Projekt LIFE

„Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”

Projekt realizowany jest przy zaangażowaniu środków Komisji Europejskiej, NFOŚiGW oraz wkładu własnego beneficjentów.

Głównymi beneficjentami projektu LIFE mają być samorządy terytorialne z  regionu, natomiast Województwo Podkarpackie będzie występowało w roli koordynatora. Celem projektu LIFE jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza oraz w ujęciu zagadnień zrównoważonej transformacji energetycznej regionu.

Inicjatywa będzie obejmować tereny gmin i miast województwa podkarpackiego, dotykając każdego mieszkańca regionu.

Projekt zakłada m.in.

  • wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk,
  • mobilizację środków publicznych i prywatnych na rzecz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej,
  • stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania energią na poziomie gminy, 
  • poprawę planowania przestrzennego województwa, z naciskiem na zagadnienia związane z zarządzaniem energią.

Wartością projektu jest partnerskie podejście, gdzie Województwo Podkarpackie jest beneficjentem koordynującym, a 66 partnerów, w tym gminy, miasta i wybrane organizacje, współpracują w dążeniu do wspólnego celu.

Projekt LIFE Podkarpackie jest znaczącym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju regionu, przy jednoczesnym dbaniu o jakość życia mieszkańców. Projekt, ma potencjał aby znacząco wpłynąć na poprawę stanu środowiska oraz warunki życia w województwie podkarpackim. 

    

Stowarzyszenie im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

jako współbeneficjent i wybrana organizacja ekspercka odpowiadać będzie m.in. za obszary efektywności energetycznej, OZE, koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania energią czy planowania przestrzennego. 

Data dodania: 2024-04-08

W dniu 4 kwietnia Natalia Aleksiejuk, Rafał Czaja, Grzegorz Maśloch - przedstawiciele Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego wzięli merytoryczny udział w dyskusjach i prezentacjach podczas VI Euroregionalnej Konferencji Naukowej „Samorządność, Spółdzielczość, Przedsiębiorczość – czyli o sztuce obywatelskiego samostanowienia. Wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne. Między teorią a praktyką”

Data dodania: 2024-04-07

W dniach 3 i 4 kwietnia 2024 r. w Rzeszowie odbył się cykl spotkań dotyczących kluczowych celów projektu "Life Podkarpackie"

Data dodania: 2024-01-07

W urzędzie marszałkowskim spotkali się przedstawiciele samorządów gminnych oraz powiatowych z całego województwa, aby poznać szczegóły, dotyczące udziału w projekcie. Gospodarzem konferencji była członek zarządu województwa Anna Huk