Projekt dzieli się na Dzień Nowej Energii oraz na Future Energy Summit

Dzień Nowej Energii w Krakowie, 18-19 MARCA

(18 marca o 12:00, AGH budynek D4 (Wydział Energetyki i Paliw) sala 08/09) z "Innowacje w GOZ: biomasa, biopaliwa i zrównoważone zarządzanie odpadami"

Stowarzyszenie im. Prof Żmijewskiego w ramach projektu energiadlawsi.pl oraz Polska Federacja Ziemniaka
zapraszają do udziału w kongresie

„Bezpieczeństwo Produkcji Rolnej 2024”

Radisson Hotel&Suites Gdańsk -  udział bezpłatny

ul. Chmielna 10/25, 80-748 Gdańsk

OGLĄDAJ NA ŻYWO

ZAPROSZENIE

"Dzień z energetyką" - konferencja naukowo-ekspercka

 28 lutego (środa), Kraków, Hotel Qubus, ul. Nadwiślańska 6

Do udziału zapraszają:

Partnerzy:

 

Wydarzenie będzie okazją do zgłębienia wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz lokalnej transformacji energetycznej. Bez względu na technologię wytwarzania i magazynowania energii, nadrzędną ideą jaka powinna przyświecać obecnie projektowanym i wdrażanym systemom zarządzania energią – jest maksymalizowanie 
korzyści użytkownika - czyli AUTOKONSUMPCJI.

Podczas konferencji poruszony zostanie temat nie tylko wytwarzania zielonej energii w systemach fotowoltaicznych i skojarzonych z nimi systemów grzewczych, ale również inteligentne systemy zarządzania energią w domu, mieszkaniu czy firmie. Swoje innowacyjne rozwiązania w tym zakresie zaprezentuje NORD, który jest obecnie liderem sterowania przepływami energii 
od wielu urządzeń wytwórczych – jak i odbiorników energii. Ich system zarządzania energią obejmuje kompleksowe procesy wytwarzania, przechowywania i zarządzania energią, a w przyszłości również korzystanie z rynku MOCY (CMR). Zintegrowane systemy grzania i chłodzenia NORD dostarcza na rynek Generalny dystrybutor - firma GBC Solino.

W imieniu Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH oraz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, zapraszamy na webinarium edukacyjne skierowane dla

 Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miasta oraz osób zarządzających powiatami i województwami samorządowymi

piątek, 16 czerwca, godz.: 11.00 - 13.00 (on-line)

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny

(zgłoszenie chęci udziału na dole strony)

AGENDA 

W trakcie webinarium przedstawimy zagadnienia związane efektywnością energetyczną w JST a także pozyskaniem białych certyfikatów pod kątem strategicznym, technicznym czy finansowym. 

Podczas spotkania odpowiemy na pytania: 

 • Czym są białe certyfikaty?
 • Jak samorządy terytorialne korzystają z białych certyfikatów?
 • Jaka jest procedura ubiegania się o białe certyfikaty? 
 • Jakie korzyści finansowe można uzyskać dzięki białym certyfikatom?

W DYSKUSJI UDZIAŁ WEZMĄ:

dr inż. Grzegorz Maśloch

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego oraz Instytutu Finansów SGH zapraszamy do udziału w Konferencji

"Wyzwania i szanse przed krajowym systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

6 czerwca 2023, start o godz. 11.00 

 

Uzasadnienie organizacji wydarzenia:

Krajowy system gospodarki odpadami komunalnymi (w skrócie GOK) przechodzi głęboki i wszechstronny kryzys we wszystkich obszarach tego działu gospodarki komunalnej.

Objawy to: odchodzenie od celów ekologicznych GOK na rzecz rozwiązań doraźnych:, np. rośnie liczba realizacji spalarni odpadów, uchodzących do tej pory za „nieekologiczne”, sprzeczne z realizacją celów tzw. „piramidy UE”: odzysk, recykling, spalanie, składowanie,. Coraz więcej gmin nie realizuje celów ekologicznych systemu GOK. Narasta rozziew między polityką Unii Europejskiej w obszarze GOK, jej celami, środkami, a realiami gospodarki odpadami w kraju.

Nasila się spór pomiędzy przedsiębiorstwami prywatnymi a JST o prawo do realizacji GOK - coraz więcej gmin przyjmuje zasady in house eliminujące konkurencję prywatną na danym rynku. Generalnie słabnie zaufanie do gospodarki rynkowej, jako sposobu na zapewnienie realizacji zadań JST w dziedzinie GOK.

 
W dniu 18 maja 2023 w Spale zrealizowana została specjalna debata ekspercka pt
 
„Bezpieczeństwo energetyczne – bezpieczeństwo społeczne. Realia praktyczne lokalnych wymiarów bezpieczeństwa”
 
Debatę merytorycznie wypracowali: Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, Sekretarz Urzędu Gminy Błonie przy współpracy z Akademią Sztuki Wojennej oraz Uniwersytetem Warszawskim.
 

W dniach 18 - 19 maja 2023 roku w Spale realizowana będzie konferencja naukowa pn. „Społeczne i technologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa – problemy interdyscyplinarne” 
 
 
W ramach wydarzenia Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego realizować będzie specjalny panel ekspercki pt:
 
„Bezpieczeństwo energetyczne – bezpieczeństwo społeczne. Realia praktyczne lokalnych wymiarów bezpieczeństwa”
 
Moderatorem panelu będzie płk dr hab. inż. Andrzej Soboń
 
Podczas debaty zostaną poruszone niezwykle ważne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa energetycznego:
Bezpieczeństwo energetyczne Polski – wyzwania i perspektywy
Polityka energetyczna Unii Europejskiej w obliczu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
Lokalne bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo państwa – teoria i praktyka
 
Ekspertami, którzy rozwiną zagadnienia będą: 
dr Piotr Naimski
dr hab. Krzysztof Tomaszewski
dr inż. Grzegorz Maśloch, SGH
mgr Rafał Czaja, Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego

ZAPROSZENIE

17 kwietnia, w godz.:14.20-16.00

Warszawa, Centrum Olimpijskie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4  (Moonsfera)

Kontekst:

Sytuacja globalna, regionalna, a także lokalna ulega zmianom na naszych oczach. Sytuacja związana z wojną na Ukrainie, dodatkowo potęguje zmiany w łańcuchach dostaw i zrozumieniu bezpieczeństwa energetycznego, ekonomicznego czy żywnościowego.

Mając świadomość zmian wynikających z powyższych elementów, kierunków zawartych w politykach UE – „Zielony\y Ład”, „Fit for 55”, „Strategia od pola do stołu” czy trendów wyznaczanych przez konsumentów, chcielibyśmy zastanowić się jaki narzędzie obecne i przyszłe mogłyby wesprzeć konkurencyjność rolnictwa i rolników w szeroko rozumianej transformacji obszarów wiejskich.

Zrównoważony wymiar produkcji

jak wykorzystać narzędzia transformacji obszarów wiejskich?

debata realizowana jest w ramach projektu Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego

Kontynuując nasze działania mające na celu budowę zrozumienia społecznego dla zachodzącego procesu transformacji w kierunku nisko- i zeroemisyjnych źródeł oraz niezbędnych inwestycji w tym zakresie, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w IV edycji konferencji AREOPAG ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 2022

21 grudnia 2022 r. 
Towarowa Giełda Energii/GPW (sala Imperium, ul. Książęca 4)

Wydarzenie jak corocznie jest nieodpłatne dla uczestników zgodnie z regulaminem konferencji

PARTNERZY 2022:

 

AGENDA

W okresie od 21 września do 18 października 2022 r. odbyło się 16 bezpłatnych szkoleń dotyczących zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich.

Wykonawcą było Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego w ramach umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcie Rolnictwa.

Patronat Honorowy nad tymi wydarzeniami objął Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Szkolenia odbyły się w każdym województwie i miały na celu rozpowszechnienie wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego wiedzy na temat działalności spółdzielni energetycznych jako nowych podmiotów na polskim rynku energii oraz ich wpływu na możliwości rozwoju dla lokalnych samorządów, przedsiębiorstw, rolników i mieszkańców.

Szkolenie jest udostępnione na stronie KOWR pod poniższym linkiem:

TUTAJ

           Szanowni Państwo,
 
Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Wydziale Elektrycznym PW oraz Sekcja Energetyki Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
zapraszają na
 
Seminarium   nt. „Wyzwań związanych z pracą, modernizacją i rozbudową  KSE” 
 
Spotkanie odbędzie się w dniu:
17 listopada 2022 r. o godz. 16.00,   w Gmachu Starej Kotłowni Politechniki Warszawskiej
 
W programie m.in:
 • Zrównoważona transformacja energetyczna
 • Uwarunkowania i zasady tworzenia Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej (PRSP) 
 • Konkluzje wynikające z bieżącego PRSP.
 Przewidywany czas trwania seminarium: 2 – 2,5 godz 
 
      Zapraszają:
 • Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz (SEn OW) 
 • Rafał Czaja (Stow. im. prof. Żmijewskiego)
 • Wiesław Brociek  (k.201)
Chęć udziału w spotkaniu dla członków Stowarzyszenia prosimy zgłaszać na adres: sekretariat@stowarzyszenie-zmijewski.pl        
 
Szkolenia realizowane w dniach 21 września-18 października 2022
 
ZAPROSZENIE

do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line dotyczących zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych

Czym jest spółdzielnia energetyczna i jak ją założyć?
Czy gmina może stać się członkiem spółdzielni energetycznej?
Jakie korzyści dla gminy i społeczności lokalnej wynikają z założenia spółdzielni energetycznej?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) do udziału w nieodpłatnych szkoleniach poświęconych zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko – wiejskich.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Henryk Kowalczyk.

Zapraszamy na Seminarium  pt. "Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne"

Seminarium w godz. 10:00-12:00 w formule zdalnej, na platformie internetowej Webex.

Celem seminarium jest określenie, jakie przesłanki techniczne, ekonomiczne, prawno-organizacyjne oraz społeczne – w rozumieniu udziału poszczególnych prosumentów oraz odbiorców – powinny być spełnione, aby wdrożyć w ramach przygotowywanych i proponowanych projektów funduszy europejskich dla województw mechanizmy bilansowania lokalnego.

Możliwości wprowadzenia takich rozwiązań były przedstawione w artykule Ryszarda Cetnarskiego, Serhiy Penskyyego i Karola Wawrzyniaka dotyczącym koncepcji usług autobilansowania, opublikowanym w czasopiśmie „Energetyka Rozproszona” 4, 2021: 19–39-TUTAJ

UWAGA Z PRZYCZYN NIEZALEZNYCH OD ORGANIZATORA, TERMIN WYDARZENIA ULEGŁ ZMIANIE, BEDIEMY INFORMOWAĆ O NOWYM TERMINIE

LINK DO UDZIAŁU W WYDARZENIU

Już 22 czerwca 2022 r. w Warszawie podczas 6. Konferencji „Inteligentna Energetyka” eksperci branży energetycznej spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy Polska ma szansę na pełną dekarbonizację do 2050 r. dzięki digitalizacji i dekarbonizacji energetyki? 

Wiedza branżowa niezbędnym elementem wprowadzania zmian
Wzrastająca w coraz szybszym tempie średnia temperatura powierzchni Ziemi wymusza na światowych gospodarkach dokonanie pilnych zmian na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i ochrony społeczności. W XXI w. proces dążenia do zeroemisyjności może być jeszcze bardziej efektywny, dzięki stosowaniu takich narzędzi, jak digitalizacja, decentralizacja i dekarbonizacja.

– Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, potrzebne są nie tylko dynamiczny rozwój technologii, ogromne nakłady finansowe na projekty czy zmiany regulacji krajowych i światowych. Dla sprawnego realizowania założonych celów, kluczowym staje się dostęp do jak najbardziej aktualnej i rzetelnej informacji rynkowej – podkreśla Izabela Żylińska, pomysłodawczyni i organizatorka Konferencja „Inteligentna Energetyka”.

W odpowiedzi na tę potrzebę, w 2013 r. powołany został do życia cykl Konferencja „Inteligentna Energetyka”. Każda edycja wydarzenia ma na celu promocję idei nowoczesnej energetyki jako sposobu na transformację gospodarki w kierunku zeroemisyjnej.

W ramach naszej aktywności projektu energiadlawsi.pl dot. zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, serdecznie zapraszamy zainteresowane środowiska do udziału w otwartej i nieodpłatnej debacie on-line

 • Co dalej z pakietem Fit for 55 i systemem EU ETS?
 • Jak wojna na Ukrainie wpłynie na politykę klimatyczną UE?
 • Czy agresja Rosji odłoży w czasie transformację energetyczną państw UE i sprawi, że zapomnimy o klimacie?

Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedź już w dniu 7 kwietnia podczas naszego panelu dyskusyjnego online

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:00 i będzie transmitowane za pośrednictwem aplikacji MS Teams 

Moderatorem spotkania będzie dr Krzysztof Księżopolski z Katedry Polityki Publicznej SGH, Członek Rady Programowej Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego

W dyskusji wezmą udział:

 •  Ilona Jędrasik, Kierowniczka Programu Infrastruktura Paliw Kopalnych w Polsce w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi,
 •  Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK SA,
 •  dr Grzegorz Maśloch, adiunkt w Katedrze Ekonomiki Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, Członek Rady Programowej Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego

Link do wydarzenia zamieścimy w naszym Specjalnym Newsletterze w dniu 5 kwietnia

ice-italian-trade-agency-dfe1c-logo_fs - SpaceCom

W ramach działań statutowych Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, na zaproszenie Pana Dyrektora Paolo Lemma z Italian Trade Agency nasi przedstawiciele poprowadzą część warsztatową spotkania:

"POLAND: BUSINESS OPPORTUNITIES
FOR ELECTRICAL ENGINEERING & ELECTRONIC COMPANIES OUTLOOK ON THE SMART TECH FOR ENERGY AND CONSTRUCTION MARKETS"

 

Opening speaches:

Mr. Aldo Amati, Ambassador of Italy in Poland

Ms. Mariarosaria Fragasso, International Relations Manager of ANIE - Italian Federation of Electrotechnical and Electronic Industries

Przedstawicielami ze strony Rady Programowej Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego i Politechniki Warszawskiej będą:

 • prof. Tadeusz Skoczkowski
  Electrotechnical and Electronic Technologies for Poland Energy and Construction Markets: Current Situation and Trends, (moderator)
   
 • dr Arkadiusz Węglarz
  Construction Market: Smart Building in Poland (expert)

Zapraszamy na nieodpłatne webinarium pt "Are EU homes ready for full electrification?"

24.02.2022 r.

Start o godzinie 16.00.

Webinar prowadzony będzie w języku angielskim

Prezenter:

Prof. Angelo Baggini - the University of Bergamo

He will share his analysis of electrical installations in Europe and proposes solutions on the path towards zero-emissions buildings by:
* Showing the difference between an electrical installation from 1990 and the needs of today and tomorrow
* Analysing the implications of far-reaching electrification from a technical, policy and consumer point of view.
* Presenting two case studies of home renovations in typical EU dwellings: an apartment and a single-family house.
* Recommending improvements to legislation and standards.

 

Description

To achieve climate and energy goals, decarbonising Europe’s building stock is critical. As part of the ‘renovation wave,’ solar photovoltaic power systems, heat pumps, electricity storage and electric vehicles chargers will become prevalent in our homes. This raises the question whether the EU dwelling stock is ready for this transition. Around 50% of domestic buildings were built before 1990 without anticipating the needs of today and tomorrow.

The deployment of safe, efficient and smart electrical installations on a large scale requires a long-term vision grounded in a strong foundation of policy, tools and standards.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do śledzenia debaty  dot. rynku energii w Polsce, która odbędzie się w dniu 3 lutego o godz. 12.00, na dedykowanym kanale SGH w serwisie YouTube.

Zapraszamy do śledzenia transmisji oraz zadawania pytań ekspertom w formie online.

Link do spotkania prześlemy do wszystkich zgłoszonych osób przez formularz rejestracyjny (na dole strony), 

W spotkaniu udział wezmą: 

•    dr Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
•    dr Krzysztof Księżopolski, Członek Rady Programowej Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej SGH.

Rozmowę poprowadzi dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH Bartosz Majewski

Spotkanie realizowane w ramach cyklu ""Czwartkowe Forum SGH"

Zakres merytoryczny:

Debata ekspercka realizowana pod Patronatem Merytorycznym

AREOPAG Energetyki Odnawialnej
9 grudnia 2021, Warszawa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Warsztat-Webinar jest realizowany w ramach działań statutowych Stowarzyszenia mających na celu przedstawienie kluczowych wyzwań ujętych w kierunkach polityki klimatycznej i wypracowywanego pakietu „Fit for 55”.

Dla sprawnego przebiegu warsztatu, zakładana jest maksymalna liczba uczestników wynosząca 70 os.

23 listopada 2021 r.

Start o godz. 11.30

CLICKMEETING

PARTNER Projektu

 

Online on 15 – 17 November 2021

This event will be co-hosted by the European Commission’s DG REGIO and DG ENER, and Committee of the Regions


 

 

Sep 30, 2021, 3:00 PM in Brussels (on-line event)

Webinar description

Fit for 55: Role in decarbonising transport and buildings

fit for 55

Few aspects of the European Commission’s proposed Fit for 55 legislative package prompted as much debate as creating a separate emissions trading system for the buildings and transport sectors, the new ‘ETS2.’ Given that the Effort Sharing Regulation has thus far failed to deliver emissions reductions at the pace needed to meet climate goals, the Commission proposed this carbon pricing measure in an attempt to accelerate reductions in these laggard sectors.

Topics to be explored:

* the likely impacts of the proposal for both sectors;
* the role of carbon pricing in the electrification of buildings and transport;
* equity considerations associated with the proposal, and ways in which these concerns could be addressed.

We will allow ample opportunity for participants’ questions following the presentations.

Registration via: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl 

Zapraszamy czytelników wydawnictwa "Przegląd Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" na bezpłatny warsztat-webinar "Transformacja energetyczna...". Wydarzenie jest realizowane  jako rozwinięcie najnowszego artykułu zamieszczonego w wydawnictwie z cyklu Odnawialne Źródła Energii - Gospodarka Energetyczna.

Wydarzenie jest nieodpłatne i realizowane na platformie click-meeting. Dla ułatwienia przebiegu warsztatu zakładana maksymalna liczbę uczestników wynosi 100.

Rejestracja

W imieniu własnym oraz organizatora - GAZ SYSTEM SA, serdecznie zapraszamy Państwa na kontynuację cyklu „NOWE PERSPEKTYWY PRZYŁĄCZEŃ”, który z uwagi na sytuację epidemiologiczną został przerwany w ubiegłym roku. Jako dopełnienie cyklu (przerwanego przez wybuch Cov-19) serdecznie zapraszamy na kolejne 2 konferencje GAZ-SYSTEM dotyczące roli gazu jako trwale przejściowego nośnika energii.

Pierwsza impreza odbędzie się 16 czerwca o godzinie 10.00

Wśród prelegentów m.in.

Z przyjemnością informujemy, że nasza organizacja została wyłącznym polskim Partnerem merytorycznym konferencji pt:

"Legal and Economic Prespectives of Energy Cooperatives' Development"

Wydarzenie w formule "on-line" w dniu 27 maja, w języku angielskim

ORGANIZATOR:
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

W uroczystym otwarciu konferencji obok przedstawicieli Uczelni oraz gości międzynarodowych udział weźmie Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia.

Naszymi przedstawicielami podczas debat eksperckich będą:

 • dr Grzegorz Maśloch - członek Rady Programowej Stowarzyszenia
 • dr Maciej Sokołowski - członek Rady Programowej Stowarzyszenia.

Wśród ekspertów międzynarodowych będą wybitni przedstawiciele, reprezentujący środowisko naukowe i praktyczne w zakresie społeczności, spółdzielni/kooperatyw energetycznych funkcjonujących w Europie:

ENERGY WEEK 24 - 28 maja

realizowany jest pod Patronatem Honowowym

Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Urzędu Regulacji Energetyki

Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Energy Week to projekt, który jest jednym z największych tego typu wydarzeń w Polsce. Jest to cykl warsztatów i wykładów, prowadzonych dla studentów zainteresowanych branżą 

Tegoroczna edycja poświęcona jest polskiej transformacji energetycznej oraz jej szansom i zagrożeniom.

