Formularz rejestracyjny

Ankieta
Akceptuję RODO wydarzenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego moich danych osobowych w celu ewaluacji merytorycznej konferencji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Karty pionowe