Zagadnienia dot. tranformacji w kontekście  energetyki lokalnej i społeczności energetycznych oraz zaangażowania mieszkańców obszarów wiejskich (w tym rolników) przedstawią przedstawiciele Stowarzyszenia im.prof. Żmijewskiego

https://fb.watch/5Kj2PxwT1-/

Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego wraz z Kolegium Zarządzania i Finansów 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

On behalf of the European Commission’s Directorates-General for Regional Policy and Energy, we are delighted to invite stakeholders from EU coal, carbon and fossil fuel-intensive regions to the 3rd meeting of the Just Transition Platform.

The event will take place online from 26 to 29 April 2021 and be opened by Elisa Ferreira, Commissioner for Cohesion and Reforms and Kadri Simson, Commissioner for Energy.

The event integrates the Coal Regions Virtual Week and Carbon-intensive Regions Seminar and their dedicated sessions. As a novelty this year, the Just Transition Platform meeting will include a Multi-Level Dialogue, organised by the Committee of the Regions, which underscores the importance of the involvement of local and regional authorities in the preparation of territorial just transition plans and the implementation of the Just Transition Mechanism

REGISTRATION

Zapraszamy do udzialu w nieodpłatnym Webinarium

Electricity Supply Systems of the Future - Systemy dostaw energii elektrycznej przyszłości

(webinar w języku angielskim)

23 marca 2021 r, godz. 16.0017.00

Podczas obecnego webinarium autorzy Zielonej Księgi „Systemy zaopatrzenia w energię elektryczną przyszłości” przedstawią kluczowe kwestie w ramach prac komitetów badawczych CIGRE – Conseil International des Grands Réseaux Électriques. Celem CIGRE jest tworzenie nowej wiedzy technicznej i wymiana informacji dotyczących wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej przy poziomach napięć od wysokich do średnich.

Zielona Księga dostarcza unikalnych i obiektywnych poglądów technicznych CIGRE na obecny i przyszły stan systemów zasilania energią elektryczną. Pokazuje również wartość globalnej współpracy wielu ekspertów z przemysłu i środowiska akademickiego zmobilizowanych w ramach społeczności CIGRE. 

Panelistami bedą:

 
 
 
11 grudnia 2020 r.
 
zaplanowane początkowo w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 
(z uwagi na sytuacje epidemiologiczną debaty eksperckie realizowane w formule zdalnej/wideokonferencji)
 
 
 
 

Szanowni Państwo,

W imieniu Ambasadora Włoch, JE Aldo Amati, pierwszego Sekretarza Ambasady Włoch w Polsce Pana Simone Balzani oraz Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Efektywności Pana Rafała Czaji, serdecznie  zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu (on-line webinar)  „Poland and the challenge of the enegy transition". Building a partnership with Italy.

Wydawnictwo „Nowa Energia”, Centrum Energetyki AGH oraz Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego, zapraszają do udziału w :

VIII Konferencji Technicznej  pt.„Nowy Model Energetyki"

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2020 r. w formule on-line.

WSPÓŁPRACA:

WEBINARIUM, 28 listopada
godz. 15.00 - 16.00,
Prowadzący : Peter Welch (European Court of Auditors)
język angielski

Przekazujemy w Państwa ręce ostatnie dwie ważne publikacje Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (The European Court of Auditors (ECA), dotyczące polityk UE w zakresie efektywności energetycznej, które beda przedmiotem aktualnego webinarium.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny i wylącznie po rejestracji, w tym celu prosimy o kontakt z nami pod adresem:

biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl

 • Działanie UE w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego (Pełny raport poniżej do pobrania)

EU action on Ecodesign and Energy Labelling

 • Efektywność energetyczna w budynkach (Pełny raport poniżej do pobrania)

Energy efficiency in buildings

 

 

 

ORGANIZATOR:

PARTNER MERYTORYCZNY WYDARZENIA:

PARTNER MERYTORYCZNY SESJI II:

O wydarzeniu

Konferencja pn. Areopag Energetyki Odnawialnej 2019 stanowi drugą edycję wydarzenia, które odbyło się w ubiegłym roku pod patronatem Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i jest płaszczyzną komunikacji, której zakres tematyczny oraz formuła odpowiadają zapotrzebowaniu uczestników rynku i przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za kreowanie ram prawnych polskiego rynku odnawialnych źródeł energii.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wypracowanie wraz z przedstawicielami administracji rządowej ram dla konstruktywnego dialogu o charakterze eksperckim, zorientowanego na pozyskiwanie koncepcji i rozwiązań przydatnych we wdrażaniu założeń dla zrównoważonej energetyki.

"Spółdzielnie energetyczne -  szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich"

16 października, Sala pod Kopułą, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

organizatorzy:

Uroczyste otwracie konferencji -  Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencja będzie inauguracją działań Ministerstwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz rozwoju Spódzielni Eneregetycznych w Polsce.

Podczas konferencji m.in:

 • Ustawa OZE – nowe regulacje prawne dotyczące spółdzielni energetycznych

Jarosław Wiśniewski Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Prawo spółdzielcze – podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni

mec. Grzegorz Abramek, Krajowa Rada Spółdzielcza

 • Spółdzielnie energetyczne społeczno-gospodarczym katalizatorem poprawy konkurencyjności rolnictwa i jakości życia na obszarach wiejskich

Rafał Czaja Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego
 

AGENDA KONFERENCJI

 

ZAPRASZAMY DO NIDZICY

24 Sierpnia 2019 r.

"Starcie merytoryczne" pt. "Energetyka i zarządzanie kosztami w rolnictwie i przetwórstwie - produkcja energii czy jej oszczędzanie?"

 

Patroni:

W dniu 24 sierpnia przygotowujemy niezwykłe i kontrowersyjne "starcie" merytoryczne - produkcja energii czy jej oszczędzanie?.

Wyjątkowy warsztat i dyskusja odbędzie się podczas Konferencji i Targów organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Boninie, Polską Federację Ziemniaka przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Zgodnie z celem Stowarzyszenia i oczekiwaniami jego inicjatora śp. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, docieramy z tezami dot. efektywnej gospodarki do różnych środowisk, tak aby transformacja energetyczna realizowała się w Polsce z uwzględnieniem naszych potrzeb rozwojowych, w tym potrzeb lokalnych.

Zakres merytoryczny:

Forum Transformacji Energetycznej

19 czerwca 2019 r. w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

pod patronatem

Ministerstwa Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Środowiska

Będzie to pierwsza odsłona cyklu konferencji realizowanych na przestrzeni trzech lat, począwszy od 2019 r.

Rejestracja od godz. 8.30

Uroczyste otwarcie o  godz. 9.30

Zakończenie o godz. 15.30

Podejmowana inicjatywa stanowi odpowiedź na potrzebę monitorowania i analizy zachodzących obecnie kluczowych procesów transformacyjnych sektora energetyki, stanowiących konsekwencję unijnych dyrektyw, krajowych dokumentów strategicznych oraz polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Kierując się zrozumieniem czynników kształtujących procesy transformacyjne, należy w sposób systemowy odnieść się do istniejących wyzwań technologicznych.

Podjęcie realizacji Forum wynika tym samym z potrzeby pragmatycznego zdefiniowania wyzwań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i magazynowania energii, w kontekście zachodzącego postępu technologicznego. Sektor energetyczny ma doniosły wpływ na rozwój polskiego przemysłu, przez co stanowi istotny element warunkujący tempo wzrostu gospodarczego.

 

Konferencja/Webinar pt "Elektromobilność i wizjonerskie sposoby pozyskania energii"

31 maja w godz. 12.30 - 13.30, Międzynarodowe Centrum Kongresowo - Targowe/Ptak Warsaw Expo

debata odbywa się w ramach III Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej

 pod patronatem honorowym:

Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Debata z udziałem m.in.: Jarosława Wiśniewskiego – Z-ca Dyrektora, Departament Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Sebastiana Bykucia – Kierownika ds. Naukowych, KEZO - Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk i obejmie takie zagadnienia jak:

 • słońce, wiatr, woda – od wizji do wdrożeń
 •  „zielona elektromobilność” -  spojrzenie na elektromobilność w ujęci potrzeb lokalnych
 • odpad czy paliwo - jak wykorzystać energetycznie potencjał obszarów rolnych
 • efektywność energetyczna - paliwo przyszłości

Informacja dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu:

jednocześnie realizowana będzie konferencja w formie webinaru "on-line"

 

REJESTRACJA

ZAPRASZAMY 

www.kongresgospodarczy.org

Konferencja "Areopag Energetyki Odnawialnej" 2018 

organizowana pod Patronatem:

Warszawa, 10 października 2018, godz.9.00 - 15.30,  Ministerstwo Energii (Sala Kolumnowa)
ul. Krucza 36/Wspólna 6

RAPORT

Regulamin konferencji "Areopag energetyki odnawialnej”

power_ring.png

XIII Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2017

organizowana pod Patronatem Ministra Energii, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 8 grudnia 2017 r. g.11:00-15:30, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, s. 101, Al. Armii Ludowej 16

TRANSMISJA ONLINE POCZĄTEK O GODZ. 11

Rejestracja od godz. 10:30. Początek konferencji o godz. 11:00

Od czasu rozpoczęcia ustrojowych i gospodarczych przemian w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku polska gospodarka znajduje się na ścieżce niskoemisyjnej modernizacji. Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne oraz krajowe możliwości, tempo dalszej transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, jest jednym z kluczowych obszarów negocjacji z Unią Europejską.

Kolejne regulacje unijne składające się na tzw. Pakiet Zimowy, konstytuujące podstawy funkcjonowania Unii Energetycznej, mają zwiększyć efektywność działań Państw członkowskich na rzecz osiągania wspólnych celów klimatyczno-energetycznych.

DEBATA

„Polski mix energetyczny”

organizowana pod Patronatem Ministra Energii, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 7 listopada 2017 r. g.11:00-13-30, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, sala 101, Al. Armii Ludowej 16

Rejestracja od godz. 10:30. Początek debaty o godz. 11:00

TRANSMISJA ONLINE

Partner Strategiczny Debaty – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Ministerstwo Energii ogłosiło 5 września br. przetarg na wykonanie analizy i prognozy oraz świadczenie usług eksperckich na potrzeby opracowania „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”.

Praca ta będzie wymagała analiz nad energy mix od strony możliwości zapewnienia paliw dla poszczególnych technologii, jak i możliwości finansowania budowy nowych mocy wytwórczych oraz zapewnienia redukcji gazów cieplarnianych. Redukcja niskiej emisji to nasze dodatkowe wyzwanie. Do tych analiz konieczne jest przyjęcie kilku istotnych założeń, będących odpowiedzią na m.in. poniższe pytania:

DEBATA

„Energetyka poligonem innowacyjności”

organizowana pod Patronatem Ministra Energii, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 12  października 2017 r. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, sala 101, Al. Armii Ludowej 16

TRANSMISJA ONLINE

Rejestracja od godz. 10:30. Początek debaty o godz. 11:00

Energetyka jako kluczowy dział gospodarki, intensywnie wdraża działania innowacyjne zarówno we własnych strukturach, jak i w całej gospodarce. Czy te działania są wystarczającym „kołem zamachowym” nowoczesnego rozwoju państwa i w pełni wykorzystywany jest potencjał jaki niosą ze sobą przedsiębiorstwa energetyczne i około energetyczne.

Realizacja zadań wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czy wynikająca z długookresowych celów Unii Europejskiej nie powinna być realizowana w oderwaniu od szeroko rozumianego sektora energetycznego. Zrozumienie tego powinno zakładać zdyskontowanie korzyści wynikające z postępu technologicznego, zmiany myślenia o energetyce tylko w kategoriach wielkoskalowej energetyki systemowej na myślenie także o energetyce rozproszonej, generującej nowoczesne usługi energetyczne i rozwój infrastruktury. Ważny jest też aspekt budowania konkurencyjności w oparciu o wiedzę, a nie tylko tańszą  siłę roboczą.

Podczas debaty chcielibyśmy mówić o innowacjach, poruszając obszary takie jak:

Warsztaty „Białe certyfikaty – przyszłość finansowania inwestycji efektywności energetycznej”

21 września 2017 r, godz. 12:30 – 18:00

Warszawa, Hotel Polonia, Al. Jerozolimskie 45

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej system białych certyfikatów zaczął obowiązywać na nowych zasadach. System przejściowy przestanie funkcjonować już 30 września 2017 r.

Najważniejsze zmiany, wprowadzone przez nowe przepisy, obejmują:

 • zmiany w sposobie przyznawania białych certyfikatów – odejście od przetargów na rzecz trybu wnioskowego;
 • zmiany w sposobie przeliczania uzyskanej oszczędności na energię finalną (w poprzednim systemie na energię pierwotną);
 • rozszerzeniu uległ katalog inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej, za których realizację można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.

Podczas warsztatu, realizowanego wraz z Partnerem Strategicznym, Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., nasi eksperci przybliżą następujące zagadnienia:

 • Obowiązujący system białych certyfikatów
 • Jak pozyskiwać białe certyfikaty?
 • Jakie są zasady obrotu białymi certyfikatami na Towarowej Giełdzie Energii?
 • Jakie są obowiązki podmiotu zobowiązanego w systemie świadectw efektywności energetycznej?

Drugą część będą stanowić warsztaty indywidualne, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji bezpośrednio z ekspertami i uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania, dotyczące funkcjonowania nowego systemu białych certyfikatów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

XIII Międzynarodowa Konferencja NEUF - New Energy User Friendly

4 lipca 2017 r., Warszawski Dom Technika NOT, sala B, ul. Czackiego 3/5, Warszawa

godz. 10:30 - 15:30, rejestracja od 09:30

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA TRANSMISJI. POCZĄTEK 4 LIPCA O GODZ. 10:30

Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Polska, której energetyka w głównej mierze oparta jest na węglu, stoi przed niezmiernie trudnym wyzwaniem dotyczącym kształtowania jej przyszłego miksu energetycznego. Tak poważnego dylematu w tym zakresie nie ma żaden inny kraj członkowski Unii Europejskiej. Co więcej stan infrastruktury polskiej elektroenergetyki wymaga szybkich i dużych inwestycji aby utrzymać bezpieczeństwo energetyczne kraju. Aby podejmować właściwe decyzje inwestycyjne, trzeba mieć już dzisiaj dość konkretną wizję jak wyglądać ma polski energy-mix w 2025, 2030, 2040 i 2050 roku. Dotyczy to także pożądanego dla Polski poziomu generacji rozproszonej. Oznacza to, że przesądzeń w tym zakresie nie możemy odkładać.

Niezwykle ważnym czynnikiem, wpływającym na nasz miks energetyczny, jest polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. To ona bardzo mocno wymusza przechodzenie na mniej emisyjne źródła energii. Pożądanym jednak byłoby, aby to nie nakazy unijne, ale nasze własne analizy i przemyślenia, w tym dotyczące trendów światowych, doprowadziły do optymalnego energy-mix, dostosowanego do naszych potrzeb i możliwości.

DEBATA

„Inteligentna energetyka na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego”

organizowana pod Patronatem Ministra Energii, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”

26 maja 2017 r., Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, Warszawa

TRANSMISJA ON-LINE - POCZĄTEK O GODZ. 11:00

Rejestracja od godz. 10:30. Początek debaty o godz. 11:00

Patronat:  Ministerstwo Środowiska oraz Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

W najbliższej dekadzie polską energetykę czekają głębokie zmiany. Rozwój inteligentnych miast, klastry energetyczne, elektromobilność, poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój niskoemisyjnych rozwiązań, opartych o krajowe surowce, przyczynią się do rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz wypełnienia długookresowych celów Unii Europejskiej. Celem jest także utrzymanie i poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zmniejszenie energochłonności naszej gospodarki, zmniejszenie zapotrzebowania na importowane surowce energetyczne oraz podatności systemu energetycznego na zakłócenia.

DEBATA

organizowana wspólnie z Posłem na Sejm RP Ireneuszem Zyską,  Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii

oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich

„Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski”

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA TRANSMISJI. POCZĄTEK TRANSMISJI O GODZINIE 11:00

15 marca 2017 r., Warszawski Dom Technika NOT, Sala B, ul. Czackiego 3/5, Warszawa

Rejestracja od godz. 10:30. Początek debaty o godz. 11:00

Patronat:  Ministerstwo Środowiska oraz Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

30 listopada 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła zestaw regulacji zorientowanych na utrzymanie konkurencyjności UE w erze transformacji rynków energetycznych w kierunku czystej energii, nazwany Pakietem Zimowym. Zawiera on 1000 stron propozycji legislacyjnych obejmujących zagadnienia efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych, struktury rynku energii elektrycznej, bezpieczeństwa dostaw energii oraz zasad zarządzania energią na potrzeby unii energetycznej. Komisja proponuje ponadto pakiet działań mających na celu przyśpieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii oraz działań związanych z odnawianiem budynków, wskazując na środki, które mają zachęcać do inwestycji a także łagodzić społeczne skutki procesu przejścia na czystą energię.

power_ring.png

XII międzynarodowa Konferencja Power Ring 2016
Warszawa, 15 grudnia 2016r.

Patronat: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Instytut Sobieskiego,
Związek Banków Polskich, Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Uroczystego otwarcia konferencji Power Ring 2016 dokonał Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i Minister Środowiska Jan Szyszko

Polska gospodarka jest w trakcie przemian, wiadomo to nie od dziś. Inwestując w rozwój, Polska uczestniczy w światowym trendzie dążenia do gospodarki niskoemisyjnej w sposób maksymalnie rozsądny i zrównoważony, a istotnym jego elementem  jest zlikwidowanie pozostałych barier rozwojowych pomiędzy Polską, a bogatszymi krajami Unii przy jednoczesnym podnoszeniu stopy życiowej obywateli. Dlatego w publicznej dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami należy wziąć pod uwagę aspekty zarówno ekologiczne, ekonomiczne, jak i społeczne.

Konferencja w formie  konsultacji z młodym pokoleniem:
„Transformacja niskoemisyjna – przepis na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” oraz „Smart Living"

Transmisja on-line od godz. 12:00

Wydarzenie to jest trzecią częścią „Zintegrowanego bloku konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix”.

08.12.2016r., godz. 12:00 - 15:30

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16 s. 407

Konferencja w formie debaty

pt.: „Smart Living

Wydarzenie to jest drugą częścią „Zintegrowanego bloku konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix”.

23.11.2016r., godz. 10:30 - 15:00

Transmisja on-line od godz. 11:00
 

Warszawa, siedziba tygodnika „Polityka”, ul. Słupecka 6

Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Instytut Sobieskiego,
Związek Banków Polskich, Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Powodzenie niskoemisyjnej transformacji gospodarki w wielkim stopniu zależy od szeroko rozumianych zachowań społecznych. Nawet najlepsze rozwiązania techniczno-technologiczne nie dadzą pożądanego efektu zmniejszenia emisji, jeżeli będziemy zorientowani na nieograniczoną konsumpcję i w sposób bezrefleksyjny korzystali z dostępnych zasobów. Taka zmiana podejścia w żadnym stopniu nie ma prowadzić do obniżenia jakości i standardów życia. Wręcz odwrotnie - jest to kierunek na poszukiwania nowych wartości, bardziej atrakcyjnych form życia oraz spełniania się w realizacji nowych wyzwań i celów.

Konferencja w formie debaty
pt.: "Transformacja niskoemisyjna – przepis na wzrost konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki"

24 października 2016 godz. 10:00-14:00, Warszawa (siedziba PAP, ul. Bracka 6/8)

Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Instytut Sobieskiego,
Związek Banków Polskich, Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Transformacja gospodarki w kierunku niskoemisyjnym stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań gospodarczych i środowiskowych stojących przed Polską jako krajem członkowskim Unii Europejskiej. Wyznaczone cele są dla Polski wielką szansą i motywacją do dalszego rozwoju nowych technologii, istnieje jednak także szereg zagrożeń. Dlatego, by zmiana przebiegała pomyślnie, w planowaniu należy wziąć pod uwagę zmieniający się kontekst globalny oraz dopasować działania do realiów społeczno-gospodarczych państwa. Pożądanym wynikiem transformacji niskoemisyjnej obok oczywistych korzyści dla środowiska  jest wzmocnienie stabilizacji ekonomicznej, zwiększenie konkurencyjności gospodarki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie stopy życiowej obywateli.

logo_neuf.jpg

XII międzynarodowa Konferencja New Energy User Friendly 2016
Warszawa, 8 lipca 2016r.

Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Instytut Sobieskiego, Związek Banków Polskich

Termin: 08.07.2016r. Uroczysta inauguracja o godz. 9:00
Miejsce: Ministerstwo Energii, Warszawa

Uroczystego otwarcia konferencji NEUF 2016 dokonali: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Witold Słowik.

Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza w miastach, z którego wynika, że Polska znalazła się na 20. miejscu listy najbardziej skażonych państw. Aż 6 polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce miast europejskich z największą liczbą dni w roku, w których przekroczono dobowe dopuszczalne stężenie pyłu PM10. Zanieczyszczenia te pochodzą głównie ze starych elektrowni oraz z silników naszych samochodów. Wielkim problemem  jest również tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z pieców przydomowych czy lokalnych kotłowni, gdzie spalanie odbywa się w sposób nieefektywny. WHO oszacowała, że z powodu wdychania szkodliwych cząsteczek obecnych w zanieczyszczonym powietrzu rocznie umiera ponad 2 miliony ludzi. Aby zatrzymać tę tendencję i nie dopuścić do tak strasznych w skutkach sytuacji potrzeba działać już dziś.

3 czerwca 2016r. (piątek) odbyła się debata pt.: „Węgiel i niskoemisyjne ciepło jako element polskiej drogi do gospodarki niskoemisyjnej” organizowana jest pod patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Prezesa Instytutu Sobieskiego. Współorganizatorem wydarzenia była Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

Termin: 03.06.2016r. godz. 10:30-13:15

Miejsce: Siedziba Polskiej Agencji Prasowej, ul. Bracka 6/8, Warszawa.

Polityka zaostrzania norm emisji szkodliwych gazów do atmosfery jest konsekwencją światowych procesów gospodarczych i technologicznych i nie ma odwrotu od tego trendu. Polska jest częścią tego procesu, wpisuje się w te trendy, poszukując własnej drogi i rozwiązań. Dlatego stajemy dziś przed pytaniem: jak potraktować niskoemisyjną transformację i jaką przyjąć strategię w tym obszarze? Węgiel jest atutem Polski i jednocześnie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polska ma najniższy w Unii Europejskiej poziom zależności od importu energii – 2-krotnie niższy od średniej unijnej!

Logo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej 
w ramach Platformy Zrównoważona Energia

Rozwój inteligentnej gospodarki niskoemisyjnej w Polsce przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju
22 kwietnia 2016, Ministerstwo Energii, Warszawa

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Energii

12 grudnia 2015r. zakończył się zorganizowany w Paryżu szczyt klimatyczny COP 21. Został on sfinalizowany przyjęciem przez 195 państw świata, w tym Polskę, porozumienia dotyczącego planu redukcji globalnej emisji, co ma w efekcie doprowadzić do utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC. To „paryskie porozumienie” oznacza, że dalsze ograniczanie ocieplenia klimatu będzie wysiłkiem globalnym z uwzględnieniem możliwości gospodarczych poszczególnych krajów, w tym Polski. Na szczycie zaprezentowaliśmy dotychczasowe polskie osiągnięcia, które mogą być wzorem dla innych krajów. Pokazaliśmy, że skuteczna ochrona klimatu może odbywać się w sposób zrównoważony i bez naruszania interesów gospodarczych kraju. W Porozumieniu uwzględniony został także polski postulat, aby wykorzystywać lasy do zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze.

W czwartek 25.02.2016r. w godz. 11:00-14:00 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła dię debata pt.: "Założenia do zmiany dyrektywy ETS – czy spakietowanie dyskusji nt. sektorów ETS i non-ETS może być skutecznym środkiem do optymalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2".

Wydarzenie poświęcone było celom polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku, które zostały ustanowione przez Radę Europejską 24.10.2014r. Obejmują one: redukcję emisji GHG o 40% w stosunku do 1990 roku (instalacje ETS 43%, non-ETS 30% w odniesieniu do 2005r.), udział energii z OZE i poprawę efektywności energetycznej po 27%. Przewidziano mechanizmy kompensacyjne dla krajów o niższym stopniu rozwoju. Należą do nich: możliwość bezpłatnego przydzielania uprawnień do emisji w ramach EU ETS dla wytwórców energii elektrycznej (tzw. derogacje CO2) w ramach krajowych puli uprawnień do sprzedaży poprzez aukcje oraz Fundusz Modernizacyjny utworzony ze środków ze sprzedaży rezerwy uprawnień równej 2% całkowitej puli unijnej w okresie 2021-2030.

Prace nad dokumentami wdrożeniowymi dla polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku trwają; Komisja Europejska zamierza przedstawiać do publicznych konsultacji w lutym br. propozycje uwzględnienia ustaleń Konferencji Paryskiej COP21. Wpływ na polską gospodarkę i zachowanie jej konkurencyjności zależy od szczegółowych rozwiązań, zatem Polska powinna zabiegać o uwzględnienie jej stanowiska. Według Pani Premier Beaty Szydło: Chcemy wywiązać się ze zobowiązań dotyczących ochrony klimatu, ale też chcemy, aby polska gospodarka się rozwijała (…) Chodzi o możliwość spokojnego rozwoju gospodarki, stworzenia warunków do konkurowania polskich przedsiębiorstw.”

  power_ring.png 

18 grudnia 2015r. w Ministerstwie Energii odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Power Ring pt.: „Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski w kontekście wymagań europejskich”.

Uroczystej inauguracji konferencji dokonali:

 • W imieniu Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii - Tomasz Dąbrowski,  Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii
 • Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz tzw. Konferencji Przewodniczących Komisji w Parlamencie Europejskim, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001
 • Michał Kleiber, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, Minister Nauki i Informatyzacji w latach 2001-2005

Podczas konferencji była mowa o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego, pamiętając przy tym o źródłach finansowania oraz szansach na skuteczną realizację takich projektów. Trzeba podkreślić, że transformacja sektora musi nadążyć za oczekiwaniami rynku – należy nie tylko zaspokoić potrzeby odbiorców w zakresie komfortu przy zachowaniu relatywnie niskich cen za energię, ale także zapewnić wsparcie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Warsztat pt. ” Bilansowanie lokalne – możliwość wdrożenia w Polsce”

19.11.2015, godz. 11 -14

Sala AB Ministerstwo Gospodarki,

Pl. Trzech Krzyży 3/5

W Niemczech rozkwita „Energiewende”, założenia i plany wdrażane są w życie. Szybki rozwój energetyki prosumenckiej i spółdzielni energetycznych ukazuje również zmiany po stronie sektora elektroenergetycznego.

Kontynuując ubiegłoroczne działania, poszerzające doświadczenia eksperckie w dziedzinie wyzwań związanych z wprowadzaniem energetyki prosumenckiej w Polsce, w dniu 26 października przy współpracy z Ambasadą Niemiec, zaangażowaniu Spółek Dystrybucyjnych i sektora IT odbył się wyjątkowy wyjazd studyjny do Karlsruhe i Walldorf w Niemczech. Celem wyjazdu było zapoznanie się z działaniami naszego zachodniego sąsiada w zakresie bilansowania lokalnego.

Wierzymy, że dyskusja podczas warsztatu dotyczyć będzie nieodległej przyszłości sektora energetycznego w obszarach średnich i niskich napięć, dlatego korzystając z doświadczeń niemieckich, chcielibyśmy wypracować optymalne rozwiązania dla polskich warunków.

Podczas warsztatu poruszone będą zagadnienia takie jak m.in:

 • rozwiązania techniczne niezbędne do wdrożenia bilansowania lokalnego,
 • udział wirtualnych elektrowni w mechanizmie bilansowania,
 • narzędzia IT i komunikacyjne – możliwości i ograniczenia,
 • magazyny energii,
 • rola OSD.

Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele dystrybutora oraz podmiotów uczestniczących w wyjeździe:

 Debata pt.: „Polska koncepcja gospodarki niskoemisyjnej”

16.10.2015r., godz. 11:00-14:00

Sala ABC w Ministerstwie Gospodarki,

Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

 

Pojęcia „niska emisja” oraz „gospodarka niskoemisyjna” są często mylone w kontekście ograniczania emisji. Ten drugi termin jest jednak znacznie szerszy. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

W przypadku Polski gospodarka niskoemisyjna oznacza przejście do zupełnie nowej rzeczywistości, gdyż wykorzystanie paliw kopalnych będących głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych jest u nas bardzo mocno zakorzenione, zatem potrzeba modernizacji polskiej energetyki jest bezdyskusyjna. Nasz kraj potrzebuje innowacji, a także nowej infrastruktury energetycznej. Potrzebuje też kapitału, przede wszystkim tego długoterminowego, a także korzystnych regulacji dla biznesu. Nie jest to jednak koniec wyzwań. Pojawiają się nowe technologie i nowy sposób myślenia o kierunku rozwoju energetyki. Coraz bardziej zauważalna staje się energetyka prosumencka o mocach do 40 kW na terenie wsi i małych miast.

Debata pt.: „Perspektywy podniesienia komfortu energetycznego odbiorców”

18.09.2015r., godz. 11:00-14:00

Miejsce: sala 49/50 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ul. Wspólna 30, Warszawa

Wszelkich informacji na temat wydarzenia udziela Barbara Gacia, e-mail: pr@proinwestycje.pl, tel. 609 250 800.

Temat niskiego komfortu energetycznego Polaków jest ostatnio coraz częściej poruszany na forum publicznym. By zobrazować, z czym na co dzień zmagają się niezadowoleni obywatele, wystarczy wspomnieć tylko dwa z wielu czynników: średni poziom przerw w dostawach prądu dla odbiorcy, który wynosi w Polsce 400 min/rok (porównanie: w Szwajcarii jest to 25 min/rok), i poziom napięć u odbiorców końcowych na wsi spadający często poniżej 180V (europejski standard to 230V). O niezadowoleniu wskazują także wyniki badań i ankiet. Na pytanie: „Jak często występują u Państwa przerwy w dostawach energii elektrycznej z sieci?[1]” Aż 32% respondentów z obszarów wiejskich odpowiedziało, że dość często występują niedogodności, a tylko 8% nie ma z tym problemu.  Taka sytuacja jest bardzo trudna zwłaszcza dla rolników, gdyż w tym biznesie wysoka jakość i niezawodność w dostawach prądu ze zrozumiałych przyczyn jest szczególnie ważna. Dodatkowo brak dostępu do wysokiej jakości energii elektrycznej blokuje inwestycje na wsi. Przedsiębiorcy często rezygnują z otwierania biznesu na terenie wiejskim właśnie z powodu braku zaopatrzenia w prąd. Niektórzy bronią się przed tym, np. budując własny transformator, jednak jest to rozwiązanie systemowo nie do zaakceptowania.

neuf2015logo_1.jpg

26 czerwca 2015 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się XI międzynarodowa konferencja NEUF 2015  pt. „Transformacja polskiej gospodarki poprzez energetykę i przemysł – efektywność, produktywność, dialog społeczny” pod patronatem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

Polska jest jednym z państw, które podjęły się wielkiego wyzwania przekształcenia swojej gospodarki od podstaw. Jest to szczególnie ważne dla sektora energetycznego i przemysłu, których stabilne funkcjonowanie stawiane jest na pierwszym miejscu.

Celem tegorocznej konferencji NEUF jest przedyskutowanie rozwiązań dotyczących skutecznego przeprowadzenia zmian w polskiej gospodarce, których skutkiem będzie znaczący wzrost efektywności energetycznej, zwiększenie możliwości wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych, zapewnienie niezawodności dostaw, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i komfortu energetycznego odbiorców. Poprzez działania polityczne, ekonomiczne i biznesowe transformacja ma wspomóc tworzenie silnych przedsiębiorstw, które zapewnią zrównoważony rozwój ekonomiczny kraju oraz zwiększenie konkurencyjności na wspólnym europejskim rynku. Brak odpowiedzi na wspomniane wyżej wyzwania może doprowadzić m.in. do zagrożenia bezpieczeństwa dostaw, a brak konkurencyjności do zahamowania zdolności inwestycyjnych.

„Perspektywa rynków energii a unia energetyczna”
20.05.2015r., godz. 11:00-14:00
Redakcja tygodnika „Polityka”, ul. Słupecka 6, Warszawa
Patronat merytoryczny: Społeczna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

Partner Wydarzenia

logo

logo

Uważny obserwator może zauważyć kształtującą się na rynku energetycznym dychotomię. Jedna jego gałąź rozwija się w kierunku integracji europejskiej sięgając po wymiar globalny. Jednocześnie coraz bardziej zdecydowanie rozrasta się gałąź energetyki lokalnej: gminnej, obywatelskiej, prosumenckiej. W coraz mniejszym stopniu można patrzeć na energetykę krajową jak na układ izolowany
i hierarchiczny. Taki obraz to już przeszłość.

Wydarzenia zza wschodniej granicy stały się motorem chęci stworzenia wspólnoty energetycznej w ramach Unii Europejskiej. Dla wielu krajów, w tym także dla Polski, priorytetem stało się uniezależnienie od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Jednym z działań ilustrujących tę sytuację jest  uruchomienie rewersu na gazociąg jamalski w niemieckim Mallnow, co powoduje zwiększenie przepustowości, a co za tym idzie obniżenie cen oraz znaczne zmniejszenie wrażliwości na zakłócenia dostaw.

Z drugiej zaś strony indywidualni odbiorcy końcowi znacznie mniejszą uwagę przykładają do bezpieczeństwa energetycznego kraju, a coraz bardziej obchodzi ich własny komfort energetyczny, który starają się uzyskać własnym sumptem. Stąd perspektywy rozwoju inwestycji prosumenckiej.

Debata

"Społeczny wymiar rozwoju kogeneracji w Polsce"
16 kwietnia 2015 r., godz.14.00-16.00
Centrum Prasowe PAP w Warszawie, ul. Bracka 6/8
Debata ma charakter zamknięty. Transmisja będzie dostępna na stronach:
www.pap.pl i www.centrum prasowe.pap.pl

Sześć największych miast w Polsce ma cztery razy bardziej zanieczyszczone powietrze niż 15 największych aglomeracji UE. Powodem są benzopireny i pyły pochodzące głównie z transportu i energetyki. Emisję szkodliwych substancji mogłyby zmniejszyć rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie dla kogeneracji. Zanieczyszczone powietrze to przede wszystkim koszty gospodarcze. Dużo więcej kosztuje wyprodukowanie każdej kolejnej jednostki PKB, a tym samym spada konkurencyjność gospodarki. Innym skutkiem są możliwe problemy ze zdrowiem. Szkodliwe benzopireny i pyły mogą przyczyniać się do chorób płuc, astmy czy nowotworu płuc, a także chorób układu krążenia. Polska obecnie ma dwa miesiące na przynajmniej rozpoczęcie działań legislacyjnych mających na celu poprawę sytuacji. W innym przypadku Unia Europejska może nałożyć nawet 4 mld zł kary, licząc od 2004 roku.

Logo

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
„Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna”

27 marca 2015, Warszawa

sala "Kinowa", Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, Warszawa

Cel konferencji: przygotowanie gospodarki kraju (firm i administracji) do pełnego wykorzystania środków specjalnych przeznaczonych na niskoemisyjną i energoefektywną modernizację kraju w horyzoncie 2020-2030.

Uroczystego otwarcia dokonali: Minister Infrastruktury i Rozwoju, Maria Wasiak, Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, oraz Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki. 

„Jak wykorzystać "Fundusz Modernizacji" do budowy polskiej gospodarki niskoemisyjnej?”
26.02.2015r., godz. 11:00-14:00

Redakcja tygodnika „Polityka”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Zahamowanie coraz szybciej postępujących zmian klimatu wymaga podjęcia solidarnych i coraz bardziej radykalnych działań ze strony państw świata. W tej sprawie pod koniec 2014 roku odbył się europejski szczyt klimatyczny, którego celem było znalezienie rozwiązań dotyczących realizacji wizji zakładającej maksymalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez m.in. wzrost efektywności energetycznej i udziału OZE w bilansie energetycznym Unii Europejskiej. Z dokonanych ustaleń wynika m.in., że do 2030 roku Europa zredukuje emisję CO2 o 40 proc. w stosunku do roku 1990, w 2030 r. udział energii ze źródeł odnawialnych wyniesie 27 proc. i o 27 proc. zwiększy się efektywność energetyczna. Dla Polski jako członka UE jest to szczególnie trudne zadanie, gdyż jeśli chcemy osiągnąć te cele, czeka nas znacząca modernizacja gospodarki, co stanowi wielkie wyzwanie finansowe. Dlatego w efekcie negocjacji na szczycie w okresie 2020-2030 Polsce będzie przysługiwało 1 mld 119 mln ton uprawnień do emisji tony CO2. Dotyczy to także obszaru poza unijnym systemem handlu emisjami, czyli obejmuje także budownictwo, rolnictwo i transport.

Biowęgiel – polskie paliwo niskoemisyjne
jako element PROW 2014/2020
27 stycznia 2015 r. godz. 11:00-14:00
Miejsce: sala konferencyjna 49/51 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ul. Wspólna 30, Warszawa

Przy obecnym kierunku polityki klimatycznej Unii Europejskiej – rola węgla w Krajowym Systemie Energetycznym może ulec zmianie. Polska, jako członek UE, jest również uczestnikiem wspólnotowego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla EU ETS (CO2) oraz musi wypełnić swoje zobowiązania w ramach realizacji celów polityki klimatycznej w obszarze non-ETS. Powyższe - zobowiązuje nas do efektywniejszego gospodarowania własnymi zasobami naturalnymi (węgiel) oraz do rozwoju energetyki niskoemisyjnej – odnawialnej i skojarzonej.

Rozwiązaniem będącym wsparciem dla realizacji zarówno krajowej, jak i unijnej polityki energetycznej jest energetyka rozproszona, która ogranicza emisję dwutlenku węgla. Niekwestionowaną wartością dodaną energetyki rozproszonej jest uniezależnienie się w określonym zakresie od dostaw energii elektrycznej z sieci, gdzie przerwy w jej dostawach mogą stanowić istotne ograniczenia komfortu funkcjonowania gospodarstwa domowego, jak i przeszkodę w  prowadzeniu działalności produkcyjnej, np. rolniczej. Pod względem ekologicznym najefektywniejszymi źródłami rozproszonymi są źródła odnawialne, a w szczególności przydomowe instalacje fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe. W swojej charakterystyce  rozwiązania te posiadają jednak cechę, która uniemożliwia ich użycie jako autonomicznych źródeł zasilania. Jest to spowodowane brakiem możliwości programowania ich działania  (zależą  od warunków pogodowych – siły wiatru, nasłonecznienia). Rozwiązaniem eliminującym problem braku stabilności są wysokosprawne układy kogeneracyjne. W takich układach najczęściej stosowanym paliwem jest gaz. Na poziomie wspólnoty jest on uważany za paliwo „niskoemisyjne”, jednak w obecnej sytuacji politycznej oraz przy braku wystarczających zasobów tego surowca w kraju bardziej uzasadnionym byłoby opracowanie alternatywy, w podobnym – przewidywalnym i stabilnym układzie, w postaci paliwa wykorzystującego surowce produkowane w kraju.

X Międzynarodowa Konferencja POWER RING 2014
„Europejski Rynek Energii: między zjednoczoną Europą, a narodową autonomicznością”

8 grudnia 2014 godz. 9:00, sala „Pod Kopułą”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 

Rozmowa z Prof. Krzysztofem Żmijewskim, Sekretarzem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki oraz Grzegorzem Onichimowskim, Przedstawicielem firmy Enernoc na Polskę na temat "Europejski rynek energii - między Zjednoczoną Europą i odrębnością narodową". Rozmowa odbyła się 4 grudnia 2014 r. na portalu Bankier.pl.

Uroczystego otwarcia konferecji dokonali:

 • Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki,
 • Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju,
 • Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa,
 • Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki.

Wydarzenie to odbyło się z udziałem dra Fatiha Birola, Głównego Ekonomisty Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Dominique'a Ristoriego, Dyrektora Generalnego ds. Energii Komisji Europejskiej, Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki, profesoraJerzego Buzka, Przewodniczącego Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki oraz najwyższej rangi specjalistów, menedżerów oraz przedstawicieli świata polityki z Polski i zagranicy.

 

Debata "OZE i kogeneracja – modele wsparcia w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej" odbyła się 25 Listopada 2014 r. w sali konferencyjnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rząd przygotowuje reformę mechanizmu wspierania rozwoju energetyki odnawialnej. Trzonem nowego rozwiązania ma być mechanizm aukcyjny, a przedmiotem aukcji ma być cena „zielonej” energii płacona jej wytwórcy. Choć z jednej strony oznacza to likwidację dotychczas obowiązującego kulejącego systemu zielonych certyfikatów, to jednak nie rozwiązuje to wszystkich problemów tego sektora, co może spowodować niechęć inwestorów do rozwijania działalności na polskim rynku.

Projekt ustawy o OZE zawiera również zapisy istotne dla podmiotów wytwarzających energię w kogeneracji. Wsparcie dla kogeneracji to jedno z narzędzi realizacji polityki energetycznej Polski i UE, które przyczynia się do ograniczenia emisji CO2, oszczędności energii, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

Sejmowe komisje gospodarki i ochrony środowiska zarekomendowały przedłużenie systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji do 2018 r., a ustawa o OZE wciąż czeka na decyzje legislatorów. Sytuacja powyższa powoduje wstrzymanie planowania nowych inwestycji. W dalszej perspektywie będzie to oznaczało mocne wyhamowanie procesu rozwoju źródeł niskoemisyjnych (OZE i CHP) w najbliższych latach, a co za tym idzie problemy z wypełnieniem naszych zobowiązań unijnych.

„Rynek mocy krajowego systemu elektroenergetycznego”
14 Listopada 2014 (piątek), godz. 11
Bankier.pl

Specjaliści przestrzegają przed grożącym nam od 2016 roku blackoutem. Mówi się, że od 2016 r. możemy spodziewać się niedoborów mocy, a niskie ceny hurtowe i brak wzrostu zużycia energii przyczynia się bezpośrednio do braku inwestycji. Ministerstwo Gospodarki pracuje obecnie nad projektem systemowego podejścia do tego problemu, gdyż jest to ostatni dzwonek, by przeprowadzić reformę energetyki i rozpocząć niezbędne inwestycje w nowe moce wytwórcze. Ze względu na to, że działania te są wysoce kapitałochłonne i obarczone dużym ryzykiem należy poszukać prawnych instrumentów je stymulujących.

Potrzebne są czynności obniżające ryzyko inwestycyjne. Należy także stworzyć systemy stymulujące inwestycje. Pomysłem są systemy rynkowe nazywane rynkami mocy, których celem jest rozłożenie ryzyka pomiędzy firmy energetyczne i odbiorców energii.

Głównym problemem Polski jest brak wystarczających inwestycji w nowe moce wytwórcze przy starzejących się elektrowniach i wzrastającym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Dlatego potrzebne jest pilne określenie technologii wytwarzania, które są w stanie w polskich warunkach zapewnić odbiorcom energię elektryczną (tzw. mix energetyczny) oraz wdrożyć rynek zdolności wytwórczych stymulujących inwestycję i uaktywniających odbiorców energii. Nie są to działania czasochłonne. Jeżeli będzie istniała wola polityczna, mix energetyczny i zasady rynku mocy można opracować w kilka miesięcy i wdrożyć w ciągu jednego roku.

Debata pt.: „Inwestycje Celu Publicznego oraz Procedury Zamówień Publicznych – proinwestycyjny rozwój sektora energetycznego”

sala konferencyjna tygodnika „Polityka”, Warszawa, ul. Słupecka 6
23 października 2014 (czwartek), godz. 11.00

Jak podkreślają eksperci, Polska stoi w obliczu konieczności głębokiej przebudowy i rozbudowy. Dotyczy to inwestycji strategicznych, a w szczególności tych infrastrukturalnych.

Przyjęta w Polsce pragmatyka sprowadza się do stosowania wymogu najniższej ceny jako jedynego kryterium rozstrzygającego w procesie przetargowym. Podejście takie nie wynika z polskiego prawa ani tym bardziej z europejskiej dyrektywy, a jednak według naszych danych 95% budowlanych przetargów inwestycyjnych w Polsce rozstrzyganych jest na podstawie wyłącznego kryterium ceny. W Unii Europejskiej wskaźnik ten nie przekracza 30%, a pod względem wartości nawet 20%.

Konsekwencje przyjmowania wyłącznego kryterium ceny skutkują często przedłużaniem terminu wykonania i obniżaniem poziomu jakości. Takie „duszenie” wydatków bardzo często oznacza de facto ich wzrost choćby w postaci wyższych kosztów eksploatacyjnych lub przyspieszonych terminów remontów kapitalnych. W konsekwencji trwonione mogą być ogromne środki, a jednocześnie często osłabiany jest krajowy potencjał wykonawczy. Łącznie oznacza to marnowanie unikalnej szansy rozwoju polskiej gospodarki.

Polskie prawo w wielu przypadkach nie zabrania wieloparametrycznej oceny ofert. Inicjatywy takie blokowane są najczęściej przez instytucje kontrolne, które nie potrafią ocenić zasadności przyjętych kryteriów pozacenowych. Składa się na to brak niezbędnych kompetencji przy ocenie zasadności przyjętych kryteriów w nierzadko skomplikowanych projektach oraz brak urzędniczej cywilnej odwagi niezbędnej do podjęcia nieprostej decyzji – kryterium ceny jest tu ucieczką od zawodowej odpowiedzialności.

DEBATA PUBLICZNA
ROZPROSZONE ŹRÓDŁA ENERGII A TRADYCYJNA ENERGETYKA:
RYWALIZACJA CZY WSPÓŁPRACA
8 października 2014 r., w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa, godz. 11.00 – 14.00

Sądząc po tym, co dzieje się w Europie (Niemcy, Dania, Anglia, a ostatnio Włochy) może nas czekać boom na mini-OZE. Mamy tu do czynienia z rewolucją technologiczną, a takiej zastopować się nie da (można ją najwyżej spowolnić).

Dla energetyki systemowej ważne jest pytanie o zakres tej rewolucji. Istotna jest też perspektywa rozwoju tego zupełnie nowego rynku. To także zupełnie inna filozofia dostawcy, znana jako DIY (Do IT Yourself – Zrób To Sam). Jest to bezpośrednia konkurencja dla Spółek Dystrybucyjnych, która w końcowym przypadku może prowadzić do budowy autonomicznych, a nawet autarkicznych lokalnych mikro-sieci. Pierwsze przykłady już są: wieś Feldheim w Brandenburgii w Niemczech.

Warto jednak podkreślić, że choć rozwiązanie takie jest korzystne w ujęciu lokalnym (dla danej wsi), to z punktu widzenia makroekonomii nie niesie ze sobą już wystarczającej liczby benefitów. Znaczniej bardziej korzystny jest model współpracy GMINA – SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA – SPÓŁKA DYSTRYBUCYJNA, przetestowany również w Niemczech (wieś Jühnde w Dolnej Saksonii). Ten przykład pokazuje, że taka współpraca jest nie tylko możliwa, lecz obustronnie korzystna.

My w Polsce musimy samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie o relacje pomiędzy energetyką OZE-ową , rozproszoną, a systemową, scentralizowaną – czy wolimy współpracować czy konkurować.

Mamy nadzieję że nasza debata pomoże nam znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Wesprze nas w tym grono renomowanych prelegentów, którzy podzielą się z nami swoją wiedzą i swoimi spostrzeżeniami na następujące tematy:

26 czerwca 2014 roku odbyła się X międzynarodowej konferencji NEUF 2014 „Energetyka a gospodarka niskoemisyjna czyli co zrobić, żeby się opłacało”.

Po ponad 20 latach funkcjonowania polskiej gospodarki rynkowej wyczerpują się dotychczasowe, proste rezerwy wzrostu i nadszedł czas na to, by wybrać dalszą ścieżkę rozwoju. Mamy do wyboru dwie: utrzymanie regulacyjnego i instytucjonalnego status quo oraz powolną adaptację do wyzwań i trendów światowych lub wybór scenariusza skutecznej modernizacji zakładającego innowacje i efektywność wykorzystania zasobów energetycznych poprzez premiowanie niskoemisyjnych rozwiązań w energetyce czy transporcie.

Podczas NEUF 2014 była mowa m.in. o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego, a w tym:

 • O inwestycjach infrastrukturalnych w energetyce – co możemy zrobić, aby procesy inwestycyjne były bardziej przyjazne dla inwestora (ustawa korytarzowa, uproszczone procedury przetargowe relacja inwestor-wykonawca)
 • O niskoemisyjnej energetyce rozproszonej (energetyka na obszarach słabo zurbanizowanych – potrzeby inwestycyjne i finansowanie)
 • O rozwiązaniach ICT dla energetyki od projektu po serwis (integracja systemów, oprogramowanie IT dla przemysłu, urządzenia mobilne, automatyka, zarządzanie)
 • O niskoemisyjnej energetyce węglowej

Debata
Prosument – sieć i rozliczenia – Net metering
15 maja 2014 r. g. 10.00
Miejsce: ul. Słupecka 6, Warszawa (Redakcja Polityki)

Aby promować ideę prosumenta i w pełni wykorzystać potencjał obszarów wiejskich konieczne wydają się zmiany poszerzające grono prosumentów. Niestety nie ułatwiają ich  rozwiązania prawne zawarte w projekcie ustawy o OZE. W chwili obecnej tzw. „mały trójpak” definiuje prosumenta poprzez „podmiotowość”, co powoduje automatyczne wyłączenie osób prowadzących działalność gospodarczą z ułatwień wynikających z ustawy. W związku z tym drobni przedsiębiorcy, którzy mogliby wytworzoną przez siebie energię (max moc 40 kW w trybie „on-grid”) konsumować w chwili jej wytworzenia, nie mogą tego zrobić na preferencyjnych warunkach i są postrzegani tak samo jak elektrownia systemowa lub farma wiatrowa.

Istotnym elementem w tworzeniu rynku prosumenta jest też zmiana podejścia do rozliczania energii wytworzonej w instalacji prosumenckiej, tj. rozliczenie różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością  energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci – taki zapis jest już w nowym projekcie ustawy.

W perspektywie kwestii spornych wynikających z obecnego kształtu projektu ustawy o OZE konieczne jest podjęcie publicznej debaty o możliwościach zmiany definicji prosumenta i znalezienia złotego środka w sposobie rozliczania energii.

Istotnym celem debaty będzie przedstawienie stanowisk zarówno przedstawicieli spółek dystrybucyjnych, spółek obrotu energią i strony rządowej oraz środowisk reprezentujących prosumentów.

Zagadnienia:

1 kwietnia (wtorek) o godz. 11:00 zapraszamy na debatę zatytułowaną "Mądry Polak po wodzie" czyli przyszłość sektora wodno-kanalizacyjnego w Polsce. Debata odbędzie się w sali konferencyjnej tygodnika „Polityka” w Warszawie, ul. Słupecka 6.

Zgłoszenia do bezpłatnego uczestnictwa w debacie można dokonać za pomocą formularza rejestracyjnego TUTAJ.

W Polsce funkcjonuje ponad 1,6 tys. przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, dlatego eksperci podkreślają potrzebę rozsądnej koordynacji, czy nawet konsolidacji przedsiębiorstw tego sektora, co umożliwi racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych, środków inwestycyjnych oraz istniejącej infrastruktury.

Jeśli Polska nie zdąży zmodernizować instalacji wodno-kanalizacyjnych (wod-kan) i spełnić norm UE do końca 2015 roku, Unia może nałożyć na nasz kraj wysokie kary. Wskutek kosztownych inwestycji mogą także nastąpić znaczne podwyżki cen wody, a  już teraz rozbieżności  cen usług wod-kan w Polsce są ogromne i dochodzą do 1000%. Reformy sektora są konieczne tym bardziej, że UOKiK w swoim raporcie z 2011 stwierdził, że usytuowanie gminy w centrum systemu regulowanego, którego gmina ta jest aktywnym uczestnikiem a nie tylko arbitrem, zdaje się przesądzać o ułomności obowiązującego modelu, a uprawnienie (ale nie obowiązek) zatwierdzania taryf za wodę i ścieki spowodowało, że w ponad 50% gmin taryfy nie były zatwierdzone.

II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
21 marca 2014
Ministerstwo Gospodarki, Sala pod Kopułą

Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5

Konieczne działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej wymagają strategicznego podejścia obejmującego zależności pomiędzy wszystkimi jej obszarami. Modernizacja w energetyce powinna być powiązana ze zmianami w rolnictwie i transporcie, a modernizacja transportu musi się łączyć z nowym podejściem do budownictwa i rozwoju miast. Tegoroczne II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej zdominuje tematyka poprawy efektywności energetycznej w trzech obszarach – budownictwie, energetyce i transporcie.

Wiodącą rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w UE ma odegrać również sektor energetyczny, ponieważ w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej spodziewana jest docelowo redukcja emisji o 93-99%, czyli niemal całkowite jej wyeliminowanie. Efekt ten powinien zostać osiągnięty przede wszystkim dzięki stosowaniu odnawialnych źródeł energii i rozproszonego jej wytwarzania, co, z uwagi na pewne charakterystyczne dla tych rozwiązań uwarunkowania (na przykład zmienna produktywność odnawialnych źródeł energii), będzie wymagało też wdrożenia w jak najszerszym zakresie inteligentnych sieci energetycznych.

14 lutego 2014 w sali konferencyjnej Polskiej Agencji Prasowej odbyła się debata "Wsparcie systemowe dla inwestycji w energetyce". Wydarzenie to objęte było honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa.

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje oraz materiały z debaty.

Resort gospodarki ocenił, że do 2030 roku niezbędne będzie wyłączenie bloków energetycznych o sumarycznej mocy ponad 12,2 GW, z czego zdecydowaną większość stanowią bloki opalane węglem kamiennym (9,8 GW). W tej chwili w Polsce budowane są 3 bloki systemowe o całkowitej mocy 1,8 GW oraz 6 mniejszych jednostek o mocy ponad 50 MW każda (ich moc całkowita to prawie 0,7 GW, wszystkie zasilane paliwami konwencjonalnymi), co razem daje 2,5 GW.  Kolejne trzy – w Opolu (PGE) i Jaworznie (Tauron) o łącznej mocy 2,8 GW według inwestorów są bliskie rozpoczęcia realizacji, a następnych 13,6 GW jest przygotowywana. Inwestorzy podkreślają, że inwestycji energetycznych w obecnych warunkach rynkowych nie opłaca się realizować. Potrzebne jest wsparcie systemowe. Jakie wsparcie, na jaki czas i dla jakich inwestycji, to gorący temat nie tylko do dyskusji.

Czynnikiem limitującym funkcjonowanie wielu polskich bloków energetycznych są wymogi środowiska, a przede wszystkim realizacja unijnych dyrektyw. Dla dużych instalacji energetycznych (pow. 50 MW) znaczenie ma przede wszystkim dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych  (tzw. dyrektywa IED), która od 1 stycznia 2016 roku istotnie zaostrzy standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania.

Zapraszamy do udziału w sesji

pod Patronatem Merytorycznym Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

„Inwestycje w niskoemisyjną energetykę na obszarach wiejskich”

17 grudnia 2013 r. (wtorek), 10.45-12.15
VIII Forum Energetyczne w Sopocie
Sheraton Hotel Sopot, Conference Center
ul. Powstańców Warszawy 10, Sopot

Budowa Gospodarki Niskoemisyjnej to z jednej strony odpowiedź na wyzwania związane ze zmianą klimatu, z drugiej strony to kreowanie rozwoju gospodarczego w sposób zrównoważony. Koncentrując się na zagadnieniu rozwoju gospodarczego, kluczowe jest zbudowanie optymalnego modelu nowoczesnej i energooszczędnej gospodarki zorientowanej na innowacyjność i zdolnej do konkurencji na europejskim i globalnym rynku. Do tej pory w polskiej polityce energetycznej prezentowany był przede wszystkim punkt widzenia wielkich, często państwowych, korporacji, punkt widzenia, który bardzo często nie uwzględniał w założeniach specyficznych warunków panujących na terenach wiejskich. Tereny wiejskie stanowią ok. 93% obszaru Polski, zamieszkiwane są przez blisko 40% populacji, zatrudniają 12,8% ogółu zatrudnionych i generują 5% polskiego PKB (w tym 3% z rolnictwa). W Polsce są to zazwyczaj obszary o największym bezrobociu oraz o najsłabiej działającej infrastrukturze zaopatrzenia w energię. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może być szansą wyrównania warunków rozwoju, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Zróżnicowanie zasobów obszarów wiejskich stwarza szerokie możliwości kreowania innowacji, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także działalności pozarolniczej.

Dziękujemy za udział w debacie

Narodowa mapa ciepła
22 listopada 2013, godz. 11.00

Miejsce: ul. Słupecka 6, Warszawa (Redakcja Polityki)

Narodowa Mapa Ciepła została stworzona na zlecenie brytyjskiego DECC (Department of Energy and Climate Change) z myślą o wspieraniu planów inwestycyjnych związanych z energetyką niskoemisyjną w Wielkiej Brytanii. Na udostępnionej publicznie internetowej mapie przedstawiono różne poziomy zapotrzebowania na ciepło na terenie całego kraju.

Korzyści z wdrożenia tego projektu obejmują przynajmniej dwa obszary. Dzięki niemu podmioty z branży ciepłowniczej otrzymują proste narzędzie wsparcia dla budowy strategii rozwoju inwestycji infrastrukturalnych. Ułatwia ono identyfikację miejsc, w których dystrybucja ciepła jest ekonomicznie najkorzystniejsza. Innymi słowy jest to narzędzie, które we wstępnej fazie planowania dostarcza informacji na temat najlepszego miejsca do prowadzenia dalszych szczegółowych badań (nie jest więc to narzędzie służące do projektowania układu sieci ciepłowniczej). Pomaga ono planistom określić obszary priorytetowe dla projektów z zakresu energetyki niskoemisyjnej. Z drugiej strony władze lokalne otrzymują narzędzie do opracowania szczegółowych planów gospodarowania energią, co przekłada się na przyjęcie korzystnej strategii rozwoju, czy określenie zapotrzebowania na energetykę rozproszoną. Dzięki takiemu wsparciu planowania infrastruktury samorządy mogą oszczędzić czas i pieniądze przeznaczone na zbieranie danych.

Rozproszona Energetyka Jądrowa

Szansa dla Polski?

25 października 2013 (piątek), godz. 13.00

Miejsce: Centrum Prasowe PAP
ul. Bracka 6/8 00-502 Warszawa

Eksperci twierdzą, że Polski nie stać na budowę dużej elektrowni jądrowej bez wsparcia z budżetu państwa. Budowa planowanych bloków to koszt rzędu 150 mld zł. Alternatywą mogą być małe elektrownie jądrowe, które mają mniejszą moc, są bezpieczniejsze, można je zaadaptować w dowolnej lokalizacji i co najważniejsze są dużo tańsze.

Stopień zaawansowania prac nad reaktorami małej mocy w USA i Chinach wskazuje na możliwość uruchomienia w Polsce pierwszej industrialnej instalacji SMR w połowie przyszłej dekady, czyli w okresie objętym przez Polski Program Energetyki Jądrowej (PPEJ). Reaktory tego typu otwierają możliwość: budowy rozproszonej energetyki jądrowej oraz udziału wielu podmiotów w realizacji programu; łatwiejszego finansowania inwestycji; łatwiejszego dostępu do sieci energetycznych, a co za tym idzie łatwiejszej akceptacji przedsięwzięcia ze względu na jego dużo mniejszą skalę jednostkową; zwiększenia mocy układu poprzez sukcesywne dobudowywanie modułów w danej lokalizacji w miarę potrzeb i możliwości; bezpośredniego zaangażowania w realizację programu przemysłu energochłonnego, który jest zainteresowany układami małej mocy odpowiadającej lokalnym potrzebom, a w tym wykorzystaniem wysokotemperaturowego ciepła.

Zaproszenie na debatę

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW ENERGII
gaz, energia elektryczna i cieplna

27 września 2013 (piątek), godz. 11.00
Miejsce: ul. Słupecka 6 (Redakcja Polityki),  Warszawa

„Dokument Dobrych Praktyk Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych” opracowany został przez URE. Znalazły się w nim zagadnienia związane ze standardami umów, obowiązkami przedsiębiorstw, obsługą odbiorcy, zmianą sprzedawcy i rozstrzyganiem sporów. Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) powołało grupę zadaniową ds. standardów obsługi klienta. Jej głównym zadaniem jest opracowanie na podstawie dokumentu URE standardów obsługi odbiorców celem stosowania ich przez sprzedawców energii elektrycznej.

Już podczas poprzedniej debaty z cyklu „Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci, czyli dlaczego potrzebne są w Polsce inteligentne sieci energetyczne” podkreślaliśmy, że odbiorcy energii spodziewają się od operatorów systemów dystrybucyjnych dodatkowych usług m.in.: magazynowania energii dla źródeł rozproszonych, w szczególności źródeł odnawialnych, bilansowania lokalnego oraz efektywności energetycznej. Na razie są to tylko życzenia, a klient traktowany jest jak petent. Odbiorca energii chciałby, aby informacje udostępniane mu były zdalnie (np. na telefonie komórkowym lub komputerze) i aby, zgodnie z dyrektywą unijną, mógł dzielić się tą informacją ze swoim prywatnym „brokerem” energii wspierającym jego decyzje na rynku energii. Klient chce również płacić za tę energię, którą faktycznie zużył, a nie za prognozowane zużycie. Chciałby mieć też możliwość samodzielnie (on-line) dostosowywać taryfę do swoich potrzeb.

SYSTEM CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ –
CO DALEJ Z INWESTYCJAMI

WARSZTATY DLA DZIENNIKARZY

18 lipca 2013 (czwartek)
godz. 14.00-17.00
Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8,Warszawa

Budowanie energetyki niskoemisyjnej stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla polityków jak i przedsiębiorców. Politycy powinni stanowić prawo umożliwiające budowanie nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki, a przedsiębiorcy na bazie prawa podejmować decyzje inwestycyjne. Obecnie widzimy ogromnie rozchwianie nastrojów wśród inwestorów, którzy podjęli już działania (zainwestowali) na rzecz rozwoju energetyki niskoemisyjnej – takich jak OZE i wysokosprawna kogeneracja.

Panujące pogorszenie nastrojów wśród inwestorów wynika z panującej sytuacji zarówno w sferze legislacyjnej jak i na rynku tj. z:

IX międzynarodowa konferencja NEUF 2013
„Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę”

21 czerwca 2013 godz. 8:30, Ministerstwo Gospodarki, Sala pod Kopułą, pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

Już od dziewięciu lat organizujemy wydarzenia, których celem jest wypracowanie optymalnych rozwiązań dotyczących rozwoju polskiej energetyki i finansowania. Także i tym razem w imieniu Procesów Inwestycyjnych przy wsparciu Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Związku Banków Polskich mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną z cyklu konferencję, która poświęcona będzie możliwościom inwestycyjnym w gospodarkę niskoemisyjną. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą energetyki jądrowej i konwencjonalnej, źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej kraju. Omówione zostaną także prognozy i potrzeby polskiej energetyki do końca 2020 roku oraz potencjał inwestycyjny państwowych spółek energetycznych i polskiego sektora finansowego. Do udziału w konferencji zapraszamy wybitnych polityków, prezesów i członków zarządów instytucji finansowych oraz kierownictwo wiodących spółek energetycznych Europy.

Energetyka prosumencka – korzyści dla obywatela

14 czerwca 2013 r. (piątek), godz. 14.00 – 17.00
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, sala 208
Pl. Politechniki 1, Warszawa

W energetyce prosumenckiej upatruje się szansy na nowy kształt systemu energetycznego, w którym odbiorca energii będzie nie tylko jego bierną częścią, lecz także aktywnym uczestnikiem. Energetyka rozproszona eliminuje również problem strat sieciowych pojawiających się w systemie elektroenergetycznym, bowiem energia jest produkowana w tym samym miejscu, w którym jest użytkowana. W zachowaniach prosumenckich tkwi ogromny potencjał gospodarczy. Inwestycje w małe źródła energii mogą wyzwolić dodatkowy impuls gospodarczy, a co najważniejsze wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne indywidualnych odbiorców energii oraz całego kraju. Aby rozwinąć tę sferę gospodarki potrzebne są jednak szeroko zakrojone działania zmierzające do popularyzacji rozwiązań prosumenckich wśród użytkowników systemu energetycznego. Czym jest energetyka prosumencka? Jakie są możliwości i korzyści z zastosowania jej przez zwykłego obywatela? Czy sami możemy produkować prąd i jak? Mikrokogeneracja, fotowoltaika, mikrowiatraki – jakie są możliwości wykorzystania tych technologii w Polsce? Na te i podobne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas otwartego spotkania:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą problematyką, a w tym przedstawicieli samorządów oraz studentów.

Spotkanie zorganizowane jest pod patronatem merytorycznym Społecznej Rady Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

DUO-DEBATA

A. Proinwestycyjna Modyfikacja Systemu Certyfikacji
B.
Przyszłość Współspalania Biomasy

24 MAJA 2013, godz. 10.00, Siedziba Tygodnika Polityka, Słupecka 6, Warszawa

Budowanie energetyki niskoemisyjnej stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla polityków, jak i przedsiębiorców. Politycy powinni stanowić prawo umożliwiające budowanie nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki, a przedsiębiorcy na bazie prawa podejmować decyzje inwestycyjne. Obecnie widzimy ogromnie rozchwianie nastrojów wśród inwestorów, którzy podjęli już działania (zainwestowali) na rzecz rozwoju energetyki niskoemisyjnej - OZE i wysokosprawnej kogeneracji. Docelowo system certyfikacji winien być systemem wsparcia realizacji polityki energetycznej (a nie systemem wsparcia takiej lub innej technologii). Powinien on optymalizować koszty rozwoju, a minimalizować ryzyko regulacyjne.

Zaproszenie na debatę:

SMART GRIDS - wyzwania dla operatorów systemów dystrybucyjnych związane z zarządzaniem siecią w obliczu uruchomienia energetyki prosumenckiej (zarządzanie dynamiczne)

26 KWIETNIA (rozpoczęcie godz. 11.00), Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa

Podczas pierwszej debaty ENERGETYKA PROSUMENCKA CO TO OZNACZA DLA ODBIORCY ENERGII I SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH (odbyła się 28 lutego br.) realizowanej w ramach cyklu debat i konferencji pt. Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej wypowiedział znamienne słowa: - Czas kiedy powinniśmy się zastanawiać czy budować energetykę prosumencką, czy nie już się skończył. Teraz to pytanie zupełnie nie ma sensu. Wiadome jest, że energetyka prosumencka powstaje – mówił. Dyskusję o roli Smart Grids w kształtowaniu modelu rynku energii w Polsce będziemy kontynuować już 26 kwietnia.

foto

Szanowni Państwo,

Od czterech lat organizujemy Forum Efektywności Energetycznej. W tym roku postanowiliśmy przekształcić tę formułę na Forum Gospodarki Niskoemisyjnej. Powodem tej zmiany jest strategiczne znaczenie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej i udział w tym Programie Społecznej Rady ds. rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej z która Procesy Inwestycyjne współpracują na rzecz promocji i edukacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. NPRGN jest jednym z 8 strategicznych programów polskiego rządu – fundamentalnym dla wszystkich działów naszej gospodarki i dla naszego środowiska.

Zaproszenie na debatę

Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce
jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu

5 kwietnia 2013, godz. 11.00, Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6,  Warszawa

Zaproszenie na debatę

Energetyka prosumencka - co to oznacza dla odbiorcy energii i spółek dystrybucyjnych?

28 lutego 2013 (czwartek), godz. 11.00,
Redakcja Polityki , ul. Słupecka 6,  Warszawa

O energetyce prosumenckiej w Polsce mówi się przy okazji rozwoju energetyki odnawialnej. Odnawialne źródła energii zgodnie z przyjętą przez rząd Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku mają stanowić 20% całości wytwarzanej w Polsce energii. W skali globalnej szacuje się, że prosumenci będą generować ok. 10% dostaw, natomiast w poszczególnych regionach ten udział może być znacznie większy. Uczestnicy rynku sami zdecydują o tym, czy zechcą energię kupować z sieci czy ją produkować na własny użytek. Jednym z głównych kierunków rozwoju rynku energii elektrycznej na świecie, w Europie i w Polsce może okazać się odejście od tzw. energetyki systemowej na rzecz lokalnej energetyki rozproszonej, w której głównym wyznacznikiem zmian są zachowania aktywnych odbiorców energii - prosumentów, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w małe mikroźródła OZE. Należy zwrócić uwagę, że już dziś liczne spółki obrotu – sprzedawcy energii elektrycznej – wychodzą naprzeciw trendom prosumenckim, proponując odbiorcom końcowym wspólne inwestycje w małe, domowe źródła OZE, pomimo tego, że dzisiejszy system nie różnicuje wielkości i charakteru źródeł. Proponowane przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii nowe rozwiązania i mechanizmy zakładają uproszczenie i dodatkowe elementy wsparcia dla mikroinstalacji.

Zaproszenie

VIII Międzynarodowa Konferencja POWER RING 2012
Opcje zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw oraz promocji inwestycji w energetykę niskoemisyjną

oraz

Otwarte Posiedzenie Społecznej Rady Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

14 grudnia 2012, godz. 9.00, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa

 

W imieniu organizatorów – Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, powołanej na mocy Zarządzenia Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na VIII Międzynarodową Konferencję POWER RING 2012 – Polityka energetyczna 2050 – wskazówki strategiczne: Opcje zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw oraz promocji inwestycji w energetykę niskoemisyjną, która odbędzie się 14 grudnia 2012 w Sali pod Kopułą Ministerstwa Gospodarki w Warszawie.

Przewidujemy, że tegoroczna konferencja zostanie zainaugurowana przemówieniem Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka na temat polskiej polityki energetycznej 2050. Podczas wystąpienia zostanie m.in. omówiony tzw. czteropak energetyczny, zawierający aktualizację ustawy Prawo energetyczne,  ustawę gazową, ustawę o OZE i ustawę o korytarzach przesyłowych. Przewidujemy też wystąpienie Philippa Röslera, Wicekanclerza, Ministra Gospodarki i Technologii Niemiec.

Zaproszenie na debatę

„Szyna Bałtycka – Morskie Systemy Energetyczne a gospodarka niskoemisyjna”

30 listopada (piątek), godz. 11.00,
Redakcja „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Podczas debaty postaramy się zastanowić jakie rozwiązania technologiczne mogą wspomóc efektywne odebranie energii z morza. Czy Szyna Bałtycka może być takim rozwiązaniem?

Szyna Bałtycka – główna oś przesyłowa Polskich Sieci Morskich, składająca się z podmorskiego kabla stałoprądowego przesyłowego 400 kV o długości ok. 350 km, przebiegająca wzdłuż brzegu morskiego oraz 3-4 węzłowych morskich stacji wysokiego napięcia.

Dzisiejsze możliwości przyłączenia bałtyckich farm wiatrowych do sieci są w Polsce mocno ograniczone. Według PSE Operator obecny plan rozwoju sieci umożliwi przyłączenie do sieci przesyłowej do 2020 r. morskich farm wiatrowych o mocy maksymalnie ok. 1000 MW. Realizacja dodatkowych, lecz wykraczających poza zamierzenia przewidziane w planie rozwoju choć niezbyt kosztownych, działań modernizacyjno-inwestycyjnych do 2025 r. pozwoli na zwiększenie mocy przyłączeniowej dla farm wiatrowych o mocy kolejnych 2000 MW. Przyłączenie farm o wielkości powyżej 3000 MW będzie wymagało dalszej rozbudowy sieci przesyłowej, co będzie realizowane prawdopodobnie dopiero po 2025 roku. Tymczasem według ostrożnych szacunków wszystkie wnioski na budowę morskich farm wiatrowych złożone do Ministerstwa Gospodarki o wartości przekraczającej 400 mld zł mogłyby mieć łączną moc ponad 31 tys. MW. To oznacza, że z powodu ograniczonych możliwości przesyłu energii z morskich farm wiatrowych ambitne plany większości inwestorów zostaną przekreślone.

Debata

Jak zapewnić sprawnie funkcjonujący rynek energii oraz pozyskać brakujące moce
w systemie elektroenergetycznym

czyli
Innowacyjne mechanizmy europejskiego konkurencyjnego rynku energii

24 października 2012, godz. 11.00, Siedziba „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej ma odpowiedzieć na najważniejsze zadania, które obecnie stoją przed Polską. Po etapie analiz i diagnoz należy wypracować konkretne rekomendacje dla Ministerstwa Gospodarki, które czeka na wyniki prac Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Z uwagi na podjęte w traktacie lizbońskim zobowiązanie do solidarności energetycznej, wszystkie działania powinny wpisywać się w kontekst europejski. Przed energetyką europejską stoją ważne zadania. Po pierwsze zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego poprzez koordynację i uzgadnianie zakupów energii na zewnątrz Unii. Komisja Europejska przygotowała już odpowiednie rozwiązania. Po drugie, wspólny jednolity rynek energii, likwidacja wysp energetycznych i możliwość wspólnego korzystania z zasobów w sytuacjach awaryjnych. W tej kwestii Rada Europy podjęła decyzję, że do 2014 r. należy zamknąć budowę wspólnego rynku energii i wykonać wszystkie niezbędne połączenia transgraniczne.

Zaproszenie na debatę

Kogeneracja rozproszona jako filar gospodarki niskoemisyjnej

5 października 2012 (piątek), godz. 11.00,
Siedziba Polityki , ul. Słupecka 6,  Warszawa

Kogeneracja rozproszona to zdecydowana nowość w ofercie rynkowej tego rodzaju systemów. Są one kierowane do dużych klientów jaki i do klientów indywidualnych (mikrokogeneracja), których zapotrzebowanie na energię elektryczną nie przekracza 3 - 5 kW. Ich rozmiary predysponują je do umieszczania w niedużych obiektach a nawet naszych domach, ponieważ gabaryty ich są zbliżone do popularnych kotłów grzewczych na gaz ziemny lub płynny. Energia elektryczna generowana w skojarzeniu może być w całości zużyta w obiekcie, jak również w całości lub części sprzedana do sieci lub innym odbiorcom. Analiza wykorzystania energii z gazu czy biogazu wskazuje, że tylko poprzez kogenerację rozproszoną mamy szansę wykorzystać nawet do 95 proc. energii!

Kogeneracja rozproszona jest istotną częścią tzw. energetyki prosumenckiej, która może nam dać co najmniej (wstępne oszacowanie potencjału dla Polski do 2030 r.):

 • 1500 MW - piko wiatraków o mocy ~ 1- 4 kW
 • 1500 MW - piko ogniw fotowoltaicznych o mocy ~ 1 -5 kW
 • 1500 MW - piko ogniw paliwowych i silników stirlinga gazowych i biogazowych o mocy ~ 1-2 kW

Razem dadzą co najmniej 4500 MW mocy, z czego 1/3 mocy stabilnej, czyli więcej niż jeden blok jądrowy. Obecna technologia staje się coraz bardziej efektywna ekonomicznie. Już dziś można prognozować ceny w horyzoncie po 2014 roku:

Inwestycje w moce szczytowe, interwencyjne i regulacyjne do 2020 r.

13 lipca 2012 (piątek), godz. 11.00-14.00, Siedziba „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na debatę Inwestycje w moce szczytowe, interwencyjne i regulacyjne do 2020 r.  (13 lipca, 2012 r.) zgłosiło się prawie 170 osób. Niestety z racji ograniczonej liczby miejsc na sali konferencyjnej w redakcji tygodnika „Polityka” nie wszystkie osoby uzyskały akredytacje. Specjalnie dla tych osób, które nie mogły być fizycznie z nami podczas tego wydarzenia, przygotowaliśmy możliwość obejrzenia przebiegu dyskusji w Internecie. Transmisja na żywo z debaty rozpoczęła się 13 lipca od godz. 11.00 na następujących portalach internetowych: Urząd Regulacji Energetyki, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Procesy Inwestycyjne, Bankier.pl, Rzeczpospolita, Nowa Energia.

W debacie udział wzięli:

VIII Międzynarodowa Konferencja
NEUF 2012  New Energy User Friendly

„Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej”

29 czerwca 2012 godz. 9.00,
Sala „Pod Kopułą”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa      

Polska przechodzi na „zieloną stronę mocy” – jej przekształcenie z gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną jest nieuniknione. Nie ma wątpliwości, że reforma ta będzie dla nas prawdziwym wyzwaniem. Najważniejsze jednak, aby transformacja przebiegała w sposób uporządkowany i faktycznie prowadzący do osiągnięcia założonego celu.

Zaproszenie na debatę

Energetyka prosumencka i smart grid jako filary gospodarki niskoemisyjnej

1 czerwca 2012 (piątek), godz. 11.00,
Siedziba Polityki , ul. Słupecka 6,  Warszawa

Ogólnie znany jest wariant mini i mikro źródeł o mocach z ciągu 100MW - 5MW - 50kW. Mniej znany jest wariant piko źródeł o mocach poniżej 50 kW. Wariant ten jest istotną częścią tzw. energetyki prosumenckiej, która może nam dać co najmniej (wstępne oszacowanie potencjału):

 • 1500 MW - piko wiatraków o mocy ~ 1- 4 kW
 • 1500 MW - piko ogniw fotowoltaicznych o mocy ~ 1 -5 kW
 • 1500 MW - piko ogniw paliwowych i silników stirlinga gazowych i biogazowych o mocy ~ 1-2 kW

Razem dadzą co najmniej 4500 MW mocy, z czego 1/3 mocy stabilnej, czyli więcej niż jeden blok jądrowy. Stabilizując system można do tego dodać także gazowe pompy ciepła i pompy ciepła zasilane prądem ze źródeł odnawialnych. Obecna technologia pozwala na takie rozwiązania, wkrótce będą także efektywne ekonomicznie. Już dziś można prognozować ceny w horyzoncie po 2014 roku:

Debata

Cztery sektory energetyki gazowej – cele, zadania, funkcje

27 kwietnia 2012 r.
Redakcja „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

DEBATA

ZAŁOŻENIA DO USTAWY

O STRATEGICZNYCH INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH

9 marca 2012, godz. 11.00, Siedziba „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

 

Zasadniczą barierą w realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych jest obecnie ustawodawstwo - brak jasnych regulacji prawnych sprzyjających przygotowaniu i realizacji tych inwestycji. W zależności od rodzaju i skali przedsięwzięć problemy formalnoprawne są zróżnicowane. Dla przedsiębiorstw sektora energetycznego problemy te mają specyficzny charakter, gdyż w większości dotyczą, przygotowania i realizacji dużych inwestycji liniowych o charakterze strategicznym dla rozwoju gospodarki, tj. rurociągów gazowych i paliwowych, linii elektroenergetycznych itd. Większość problemów z jakimi borykają się obecnie inwestorzy wynika z ustaw
O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego, tworzących bariery hamujące procesy inwestycyjne.

Analizując szczegółowo obecną sytuację prawną w kontekście przygotowania i realizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym można postawić następujące tezy:

• prawo dotyczące planowania zagospodarowania przestrzennego i lokalizowania inwestycji jest niespójne i nieprecyzyjne, wymaga dokonania generalnego przeglądu pod kątem uproszczenia stosowanych procedur, ale również skuteczniejszej ochrony walorów przestrzeni,

• procedury planowania, lokalizowania i uzgadniania projektowanych inwestycji, takich jak np. inwestycje liniowe są nadmiernie skomplikowane, charakteryzują się łatwością blokowania postępowań poprzez możliwość wielokrotnego odwoływania się od decyzji oraz ich zaskarżania,

Zaproszenie na debatę

Polityka energetyczna Polski – priorytety polskiej energetyki

8 lutego 2012 (środa), godz. 11.00,

Siedziba Polityki , ul. Słupecka 6,  Warszawa

Unia Europejska przygotowała dla swojej strategii energetycznej dokument „Energy Roadmap 2050”, który  zakłada  co najmniej 40 proc. udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym oraz wzrost efektywności energetycznej o 30-40 %. „Energy Roadmap 2050” stanowi dla Polski trudne wyzwanie w zakresie realizacji inwestycji energetycznych. Polska nie ma strategii energetycznej dostosowanej do założeń polityki europejskiej. Już obecnie można zaobserwować niepokojące spowolnienie nowych inwestycji. Skutki funkcjonowania polskiej energetyki wysokoemisyjnej będą odczuwalne w sposób znacznie bardziej dotkliwy niż w postindustrialnych, mniej produkujących krajach. Potrzebna jest nowa Polityka Energetyczna Polski, która będzie nie tylko kompatybilna z celami UE, ale uwzględni także rozwój narodowego potencjału energetycznego i zrównoważony rozwój gospodarki. Według wielu ekspertów  strategią  energetyczną dla Polski powinien być Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przygotowywany przez resorty gospodarki i środowiska.

W imieniu organizatorów – Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności ETA, firmy Procesy Inwestycyjne i Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, chcielibyśmy zaprosić Pana/Panią do wzięcia udziału w debacie:

Model regulacji cen w ciepłownictwie i mechanizmy ETS po 2013 roku
29 listopada 2011 (wtorek), godz. 11.00, Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Ciepłownictwo znalazło się w regulacyjnej pułapce zastawionej przez przepisy unijne i krajowe. Zły model regulacji jest od dawna jednym z poważniejszych problemów sektora ciepłowniczego, ponieważ obowiązująca formuła kosztowa negatywnie odbija się na funkcjonowaniu przedsiębiorstw ciepłowniczych. Model regulacji funkcjonuje w ten sposób, że gdy firmy ciepłownicze obniżają koszty swojej działalności, to w konsekwencji przy zatwierdzaniu następnej taryfy automatycznie następuje obniżka cen zawartych w taryfach. W wyniku tego środki, jakie powinny zostawać w przedsiębiorstwie na poprawę rentowności, są tracone. Tymczasem w ciepłownictwie potrzebne są inwestycje w ochronę środowiska, ale rentowność sektora jest tak niska, że wiele firm może im nie podołać.

Zaproszenie na debatę

KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII

17 listopada 2011 (czwartek), godz. 11.00,
Siedziba „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Priorytetem Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej jest promowanie rozwiązań wzmacniających konkurencję, a więc antymonopolowych. Konkurencję na rynku gwarantuje wielość ofert sprzedaży, dopasowanych do odbiorcy zarówno cenowo, jak i produktowo. Jednym z czynników warunkujących jej rozwój jest z pewnością sama struktura rynku energii. Na konkurencyjnym rynku istnieje wiele rywalizujących ze sobą podmiotów, co powoduje przejrzystość i płynność sprzedaży. Mimo zmian, które miały miejsce w ubiegłych latach, polskiemu rynkowi wciąż daleko do stanu efektywnej konkurencji.

Dzisiaj rozwiązania antymonopolowe w naszym kraju sprowadzają się głównie do przeniesienia części rynku energii na giełdę. Wprowadzenie obowiązku sprzedaży na TGE zmobilizowało wielu odbiorców do szukania nowego sprzedawcy oraz sprawiło, że cena energii stała się transparentna. Dzięki temu odbiorcy wiedzą, jaka jest wysokość ceny na rynku hurtowym, a przez to mogą łatwiej negocjować ceny ze sprzedawcą. Sprzedawcy energii nie chcą jednak dzielić się oszczędnościami z klientami, obniżając ceny. Świadczy o tym statystyka. Jak dotąd zaledwie 10 tys. odbiorców wszystkich grup taryfowych skorzystało z ustawowego prawa wyboru sprzedawcy. To oficjalne dane regulatora rynku. Pojawiły się jednak oznaki ożywienia. Na koniec stycznia 2011 r. sprzedawcę energii zmieniło blisko 8,3 tys. odbiorców komercyjnych, co w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2009 r. oznacza wzrost o prawie 540 proc. Resztę, czyli zaledwie 1,7 tys., stanowią odbiorcy indywidualni.

Zapraszamy na debatę

NETWORK NEUTRALITY czyli zasadność regulacji ruchu w Internecie

3 listopada 2011 (czwartek), godz. 11.00, Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Organizator debaty: Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA

11.00 – 11.20

Prezentacja raportu „Network Neutrality vs. Network Management A Central European Perspective 2011  - Olaf Kostarczyk, Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA

Raport, który będziemy prezentować przedstawia potrzebę wprowadzenia regulacji, które pozwolą operatorom sieci teleinformatycznej obciążać kosztami rozbudowy infrastruktury dostawców tzw. kontentu do Internetu (duże portale informacyjne: np. Onet, WP, inne czy wyszukiwarki: Google, inne). Takie regulacje zostały wprowadzone m.in. w USA. UE na razie nie chce wprowadzać podobnych regulacji. Niemniej monitoruje rynek w krajach członkowskich. Z ramienia UE sprawdzaniem, czy europejskie Sieci spełniają normy neutralności zajmie się Organ Regulacji Europejskich Komunikacji Elektronicznej. Organizacja sprawdzać będzie między innymi, czy dostawcy usług internetowych dokładnie informują o zasadach, jakie nadają ruchowi internetowemu w swoich sieciach i czy prędkość połączenia reklamowana przez usługodawcę faktycznie jest osiągana w praktyce.

11.20 – 12.30

Dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów. Pytania moderatora do dyskusji:

Debata

STABILIZACJA SIECI - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE METROPOLII

29 wrzesień 2011 (czwartek), godz. 11.00,
Siedziba „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Bariery formalno-prawne blokują inwestycje infrastrukturalne w energetyce

Każda polska metropolia powinna mieć rezerwowe zasilanie na wypadek awarii podstawowej linii elektroenergetycznej. Ideałem byłby tzw. pierścień elektroenergetyczny wokół miast. Nie wszystkie jednak miasta mogą na takie inwestycje liczyć. W Warszawie nie można zamknąć pierścienia. Stolica od kilkunastu lat czeka na wybudowanie jego południowego odcinka.

Relacja z debaty:

UREALNIANIE MARZEŃ

NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE POZWALAJĄCE ZAMKNĄĆ BILANS ENERGETYCZNY KRAJU DO 2015 

19 lipca 2011 (wtorek), godz. 11.00,

Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

 

Czas na energetykę prosumencką

Polska nie ma czym domknąć bilansu energetycznego w 2015 roku, trzeba więc szukać realnych rozwiązań. Szansą jest energetyka rozproszona – tłumaczy prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.

LIBERALIZM CZY LESEFERYZM?
UWARUNKOWANIA PRAWNE RYNKU GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

30 czerwca 2011 (czwartek), godz. 11.00,
Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa

Szanse na rozwój energetyki gazowej

Nie da się ukryć, że mało prawdopodobne jest aby do 2020 roku powstały nowe źródła mocy w elektroenergetyce. Jeżeli nie zostaną wybudowane nowe moce w OZE i na gaz, to KSE może mieć poważne problemy związane z zapewnieniem ciągłości dostaw i pokryciem zapotrzebowania na energię. To wnioski z debaty na temat rynku energii, którą zorganizowały Procesy Inwestycyjne, Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności ETA i PGNiG w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (30 czerwca). Zdaniem prof. Krzysztofa Żmijewskiego Sekretarza Generalnego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji jedynie OZE i gaz, jako źródła budowane w stosunkowo krótkim czasie, mogą szybko uzupełnić systemowe braki. Tę tezę podzielili także inni eksperci m.in. Jacek Brandt z Towarowej Giełdy Energii, który dodał też, że wciąż na rynku energii są bariery, które powodują stagnację inwestycyjną. Tymi barierami są m.in. niewłaściwa struktura cen energii dla odbiorców końcowych i przemysłowych oraz utrzymywanie taryfowania grupy G (uzależnione od wprowadzenia rozwiązań chroniących odbiorców wrażliwych oraz uregulowania tzw. sprzedaży awaryjnej).

Zapraszamy do obejrzenia transmisji online z konferencji:
ZAPROSZENIE

VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 – New Energy User Friendly
Biała Księga - Narodowy Program Redukcji Emisji

16 czerwca 2011 r., godz. 9.00
"Teatr Kamienica", Al. Solidarności 93, Warszawa

Polska przechodzi na „zieloną stronę energetyki” – jej przekształcenie z gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną jest nieuniknione. Nie ma wątpliwości, że reforma ta będzie dla nas prawdziwym wyzwaniem. Najważniejsze jednak, aby transformacja przebiegała w sposób uporządkowany i faktycznie prowadzący do osiągnięcia założonego celu.

Celem dla Polski są przyjęte przez Unię Europejską zapisy pakietu klimatyczno-energetycznego. Jednym ze sposobów na jego osiągnięcie jest wdrożenie propozycji Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. Propozycja nazywana Białą Księgą jest realnym programem redukcji emisji stworzonym przez ekspertów specjalnie dla naszego kraju i stanowi podstawowy dokument do tworzonego Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

W dniu 28 kwietnia w siedzibie PAP w Warszawie odbyła się debata:

ROK ENERGII. 
ENERGETYCZNY WYMIAR POLSKIEJ PREZYDENCJI W UE

28 kwietnia 2011 (czwartek), godz. 11.00,
Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo to staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unijnej.

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów, Stowarzyszenia na rzecz Efektywności ETA oraz Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji serdecznie zapraszamy do udziału w debacie:

Plan Marshalla dla infrastruktury.
Naświetlajmy problem póki jeszcze możemy

22 lutego 2011 (wtorek), godz. 11.00, Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa

Oczywistym jest, że polska infrastruktura energetyczna jest w stanie powolnej degradacji. Prawie nie inwestowaliśmy w nią od czasu zmiany systemu politycznego, czyli od ponad 20 lat. Dlatego też nasze elektrownie, sieci przesyłowe i dystrybucyjne są zdekapitalizowane w ponad 70%. Można to w pewnym stopniu zrozumieć i nawet usprawiedliwić, ale na pewno nie można takiej sytuacji w nieskończoność ignorować. Polsce potrzebna jest intensywna odbudowa infrastruktury technicznej, bo energetyczni emeryci już niedługo będą musieli przejść na zasłużony odpoczynek.

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z debaty:

Jak wygrać najpoważniejszą wojnę w nowoczesnej Europie?
Polski sposób na derogację

27 stycznia 2011, godz. 11.00, Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Polskie przedsiębiorstwa energetyczne spodziewają się, że po 2012 r. nadal będą mogły korzystać z nieodpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Ich nadzieja opiera się na wynegocjowanej w grudniu 2008 roku derogacji, która pozwala w latach 2013 – 2020 na przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień do emisji. Tymczasem, pomimo że od pierwotnych ustaleń minęły już niemalże dwa lata, a rok 2013 jest już coraz bliżej, nadal nie wiadomo, czy i na jakich zasadach polska energetyka faktycznie będzie otrzymywała nieodpłatne uprawnienia do emisji CO2.

Szanowni Państwo,

W imieniu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, organizatora konferencji, pragniemy zaprosić Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z VI Międzynarodowej Konferencji:

POWER RING 2010
Regionalny rynek energii Europy Środkowo-Wschodniej

20 grudnia 2010r., 8.30 - 13.00

Sala Pod Kopułą, pl. Trzech Krzyży 3/5, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
 

W imieniu firmy Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. oraz Partnerstwa realizującego Projekt SYMBIOSIS – Transference of Innovative Solutions for CSR through multistakeholder management zapraszamy Państwa do udziału w podsumowującej konferencji zatytułowanej:

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw
– strategie i narzędzia zaangażowania interesariuszy

Konferencja organizowana jest w dniu 25 listopada 2010r, w Pałacu Prymasowskim, ul. Senatorska 13/15, w Warszawie.

W ramach projektu Symbiosis wybrane organizacje z Portugalii, Hiszpanii, Polski i Włoch wcielają wewnątrz swoich organizacji metodologię opartą o Standard AA1000 określający zasady najlepszej praktyki w budowaniu reguł społecznej i etycznej odpowiedzialności. Podsumowując projekt chcielibyśmy podzielić się z Państwem zdobytą wiedzą w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli wiodących instytucji z Polski i z zagranicy działających w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Serdecznie zapraszamy.

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w debacie:

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
18 listopada 2010 (czwartek), godz. 11.00,
Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Debata poświęcona jest kierunkom rozwoju rynku gazu w Polsce w kontekście europejskim. Unijne hasło „switch from coal to gas” otwiera przed nami zarówno nowe możliwości, jak i rodzi wielorakie trudności. Dlatego na spotkaniu poruszone zostaną zagadnienia związane z koegzystencją rozwiązań opartych na źródłach odnawialnych i na gazie, dywersyfikacją dostawców, nowatorskimi sposobami wydobycia gazu łupkowego, gazyfikacją węgla w złożu oraz polskim prawem energetycznym.

Stworzenie stabilnej energetyki opartej na niskoemisyjnych, rozproszonych źródłach energii wymaga współdziałania z sektorem gazowym.  Taka kohabitacja mogłaby otworzyć Polsce drogę do dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Problemami w zbilansowaniu źródeł rozproszonych źródłami gazowymi mogą być między innymi wahania kursowe cen gazu oraz problemy natury prawnej.
Sposobami na uniknięcie wahań cen gazu w Polsce jest dywersyfikacja jego dostaw. Zważywszy na polską sytuację geopolityczną jest ona stosunkowo trudna. Rozwiązaniem może być odchodzenie od jednego zagranicznego dostawcy na rzecz producentów krajowych. Odkrycie złóż gazu łupkowego w Polsce daje nadzieję, że będzie to możliwe już w najbliższym czasie. Przydzielenie około 60 koncesji na poszukiwanie tego typu gazu zrodziło jednak wiele kontrowersji. Z jednej strony pojawiła się obawa dotycząca niedostępnych w Polsce skomplikowanych technologii wydobycia, z drugiej zaistniała szansa, że rozwój sektora spowoduje powstanie większej liczby miejsc pracy oraz będzie stymulowało rozwój branż pokrewnych.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z debaty:

Mechanizmy i regulacje polskiego i europejskiego rynku energii elektrycznej
30 września 2010 (czwartek), godz. 11.00, siedziba Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa

Spotkanie poświęcone było kwestiom krajowego oraz europejskiego rynku energii elektrycznej.

Zdając sobie sprawę z faktu, że najważniejszym zadaniem i wyzwaniem dla polskiej gospodarki oraz polityki energetycznej jest ustalenie prawidłowego środowiska regulacyjno-rynkowego, umożliwiającego głęboką proklimatyczną przebudowę polskiej energetyki, uczestnicy debaty dyskutowali nad takimi zagadnieniami jak rola regulatora oraz możliwości usprawnienia mechanizmów rynkowych w obrocie energią. Przedyskutowana została pozycję Urzędu Regulacji Energetyki, jako instytucji odpowiedzialnej za promowanie konkurencji w energetyce oraz regulację gospodarką paliwowo-energetyczną.

Dodatkowo omówione zostało zagadnienia wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych, które w korzystny sposób zniosłyby systemowe i formalne ograniczenia blokujące rozwój rynku energetycznego, chroniłyby odbiorców wrażliwych, a także rozwiązały problem dominującej pozycji spółek energetycznych z udziałem kapitału państwowego.  Poruszając tę i inne kwestie zaproszeni eksperci zastanawiali się również nad tym, jakie mechanizmy rynkowe należałoby wprowadzić, aby zoptymalizować koszty, otworzyć rynki inwestycyjne oraz podnieść konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne kraju zachowując przy tym dbałość o środowisko naturalne.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z realizacji seminarium:

Szanse realizacji Pakietu Klimatyczno – Energetycznego
(i konsekwencje niezrealizowania)

13 lipca 2010, godz. 11:00; Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Jednym z głównych celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest walka z globalnym ociepleniem czego wyrazem są założenia Pakietu Klimatyczno – Energetycznego i akty prawne przeciwdziałające zmianom klimatycznym opracowywane przez rządy Państw Członkowskich. Polska wdraża podjęte w ramach realizacji Pakietu zobowiązania, jednak na polu legislacyjnym prace dopiero się rozpoczęły. Konieczna jest zatem publiczna debata nad kształtem Narodowego Programu Redukcji Emisji, wcielającego w życie przyjęty przez UE Pakiet Klimatyczno-Energetyczny oraz co za tym idzie – merytoryczna dyskusja o ostatecznym kształcie zapisów Polish Climate Change Act.

Odpowiedzią na tę potrzebę było seminarium Szanse realizacji Pakietu Klimatyczno – Energetycznego (i konsekwencje niezrealizowania) będące kontynuacją dwuetapowych otwartych konsultacji pożądanych zapisów Narodowego Programu Redukcji Emisji, które rozpoczęła IV Międzynarodowa Konferencja NEUF 2010 – Nowa Energia User Friendly „Konsultacje publiczne map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji”.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z VI już edycji Międzynarodowej Konferencji:

NEUF 2010 - New Energy User Friendly
"Konsultacje publiczne map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji”

która odbyła się 18 czerwca 2010, w Ministerstwie Gospodarki, w Warszawie.

Udział w konferencji wzięli m.in.:

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z debaty:

Energetyka w aspekcie regionalnym

11 maja 2010, godz. 11.00, Siedziba „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Przed polską energetyką stoi wiele dylematów. Aktualne koszty działań energetyki wynikają ze spychania jej problemów i odsuwania ich na bok przez wiele lat. Jednym z zagadnień, na które musimy zwrócić uwagę szczególnie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa i podjąć aktywne działania na rzecz jego realizacji jest przemodelowanie podejścia do energetyki z centralnego na lokalne.
W „PEP 2030” zwraca się uwagę na konieczność dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej oraz na zwiększenie zaangażowania gminnych władz w realizację priorytetów państwa związanych z polityką energetyczną. Istotnymi celami są modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnych, pozwalająca na poprawę bezpieczeństwa zasilania oraz rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej lokalne źródła energii.

Rozwój energetyki lokalnej jest korzystny nie tylko pod kątem zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego i ciągłości dostaw, ale również ze względu na konieczność realizacji założeń unijnych dyrektyw kładących nacisk na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Jednak, aby działać w tym zakresie skutecznie konieczne jest zaangażowanie władz lokalnych i samorządów, skorelowanie strategii rządu z planami inwestycyjnymi gmin, dostosowanie niezbędnej legislacji, usprawnienie systemów monitoringu, kwestie dot. finansowania. W kontekście rozwoju energetyki regionalnej niezbędne są również restrukturyzacja infrastruktury, rozbudowa sieci przesyłowych i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb odbiorców na obszarach wiejskich, a także lokalny monitoring zapotrzebowania na moc.

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności ETA oraz Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z informacjami i materiałami merytorycznymi z niezwykle istotnej dla polskiej gospodarki debaty:

Finansowanie inwestycji energetycznych
31 marca 2010, godz. 11.00, Centrum Prasowe FOKSAL - Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA OGROMNE ZAINTERESOWANIE ZMIENIŁO SIĘ MIEJSCE REALIZACJI DEBATY - DEBATA ODBYŁA SIĘ W CENTRUM PRASOWYM FOKSAL - DOM DZIENNIKARZA, ul. Foksal 3/5, w Warszawie. Pozostałe szczegóły pozostają bez zmian.

O potrzebie ogromnych inwestycji w sektorze elektroenergetycznym w Polsce mówi się od lat. Wiadomo, kraj bez nowoczesnej infrastruktury nie ma szans na rozwój. Od kilku lat zastanawiamy się nad rozwiązaniem problemu finansowania, tymczasem starzeją się bloki, wzrasta zapotrzebowanie na moc, a UE zaostrza normy środowiskowe. Bezwzględna konieczność odtworzenia mocy jest coraz wyraźniej dostrzegalna. Do roku 2030 w systemie elektroenergetycznym zastąpienia będzie wymagało min. 60% zasobów wytwórczych. Nasze potrzeby inwestycyjne to ok. 100 mld € na elektroenergetykę, 100 mld € na sektor ciepła i termomodernizację, 20 mld € na sektor gazowy (w tym na gazoport), 100 mld € na modernizację transportu szynowego i drogowego (ale bez autostrad). Plany inwestycyjne polskich koncernów energetycznych wskazują na możliwe w najbliższym czasie inwestycje rzędu niecałych 1800 MW. To zdecydowanie za mało. Dochodzą do tego nakłady na rozbudowę sieci przesyłowych, OZE, budowę elektrowni atomowej, CCS, kogenerację czy zgazowanie węgla.

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności ETA oraz Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z niezwykle istotnej dla polskiej gospodarki debaty:

CO2 w transporcie - 23 lutego 2010, Siedziba „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa, godz. 11.00

Branża transportowa, w tym transport drogowy, kolejowy, wodny i lotniczy, która rozwija się w bardzo szybkim tempie, staje dziś w obliczu wyzwania jakim jest zobowiązanie do stopniowego ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (najważniejszym ich składnikiem jest dwutlenek węgla - CO2). Transport odpowiada aż za 20-25 proc. światowej emisji tych gazów. Co więcej, rozwój gospodarczy powoduje wzrost ruchliwości i przewozów ładunków, owocujący wzrostem zapotrzebowania na energię, której głównym źródłem jest węgiel i paliwa ropopochodne.

Powszechne dziś przekonanie o konieczności ograniczenia emisji CO2 prowadzi do poszukiwania najlepszych metod osiągnięcia tego celu przy wykorzystaniu dostępnych i innowacyjnych technologii i rozwiązań organizacyjnych. Producenci pojazdów i samolotów intensywnie pracują nad ekologicznymi technologiami napędowymi, które pomogą oszczędzać zasoby naturalne i zmniejszać zagrożenia klimatyczne.
Czy jednak same technologie wystarczą? Konieczne jest poszukiwanie rozwiązań ograniczających tempo wzrostu zapotrzebowania na transport i energię. Wymaga to systematycznych, długofalowych i kompleksowych działań oraz ścisłej współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora transportu i specjalistami wielu dziedzin ze świata nauki oraz  resortami gospodarki,  infrastruktury i środowiska.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z V edycji Międzynarodowej Konferencji:

POWER RING 2009 – Czysta Energia Europy
9 grudnia 2009 r., 9:00 – 15:30, Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie udziałem w konferencji.

Ze względu na fakt, że ilość zgłoszeń znacznie przekroczyła liczbę miejsc na sali, musieliśmy wcześniej zamknąć listę gości. Chcielibyśmy podziękować wszystkim chętnym za cierpliwość i wyrozumiałość. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Mamy poinformować Państwa, że piąta już edycję otwartej, międzynarodowej konferencji, która podejmowała najbardziej aktualne tematy oscylujące wokół kluczowych kwestii europejskiej energetyki, była dużym sukcesem.
W perspektywie zbliżającego się szczytu COP pragnęliśmy przeanalizować obecny stan gotowości Polski wobec decyzji Komisji Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że Polska, jak większość europejskich krajów, chce i potrafi osiągnąć ambitne cele, jakie postawiła przed sobą podpisując założenia Pakietu Klimatyczno-Energetycznego i przebudowując swoją gospodarkę zgodnie z normami określonymi w unijnych dyrektywach.

Dyrektywa IPPC – wyzwania dla Polski do 2016 roku
Debata

24.09.2009, Polska Agencja Prasowa (PAP), ul. Bracka 6/8, Warszawa, godz. 11.00

Nadal toczą się burzliwe dyskusje związane z realizacją Dyrektywy EU-ETS, a już czeka na nas kolejne, równie, a może nawet bardziej istotne wyzwanie – Dyrektywa IPPC. Zobowiązania, przekładające się bezpośrednio na koszty, zaczynają się nawarstwiać, przez co coraz trudniejsza staje się ich realizacja. Poza inwestycjami związanymi z realizacją zapisów derogacji z grudnia 2008r., będziemy musieli ponieść ogromne koszty – zmodernizować (co w przypadku wieku polskich instalacji wydaje się nierealne) lub zbudować nowe instalacje, ponieważ wymogi Dyrektywy spowodują ogromną liczbę odstawień ze względu na wiek polskich instalacji. Może to zagrozić bezpieczeństwu dostaw ciepła i energii elektrycznej.

CCS – zagrożenie, szansa, realna opcja?
9 września 2009, godz. 11:00
Centrum Bankowo Finansowe "Nowy Świat", ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

Czysto węglowe technologie stały się jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Rozwój technologii wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla połączony z rozwojem efektywności może pozwolić obniżyć emisję GHG nawet o 30%. Jednak podobnie jak w przypadku rozwoju energetyki atomowej, CCS rodzi wiele kontrowersji. Czy oponentom chodzi tylko o koszty technologii? Czy też rozwój wychwytania, transportowania i wtłaczania CO2 w formacje geologiczne może być niebezpieczny? Czy też jest to ogromna szansa dla Polski a rozwój CCS może zagwarantować nam pozycję ważnego gracza z zakresu niskoemisyjnych technologii „czystego” węgla? Te kwestie musimy rozwiązać, aby nie zaprzepaścić swojej szansy. Czy CCS może stać się dla nas atrakcyjny i jak możemy przekonać do tej technologii jej przeciwników, polityków, opinię publiczną – całe społeczeństwo?

Do zaprezentowania polskiego punktu widzenia zaprosiliśmy m.in.:

 • dr Marka Jarosińskiego, Dyrektora ds. Kartografii Geologicznej, Państwowy Instytut Geologiczny;
 • Michała Wilczyńskiego, Niezależnego Eksperta, byłego Głównego Geologa Kraju;
 • Ewę Gąsiorowską, Głównego Specjalistę ds. Regulacji, Vattenfall Heat Poland SA.

Dyskusję będzie moderował prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Konsultacyjnej Narodowego Programu Redukcji Emisji. Spotkanie organizowane jest z inicjatywy Europejskiej Fundacji Klimatycznej w ramach działań Społecznej Rady Konsultacyjnej Narodowego Programu Redukcji Emisji.

BIAŁE CERTYFIKATY – Mechanizmy rozwoju efektywności

14 lipca 2009, godz. 11:00
Ministerstwo Gospodarki, sala A/B/C, Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

PATRONAT HONOROWY: Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki

logo

Debata
ZIELONE CIEPŁO
Jak i czy możemy zrealizować odpowiedni udział OZE w bilansie ciepła?
8 lipca 2009, godz. 11:00
Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa
 
Przyjęty przez Komisję Europejską Pakiet Klimatyczno - Energetyczny postawił przed nami wymóg - do roku 2020 osiągnięcie w bilansie energii końcowej 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto musimy ten udział uzyskać w energii elektrycznej, paliwach transportowych (tu mamy wymóg - osiągnąć 10% udziału OZE w podsektorze) oraz w cieple. Gdybyśmy mieli dokładnie zastosować się do wytycznych, musielibyśmy dojść do tego, że w bilansie energii końcowej 4% energii „zielonej" powinno pochodzić  z sektora elektroenergetycznego, 2,1% z transportu, a 5,4% z ciepła.
 
 
Problemem jest, że nie wiemy jak ten stan osiągnąć w praktyce. Szczególnie trudne wydaje się zrealizowanie tego celu w przypadku energii cieplnej, która w Polsce (to ewenement na skalę europejską!) jest bardzo zróżnicowana
i dość specyficzna (ciepło sieciowe, indywidualne - węgiel, gaz, olej opałowy). Aby zrealizować wymóg 3x20 musimy „zazielenić" co najmniej 10,4% całkowitego bilansu ciepła, co zdecydowanie nie wydaje się  proste.
 
V Międzynarodowa Konferencja
NEUF 2009 - Nowa Energia User Friendly
Europejskie 3x20 - Problemy implementacji
18 czerwca 2009r., godz. 8:30-16:30, Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15, Warszawa 
             
PATRONAT HONOROWY: prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska >>> 
Tematyka konferencji była niezwykle aktualna, ponieważ dotyczyła kwestii wypracowania szczegółowych zapisów pozwalających na wdrożenie Pakietu Klimatyczno - Energetycznego z uwzględnieniem specyfiki polskiej gospodarki. Zaproszeni eksperci reprezentujący strategiczne sektory gospodarki, na które narzędzia wypracowane w ramach Pakietu wpłyną najmocniej, poruszali kwestie - przyszłości polskiego rynku energii w kontekście europejskim, możliwości poprawy efektywności i bezpieczeństwa energetycznego. Omówione zostały zagrożenia, które mogą dotknąć rodzimy przemysł oraz potencjał technologiczny mogący zwiększyć wydolność energetyki i gospodarki.
A a może H?
- perspektywy energetyki jądrowej w Polsce na tle doświadczeń europejskich.
 
27.05.2009, Polska Agencja Prasowa (PAP), ul. Bracka 6/8, Warszawa, godz. 11.00
 
Media co chwilę rozbudzają zainteresowanie opinii publicznej doniesieniami o kolejnych planach budowy elektrowni atomowych w naszym kraju. Coraz więcej firm zastanawia się też nad inwestycjami w ten właśnie rodzaj energetyki. I słusznie, skoro doświadczenia naszych europejskich sąsiadów pokazują, że warto.
 
W Europie czołowe miejsce pod względem liczby działających reaktorów atomowych zajmuje Francja (59), a drugie - Wielka Brytania (19). Elektrownie atomowe działają w niemal wszystkich krajach sąsiadujących z Polską: w Niemczech (17), Czechach (6), na Słowacji (5), Ukrainie (15), Litwie (1) i w Rosji (35). Pragnęliśmy, poprzez zaprezentowanie rozwiązań dla energetyki atomowej wdrożonych w krajach europejskich, dać szansę na spojrzenie przez ich pryzmat na perspektywy rozwoju gospodarczego, jakie może dać Polsce właśnie energetyka jądrowa.

Reprezentanci firm i instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie elektrowni jądrowych u naszych sąsiadów, przedstawili dane związane z ich budową i działalnością. Ale też opowiedzieli, jak rozwój energetyki jądrowej pobudził lokalną gospodarkę oraz jak wpłynął na ceny energii w danym kraju. Zwłaszcza ten ostatni aspekt może okazać się kluczowy dla podejmowania decyzji przez nowych inwestorów, szczególnie w świetle obecnego stanu bilansu energetycznego naszego kraju.

Koalicja dla Redukcji.
Konsekwencje pakietu klimatycznego dla Polski
- alternatywy rozwoju

3 marca 2009r., godz. 15:00, Sejm RP, sala 118, ul. Wiejska 4/6/8

Cała Europa dyskutuje obecnie o przyszłości energetycznej, pozyskiwaniu ekologicznych źródeł energii, budowie elektrowni atomowych i drogach realizacji zapisów Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. Polska, jako Państwo Członkowskie Unii Europejskiej stoi przed wyzwaniem jakim jest realizacja zobowiązań, jakich się podjęła w ramach urzeczywistnienia zasady „3×20". Jako inicjatorzy wydarzenia, jesteśmy świadomi faktu, że decyzje jakie zapadną w polskim parlamencie dziś - ukształtują energetyczne jutro Polski.

Bezpieczeństwo energetyczne Metropolii Polskich
25 lutego 2009, godz. 10.00,
Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowej, ul. Bracka 6/8, Warszawa
               
Debata została zorganizowana wpólnie z:
UNIĄ METROPOLII POLSKICH
 
logo
 

Jeszcze do niedawna panowało przekonanie, że problemy z niestabilnością dostaw, często pojawiające się w obszarach słabo zurbanizowanych, nie dotyczą polskich metropolii. Jednak doświadczenia wynikające ostatnich z blackoutów w Polsce Północno - Wschodniej (lato 2006 r.) i Północno - Zachodniej (wiosna 2007 r.), jak i ostatniego mikroblackoutu w Warszawie (lato 2008 r.) wskazują, że polskie metropolie przestały być enklawą bezpieczeństwa energetycznego.

Finał mistrzostw - wygramy 1,7 mld euro, czy przegramy 2,8 mld euro?
Perspektywy inwestycji w energetyce w latach 2009-2020
   
29 stycznia 2009, godz. 11.00, Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowej, ul. Bracka 6/8, Warszawa
 

Polska osiągnęła niezaprzeczalny sukces podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach  11-12 grudnia 2008 r., w zakresie rozwiązań związanych z nową Dyrektywą EU-ETS, a przede wszystkim w obszarze związanym z wynegocjowaną derogacją, a zwłaszcza puli uprawnień przyznawanych bezpłatnie wg. benchmarku. Jednak dopiero teraz czeka nas decydujące starcie - wybór właściwej energoefektywnej ścieżki rozwoju, która przyczyni się do znaczącej redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności sektora energetycznego i całej gospodarki. 

Bilans 1,7 mld € zysków średnio rocznie obliczony jest przy założeniu wzrostu produkcji energii elektrycznej o 0,69% rocznie, przy 20% udziale odnawialnych źródeł energii oraz rocznie ponad 2% wzroście efektywności energetycznej. Pozostanie na ścieżce „biznes jak zwykle" spowodować może wzrost poziomu produkcji energii elektrycznej w 2020 roku z 164 TWh do 256 TWh, co w polskich warunkach oznaczałoby dodatkowe co najmniej  70-73 mln tCO2 - czyli kolejne 2,8 - 2,9 mld € obciążeń. W efekcie zamiast 1,7 mld  € zysku, wygenerujemy 1,1 mld € straty. Pokazuje to jakie dodatkowe i niepotrzebne koszty może w przyszłości ponieść polska gospodarka.

Apel o skuteczną obronę prawa Polski do kontynuacji demokratycznego, zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju gospodarczego i społecznego w sprawie głosowania Rady Europejskiej nad Pakietem Energetyczno - Klimatycznym. Warszawa, grudzień 2008  Czytaj: >>>

POWER RING 2008 - Zintegrowana Energia Europy

9 grudnia 2008 r., Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa

logo

Tematyka konferencji poruszała niezwykle istotne i aktualne probelmy polskiego rynku energii. Jej celem było odzwierciedlenie nurtu dyskusji toczącej się w Unii Europejskiej na poziomie ekspertów najważniejszych sektorów gospodarczych, dotyczącej kształtu europejskiego rynku energii i jego wpływu na pozostałe sektory oraz na środowisko.

logo

Konferencja była otwarta i miała charakter międzynarodowy. Stanowiała kontynuację i rozszerzenie dyskusji rozpoczętych podczas poprzednich edycji. Poruszana problematyka, oscylując na styku obszarów ekologia - energetyka - ekonomia, uwzględniała różne aspekty zrównoważonego rozwoju, m.in. bezpieczeństwo energetyczne, dyrektywy unijne, rozbudowę infrastruktury i technologii energetyki i gazownictwa oraz niezwykle istotną dla rynku kwestię połączeń transgranicznych. Spotkanie miało na celu zidentyfikowanie racjonalnych i efektywnych dróg rozwoju dla polskiej gospodarki, wskazanie najbardziej efektywnych możliwości rozwoju, rozbudowy infrastruktury, kierunków dla planowanych inwestycji. Szczegółowo omawiane były kwestie związane z problemami i przyszłością europejskiego rynku energii (m.in. ETS, dyrektywa IPPC, nowe technologie w zakresie biomasy, gazu, wychwytywania i sekwestracji CO2).

  PATRONAT HONOROWY

Konferencja Prasowa
 
PRZEMYSŁ i ENERGETYKA OCENIAJĄ PROPOZYCJE
PREZYDENCJI FRANCUSKIEJ
8 grudnia 2008, godz. 10.00, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa
                                            
 
Konferencja była poświęcona analizie skutków wdrożenia Pakietu Energetyczno - Klimatycznego dla polskiej gospodarki. Czy Polska może złagodzić swoje stanowisko? Czy możemy poświęcić własną gospodarkę dla realizacji ambicji Prezydenta Francji? Czy 11 grudnia 2008 roku, podczas posiedzenia Rady Europejskiej musimy głosować za modyfikacją narzędzi Pakietu Energetyczno - Klimatycznego, czy możemy powiedzieć NIE?             

"Planowany na 6 grudnia 2008 w Gdańsku szczyt przywódców państw Europy Środkowo - Wschodniej może być dla Prezydenta Nicolasa Sarkozyego miarą sukcesu rządów Prezydencji Francuskiej w Unii Europejskiej. Jeżeli Premierowi Donaldowi Tuskowi uda się przekonać pozostałych uczestników spotkania (przywódców Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Litwy, Łotwy i Estonii) o słuszności polskich propozycji zmierzających do modyfikacji systemu aukcyjnego, głosowanie dot. wprowadzenia nowej Dyrektywy EU-ETS, jako narzędzia Pakietu Energetyczno - Klimatycznego, może zostać zablokowane przez większą liczbę państw członkowskich".

27 listopada 2008r. odbyła się niezwykle ważna debata pomiędzy przedstawicielami organizacji ekologicznych, zielonych i świadomego biznesu, reprezentowanego przez przemysł i energetykę - firmy i instytucje wchodzące w skład Green Effort Group, pt.:
                  
Zieloni Ekolodzy - Świadomi Producenci                 
27 listopada 2008, godz. 11:00, ul. Słupecka 6, Warszawa (siedziba Polityki)
                                  
 
Otwarcie dyskusji: Marcin Korolec, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
 
W debacie udział wzięli m.in.:
 • * dr Andrzej Kassenberg, Dyrektor Instytutu na rzecz Ekorozwoju,
 • * dr Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej,
 • * Dariusz Szwed, Przewodniczący Zielonych 2004,
 • * prof. Krzysztof Żmijewski, KoordynatoraGreen Effort Group,
 • * Mirosław Niewiadomski, przedstawiciel PGE Górnictwo i Energetyka S.A.,
 • * Tomasz Chruszczow, Wiceprzewodniczący FORUM CO2, Zastępca Koordynatora Green Effort Group.
Dyskusję poprowadził p. Edwin Bendyk, Tygodnik Polityka.
                           
  Nagroda czy kara - czyli jak regulować?
Modele Regulacji Rynkowych. Energia elektryczna - gaz - ciepło
18 listopada 2008, godz. 11.00
Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa
 
                             
PARTNER STRATEGICZNY DEBATY:
logo

Mamy do czynienia ze stosunkowo małym zróżnicowaniem dostawców gazu, zarówno w naszym kraju, jak również poza jego granicami. Pomimo dokonanych ostatnio zmian, niewielu odbiorców zmienia dostawców energii. Problemy regulacyjne dotykają stale wielu sektorów. Zdaniem niektórych ekspertów, aktualne modele rynku nie sprawdzają się dobrze w praktyce, gdyż nie odzwierciedlają zachodzących na nim zmian, a także są niezgodne z oczekiwaniami konsumentów. W rezultacie nie sprzyja to ani rozwojowi rynku, ani odbiorcom, ani zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego. Jak daleko i w jakim kierunku powinny iść regulacje rynku energetycznego w Polsce?

Gaz czy Import - Mix Generacji - Mix Redukcji
Czym domkniemy bilans energetyczny?
28 października 2008, godz. 11.00
Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa
                    
PARTNER STRATEGICZNY WYDARZENIA:
logo
Polska gospodarka, a energetyka w szczególności, stają obecnie przed ważnymi wyzwaniami i wyborami związanymi z proponowanym przez Unię Europejską pakietem energetyczno-klimatycznym.
Planowane jest wyraźne ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez jej reglamentację. Pozwolenia na emisję mają być dystrybuowane w systemie aukcyjnym. Wejście w życie zapowiadanych zmian doprowadzi do poważnych ograniczeń w produkcji energii w wysoko nawęglonych i emisyjnych gospodarkach, takich jak estońska, niemiecka czy polska. Produkować będzie mógł nie ten, kto będzie posiadał elektrownie, ale ten, kto zdobędzie na aukcji uprawnienia do emisji. Już dziś wiadomo także, że uprawnień będzie mniej niż wyniesie zapotrzebowanie i trzeba będzie za nie zapłacić. Dodatkowo występują obawy, że kraje słabsze ekonomicznie i zarazem mające większe potrzeby emisyjne będą przegrywać na aukcjach z graczami silniejszymi, a w dalszej perspektywie będą zmuszone do płacenia wysokich kar lub zaprzestania emisji. Może się okazać, że występujący w konsekwencji brak możliwości produkcji postawi nas przed koniecznością poszukiwania nowych źródeł energii lub importowania jej z obszarów nieobjętych systemem ETS, o ile takie postępowanie nie będzie przez Unię Europejską zabronione.

Wymiary zrównoważonego rozwoju w gospodarce.
E3 - Efektywność, Ekologia, Ekonomia

Dyrektywa IPPC - klatka emisyjna
 21 października 2008, godz. 11.00
Centrum Prasowe Foksal - Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa

logo

Większość państw posiada tradycyjnie sektorowo zorientowane regulacje prawne nakierowane na daną dziedzinę gospodarki. Tymczasem jak wiemy gospodarka to zbiór naczyń połączonych. Nie inaczej wygląda to w przypadku tematu emisji CO2, gdzie próba jej obniżenia musi pociągać za sobą restrukturyzację w wielu dziedzinach i na wielu obszarach.

logo

Wymiary zrównoważonego rozwoju w gospodarce.
E3 - Efektywność, Ekologia, Ekonomia

logo

CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla Polski

  11 lipca 2008, godz. 11.00,  Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa

 
W debacie uczestniczył:
Olaf Kopczyński - 2 Sekretarz Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej, Główny Negocjator ds. CO2
oraz
Prof. Jerzy Buzek -  Poseł do Parlamentu Europejskiego
         
Debatę zorganizowali:
logo
logo

Celem Europy jest obecnie zostać światowym liderem w ograniczaniu emisji CO2. Właśnie z tego powodu opracowany został Pakiet Energetyczno-Klimatyczny (3x20). Polskie władze zgadzają się z ideą Pakietu i koniecznością walki ze zmianami klimatycznymi.

IT dźwignią konkurencyjności w energetyce
debata
 
27 czerwca 2008, godz. 11.00, Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa
                                                                           
Polski rynek energetyczny w dalszym ciągu znajduje się w okresie intensywnych i ryzykownych przekształceń. Głównym zadaniem jest poprawa efektywności i konkurencyjności jakie umożliwia firmom energetycznym praktyczne wdrażanie najnowszych rozwiązań teleinformatycznych. Staje się to obecnie jednym z celów strategicznych w branży. Sektor energetyczny stoi przed wyzwaniem konsolidacji i dostosowania swoich struktur do rozwiązań stosowanych na rynkach europejskich i ogólnoświatowych.

Nowoczesne rozwiązania IT pozwalają na zintegrowanie modelu biznesowego firmy oraz procesów produkcji, jak również wpływają na obniżenie kosztów i bardziej precyzyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, wykorzystanie efektu skali, synergii, zunifikowanie i zoptymalizowanie procesów, usprawnienie kontroli  a także poszerzenie zdolności inwestycyjnych. 

Wdrożenie zintegrowanych systemów opartych na najnowszych technologiach IT może rozwiązać wiele problemów, nie tylko związanych z procesem przetwarzania danych. Nowoczesne rozwiązania IT wspomagają procesy sprzedaży i obsługi (zdobycie i utrzymanie klienta), usprawniają procesy dystrybucji, jak również mogą mieć istotne znaczenie w samym procesie wytwarzania energii.

NEUF 2008: Nowa Energia - User Friendly

3 x 20 - 3 x C (competition, cooperation, CO2)
6 czerwca 2008 r., godz. 8:30 - 17:00, Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15, Warszawa

PATRONAT HONOROWY:

Patronat Ministra Środowiska, Prof. Macieja Nowickiego

logo

PATRONAT MEDIALNY:

CIRE.pl - Centrum Informacji o Rynku Energii

logo

Nowa Energia 

logo

PARTNERZY  WYDARZENIA:

logo

Firma Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. jest sponsorem cyklu AKADEMIA MŁODEJ POLSKI. Inauguracyjne spotkanie zatytułowane „Polski węgiel – przekleństwo czy błogosławieństwo” uświetni swoją obecnością prof. Jerzy Buzek, Premier RP w latach 1997-2001 i obecny Poseł Parlamentu Europejskiego.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 maja 2008 roku (poniedziałek), o godzinie 15:30 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej.

AKADEMIA MŁODEJ POLSKI to cykl spotkań studentów i uczniów klas maturalnych warszawskich liceów z wybitnymi osobowościami, przedstawicielami polskich władz i międzynarodowych instytucji.

Honorowy Patronat nad Akademią Młodej Polski objęli:
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Rektor Politechniki Warszawskiej.

Kolejne spotkania planowane są na 9 czerwca, 27 października i 15 grudnia 2008 roku. W każdym ze spotkań planowany jest udział ok. 200-300 studentów i uczniów. Tak szerokie i młode grono odbiorców niewątpliwie zapewni interesującą, wieloaspektową dyskusję, skłaniającą się bardziej w kierunku wizji i wartości.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie ETA, Koła Naukowe Politechniki Warszawskiej - Budownictwa Ogólnego (Wydział Inżynierii Lądowej), FAZA (Wydział Elektryczny), KoCiO (Wydział Inżynierii Środowiska) oraz Samorząd Studentów Wydziału Architektury PW. Opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciem sprawuje Instytut im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Spotkania zostały pomyślane w taki sposób, aby jako całość stanowiły ważny element życia młodego człowieka. Mają stanowić rodzaj dodatkowego kursu pokazującego sposoby osiągania sukcesu w życiu zawodowym i społecznym. Celem przewodnim spotkań będzie przybliżenie i dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju.

Debata

REDUKCJA EMISJI CO2 – RESTYTUCJA MOCY

25 kwietnia 2008, godz. 11.00, Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowej, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Debata była kolejnym już wydarzeniem poświęconym tej niezwykle istotnej w obecnej sytuacji tematyce. Polska energetyka i polski rząd stoją obecnie przed dwoma ważkimi problemami, którymi są - zapowiedź nowego systemu rozdziału uprawnień CO2 oraz zjawisko malejącej rezerwy systemowej, czyli innymi słowy malejącego marginesu bezpieczeństwa systemu. Konsekwencje gospodarcze i polityczne stojących przed nami wyzwań mogą być ogromne. Dostęp do energii elektrycznej traktowany jest jak wyznacznik postępu i rozwoju cywilizacyjnego. Tymczasem od roku 2013 sektor energetyki będzie uzyskiwać uprawnienia do emisji CO2 w systemie auctioningu, co skutkować może kosztem szacowanym w kwocie 5,1 mld €/rok. Drastycznie wzrosną obciążenia finansowe. Jednocześnie rezerwa systemowa już pod koniec stycznia tego roku skurczyła się do 3% mocy systemu. Może dojść nawet do sytuacji, w której Polska będzie musiała wprowadzić wyłączenia systemowe (tzw. stopnie zasilania), a nawet spontaniczne black outy.

Głównym celem debaty było zwrócenie uwagi na powyższe problemy i dyskusja nad możliwościami ich rozwiązania. Aby zniwelować skutki nieuniknionego  wzrostu cen, związanego z nimi impulsu inflacyjnego i zaniepokojenia, a nawet możliwego kryzysu społecznego, konieczne jest przeprowadzenie zorganizowanych działań, w których udział wezmą przedstawiciele polskich władz i polskiej gospodarki.

W debacie udział wzięli:

Zaproszenie

Niezależny Operator Pomiarowy

31 marca 2008, godz. 11.00 Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Zarządzanie pomiarem stanowiło założenie docelowego modelu konkurencyjnego rynku energii, który został przedstawiony przez Prezesa URE już w 2005 roku. Aktualnie potrzeba wznowienia działań na rzecz konkurencyjności rynku staje się coraz bardziej widoczna, podczas gdy firmy z sektora energetycznego nadal skupiają się na sprawach związanych z konsolidacją i zmianami organizacyjnymi.

Debata miała na celu rozpoczęcie dyskusji, która pomoże ustalić priorytety rozwoju rynku energetycznego w Polsce.

Jednym z elementów, który może pomóc zdynamizować sektor energetyczny jest powołanie do życia instytucji Niezależnego Operatora Pomiarowego, którego głównym zadaniem byłoby zarządzanie urządzeniami pomiarowymi i pomiarami umożliwiającymi zarządzanie popytem (DSM), czy wreszcie prognozowanie i archiwizowanie zmian zachodzących na rynku. Utworzenie tego typu instytucji nie tylko miałoby na celu zwiększenie oszczędności związanych z handlem energią, ale przede wszystkim miałoby przygotować wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku (zarówno firmy, jak i odbiorców końcowych) do jak najbardziej efektywnego funkcjonowania w warunkach pełnej liberalizacji rynku. Wydawać się może, że z usług Niezależnego Operatora Pomiarowego najwięcej skorzystają osoby prywatne ze względu na możliwość zaoszczędzenia środków, jednak pozytywne skutki odczują przede wszystkim przedsiębiorstwa.

Zaproszenie

IV Międzynarodowa Konferencja Power Ring
„ W stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej”, 
5 grudnia 2007 r., godz. 9.00, Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa.

Spotkanie poświęcone będzie niezwykle aktualnej problematyce regionalnej współpracy energetycznej w naszej części Europy.

Tradycyjnie już atrakcyjność naszych konferencji budowana jest na wysokim merytorycznym poziomie referentów i gorących problemowych dyskusjach.

Tym razem swój aktywny udział zapowiedzieli wybitni przedstawiciele europejskiej energetyki:

 • Cecilia Hellner, Sekretarz generalny ETSO (European Transmission System Operators)
 • Hans Ten Berge, Sekretarz generalny EURELECTRIC
 • Maik Neubauer Dyrektor Operacyjny, EEX (European Energy Exchange)
 • Bert den Ouden, Prezes APX
 • Jean-Andre Barbosa, TEN-E, DG TREN (Komisja Europejska)

Oraz wielu wybitnych polskich ekspertów i menedżerów.

Nadrzędnym celem tej edycji konferencji jest znalezienie rozwiązania pozwalającego na prostszy i bardziej efektywny handel transgraniczny, co z kolei przyczyni się do wzmocnienia pozycji polskiego rynku energii w Europie. Chcielibyśmy stworzyć forum do dyskusji w zakresie następujących kwestii:

 • Koncepcja regionalnych rynków energii - cele, zasady oraz narzędzia;
 • Market coupling jako mechanizm stymulujący handel transgraniczny;
 • Koncepcja Europejskiej Platformy Handlu Energią;
 • Europejski Dom Rozliczeniowy;
 • Inwestycje w zakresie połączeń;
 • Europejskie Obserwatorium Dostaw;

Zaproszenie na otwartą i bezpłatną debatę:

„Białe certyfikaty – system motywacyjny dla efektywności energetycznej”

26 wrzesień 2007, godz. 11.00
Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Głównym celem debaty jest zwrócenie uwagi na niezwykle istotną kwestię efektywności energetycznej i kluczowemu dla jej wsparcia – mechanizmowi Białych Certyfikatów, szczególnie
w aspekcie przygotowywanej ustawy o efektywności energetycznej. Wprowadzenie „Białych Certyfikatów” wiązać się powinno się z wypracowaniem jasnego katalogu działań zwiększających efektywność energetyczną, za które przysługiwałyby certyfikaty i przypisanie im określonej ich liczby. Właśnie ta ostatnia kwestia wzbudza najwięcej emocji. Dyskusja ekspertów zarówno sektora energetycznego, cieplnego jak i przedstawicieli przemysłu w tym obszarze wydaje się szczególnie istotna, gdyż mechanizm Białych Certyfikatów dotyczyć będzie wymienionych obszarów. Chcemy poprzez debatę poddać pod dyskusję dwa różne rozwiązania tego problemu (predefiniowana lista „wyceniająca” działania oraz mechanizm „wyceny” rynkowej – chodzi o przeliczenie negawatogodzin na certywatogodziny) tak aby wypracować optymalny system, który w rzeczywisty sposób wpłynie na promocję działań proefektywnościowych.

Do uczestnictwa w debacie zaprosiliśmy m.in.:

Zaproszenie na otwartą i bezpłatną dla uczestników debatę:

„Rozdział uprawnień do emisji – impuls czy hamulec rozwoju gospodarczego”

13 lipca 2007, godz. 11.00
Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Komisja Europejska zmniejszyła Polsce limity pozwoleń na emisję dwutlenku węgla o prawie 30 %, jeżeli decyzja Komisji okaże się ostateczna to Polsce może grozić zatrzymanie rozwoju gospodarczego. Przy tych limitach, ceny uprawnień do emisji będą rosły, a polskie firmy będą zmuszone je kupować albo ograniczać produkcję, rozwiązaniem może być przenoszenie produkcji do innych krajów, ale czy to rozwiązanie jest najlepsze dla naszej gospodarki?

Proponujemy dyskusję publiczną nad wypracowaniem najlepszych rozwiązań, które będą mogły stanowić podstawę przemyślanego i uwzględniającego potrzeby różnych sektorów systemu przydziału uprawnień do emisji. Zatem jaki model przyjąć w Polsce, a w przyszłości w Europie?

Do wystąpienia podczas debaty zaprosiliśmy m. in:

ZAPROSZENIE

KONFERENCJA
NEUF 2007, Nowa Energia – User Friendly
28 czerwca 2007 r., Warszawa
Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15

W imieniu organizatorów oraz członków Komitetu Programowego pragniemy złożyć na Państwa ręce zaproszenie do udziału w trzeciej już edycji konferencji NEUF.

Konferencja ma bardzo wyjątkowy charakter i odbywa się w przełomowym dla Polski momencie, dlatego bardzo ważny dla jakości dyskusji jest udział, wysokich przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Gospodarki. Spotkanie umożliwi Państwu bezpośredni kontakt i możliwość uzyskania odpowiedzi na ważne pytania związane z konkurencyjnym rynkiem i jego wpływem na strategię rozwoju Państwa przedsiębiorstw.

Swój udział potwierdzili w konferencji m.in:

Międzynarodowy handel energią – sposób na konkurencyjny rynek
21 czerwca 2007, godz. 11.00

Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Głównym celem debaty jest zwrócenie uwagi na istnienie prostego i bardziej efektywnego mechanizmu handlu transgranicznego, którego zastosowanie może zwiększyć rolę polskiej energetyki w Europie. Chcemy stworzyć forum wymiany poglądów pomiędzy ekspertami z doświadczonych krajów europejskich a ekspertami i decydentami z Polski. Wspólnota Europejska stara się stworzyć jednolity konkurencyjny rynek energii dla rozszerzonej Unii, tak aby umożliwić konsumentom wybór swoich dostawców i aby usunąć wszystkie niepotrzebne przeszkody w wymianie transgranicznej.

Niestety, handel transgraniczny w Europie jest ograniczony przez wąskie gardła na granicach. W celu złagodzenia problemu fizycznych ograniczeń w transgranicznym handlu oraz zintegrowania europejskiego rynku energii elektrycznej, europejska regulacja umożliwia zastosowanie specjalnego mechanizmu, takiego jak Market Coupling. Market, co oznacza, że Sprzedający i Kupujący na Giełdzie Energii uzyskują automatyczne korzyści z transgranicznej wymiany bez potrzeby bezpośredniego zdobywania niezbędnej transgranicznej mocy przesyłowej. Podobny system od wielu lat z sukcesem stosowany jest w Skandynawii, a także w Holandii, Belgii i Francji.

I co dalej z KDT?

godz. 11.00, PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa
14 czerwca 2007

Przygotowujemy spotkanie z myślą o dyskusji nad kwestią kontraktów długoterminowych (KDT). Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia dotyczące m.in. prognoz cen energii po rozwiązaniu KDTów, czy nie są zbyt niskie i czy nie zablokują nowych inwestycji. Władze polskie przedłożyły projekt zmian, których efektem jest projekt ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii. Dla polskiej gospodarki i elektroenergetyki niezwykle ważnym jest, aby Ustawa poprawiła a nie pogorszyła istniejącą sytuację. Chcielibyśmy, aby zainteresowane strony miały okazję skonfrontować swoje stanowiska i w przyjaznej atmosferze nawiązać dialog, a rolą mediów byłoby przekazanie opinii publicznej jasnego komunikatu.

Do udziału zaprosiliśmy m.in.:

 • Jana Bogolubowa –  Z-cę Dyrektora, Ministerstwo Gospodarki,
 • Marka Waszkowiaka – Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki,
 • Leszka Juchniewicza – Prezesa URE,
 • Pawła Urbańskiego – Wiceprezesa Zarządu, Polskie Sieci Energetyczne S.A.,
 • Kazimierza Kułagę – Prezesa Zarządu PSE Electra S.A.,
 • Macieja Stańczuka – Prezesa Zarządu, WestLB Bank Polska,
 • Remigiusza Nowakowskiego – Prezesa Zarządu EnergiaPro S.A.,
 • Grzegorza Onichimowskiego – Prezesa Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Debatę prowadzi Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki

I co dalej z KDT?
godz. 11.00, PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa
14 czerwca 2007

Przygotowujemy spotkanie z myślą o dyskusji nad kwestią kontraktów długoterminowych (KDT). Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia dotyczące m.in. prognoz cen energii po rozwiązaniu KDTów, czy nie są zbyt niskie i czy nie zablokują nowych inwestycji. Władze polskie przedłożyły projekt zmian, których efektem jest projekt ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii. Dla polskiej gospodarki i elektroenergetyki niezwykle ważnym jest, aby Ustawa poprawiła a nie pogorszyła istniejącą sytuację. Chcielibyśmy, aby zainteresowane strony miały okazję skonfrontować swoje stanowiska i w przyjaznej atmosferze nawiązać dialog, a rolą mediów byłoby przekazanie opinii publicznej jasnego komunikatu.

Zaproszenie

POWER RING
Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego
30 listopada - 1 grudnia 2006 r.
Muzeum Gazownictwa w Warszawie

Dobrze działający wspólny, europejski rynek jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa Polski – w wymiarze politycznym, gospodarczym i oczywiście energetycznym.

Pierwsza edycja konferencji pozwoliła na zidentyfikowanie w regionie europejskiego aspektu problemu jakim jest stan połączeń transgranicznych, na co w marcu br. zwróciła uwagę Rada Europy a następnie Komisja Europejska. Dlatego tegoroczna Konferencja skupi się na dwóch wymiarach, które są ze sobą ściśle powiązane: technicznym i bezpieczeństwa.

Zaproszeni goście i uczestnicy będą dyskutowali o zapobieżeniu autarkizacji cen na rynkach lokalnych oraz o sytuacjach na jakie są narażone kraje z wyraźnym niedostatkiem połączeń transgranicznych, co z jednej strony hamuje powstanie jednolitego rynku, a z drugiej, bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo energetyczne państwa. Kraje mają swoje potencjały ale w sytuacjach kryzysowych nie mogą z nich korzystać i wspierać się patrz. sytuacja z czerwca br..

Konferencja wpisuje się jednocześnie w program konsultacji zainicjowany przez DG TREN w sprawie rozwoju połączeń transgranicznych, uznawanych za KWESTIĘ KRYTYCZNĄ. Swój udział w Radzie Programowej a następnie w samej Konferencji potwierdził Wolfgang Kerner – TEN-E, DG Tren oraz wielu znaczących ekspertów, przedstawicieli europejskich instytucji rynku energii i gazu.

Serdecznie Zapraszamy

„BIAŁE CERTYFIKATY – wysoka efektywność zamiast nowych mocy”
5 kwietnia 2006r.  godz. 11.30-14.30, 
Hotel Polonia, Warszawa

Warto spojrzeć na polską energetykę okiem tego, dla kogo ta energetyka istnieje i działa – okiem klienta. Oceniając jej wysiłki na rzecz zaspokojenia potrzeb, odbiorca nie zwraca uwagi na stosowane przez energetykę narzędzia, ani na wypracowane przez politykę energetyczną rozwiązania. Odbiorcę-klienta-obywatela-wyborcę interesuje przede wszystkim rezultat a więc stosunek ceny do jakości produktu/usługi.

Debata jest efektem ogólnoeuropejskiej dyskusji nad efektami wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (przyjęta przez Parlament Europejski w grudniu 2005 r.), z której wynika zobowiązanie do zmniejszenia zużycia energii (9% przez 9 lat). Chcemy poddać pod dyskusję rozwiązanie oparte na funkcjonowaniu instrumentu ekonomiczno-finansowego jakim jest wprowadzenie białych certyfikatów, co zapewni odpowiedni udział „negawatów”, czyli megawatów zaoszczędzonych, w europejskim (i polskim) bilansie mocy, z jednej strony, a z drugiej wyraźnie wpłynie na ograniczenie emisji CO2 i poprawę stanu środowiska naturalnego. Proponowane rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia dzięki zastosowaniu efektów technologicznej rewolucji w sferze odczytu i szerzej w obszarze zdalnego zarządzania dystrybucją, odbiorem (DSM) i rozproszoną produkcją (DES).

Inteligentna dystrybucja – wsparcie dla rynku
31 stycznia 2006r. (wtorek),  godzina 11.30-14.30
Budynek Giełdy Papierów Wartościowych - sala Notowań
ul. Książęca 4, Warszawie

Debata będzie poświęcona kolejnemu ważkiemu zagadnieniu, które budzi ożywione dyskusje w sektorze energetycznym. Bez przeprowadzenia technologicznej rewolucji w sferze odczytu i szerzej w obszarze zdalnego zarządzania dystrybucją, odbiorem (DSM), rozproszoną produkcją (DES) nie jest możliwe przekształcenie naszej sztywnej hierarchicznej struktury w nowoczesną, dwukierunkową inteligentną, a co za tym idzie elastyczną i bezpieczną. Dla końcowego odbiorcy ważne jest, że bez takiej rewolucji rynek pozostanie martwym, papierowym tworem.

Debata będzie miała charakter forum dyskusyjnego nad możliwościami rozwoju rynku energii po jego pełnym otwarciu 1 lipca 2007 r. zgodnie z Dyrektywą 2003/54/EC.