Rada programowa

Decyzje dot. zaangażowania merytorycznego Stowarzyszenia w poszczególne przedsięwzięcia podejmowane są w konsultacji z członkami Rady Programowej:

Prof. Wojciech Suchorzewski
Przewodniczący Rady

Prof. dr hab. inż. Wojciech Suchorzewski - absolwent Politechniki Warszawskiej. Praca na Politechnice Warszawskiej i instytutach resortowych (funkcje kierownicze). Udział w pracach i projektach  UNDP, OECD, ECMT, Banku Światowego, EBOR i  Komisji  Europejskiej oraz ponad  5 lat pracy (1981-1986) w  agencji ONZ – Habitat. Bogate doświadczenie w projektowaniu, studiach, badaniach i nauczaniu inżynierii i ekonomiki transportu.  Członkostwo, m.in.: SITK, TUP,  Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej KILiW PAN, Krajowa Rada d/s Autostrad (przewodniczący 2006-2014), Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej, Miejska (Warszawa) i Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Współzałożyciel Stowarzyszenia Instytut Transportu Samochodowego. Ambasador projektu unijnego CH4LLENGE – Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (2013-2016).

Autor licznych podręczników z dziedziny inżynierii ruchu drogowego, współautor dokumentów dotyczących polityki transportowej, m.in. Polityki transportowej m.st. Warszawy (1995), Strategii transportowej m.st. Warszawy (2009) oraz Polityki transportowej państwa 2006–2025

Prof. Tadeusz Skoczkowski

Prof. dr hab. inż Tadeusz Skoczkowski - absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Aktualnie nauczyciel akademicki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W latach 1999 - 2007 Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Autor i wspołautor około 120 publikacji, 10 patentow oraz 3 zgłoszeń patentowych.

Dr Arkadiusz Węglarz

Dr inż. Arkadiusz Węglarz - absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej,  Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności energetycznej w gospodarce.

Prof. Tomasz Barszcz

Dr hab. inż. Tomasz Barszcz, prof. AGH -  absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, obecnie na Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Od 25 lat zajmuje się diagnostyką maszyn oraz systemami monitoringu i diagnostyki. Opracowuje i wdraża systemy oceny stanu maszyn, pojazdów i struktur. Zaangażowany w łączenie nauki i przemysłu. Jest autorem 4 książek i ponad 200 publikacji z tej dziedziny. Opracowane przez jego zespół systemy pracują na kilkuset instalacjach w kraju i za granicą w wielu branżach: energetyce, chemii, transporcie kolejowym, motoryzacji i innych.

 

Prof. Piotr Ostrowski

Prof. Piotr Paweł Ostrowski (Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych) to uznany ekspert w dziedzinie nauk technicznych, budowy i eksploatacji maszyn oraz energetyki. Profesor ma na swoim koncie współudział w realizacji kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych oraz współpracę z przemysłem z zakresu wdrażania projektów,  co przekłada się na 175 uruchomianych instalacji, urządzeń oraz maszyn w branży technologicznej. Jest związany z PROFIBUS PNO Polska - Oddział PROFIBUS International, od 2004 roku jako Wiceprezes Zarządu. 

Za dotychczasową pracę został uhonorowany licznymi odznaczeniami m.in. Medalem Zasłużony dla Politechniki Śląskiej, Medalem Edukacji Narodowej,  Nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki; Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Ministra Środowiska  oraz  nagrodami JM Rektora Politechniki Śląskiej. 

Dr hab. Maciej Sokołowski

Dr Maciej Sokołowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca akademicki, adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnomocnik Dziekana  ds. mobilności. Autor monografii "Regulation in the European electricity sector", Routledge 2016: Abingdon-New York.

Dr Grzegorz Maśloch

Dr Grzegorz Maśloch - Członek Rady Programowej Stowarzyszenia ds. zrównoważonego rozwoju lokalnego.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, obecnie Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, Kierownik studiów podyplomowych:  Menedżerów Samorządu Terytorialnego oraz Zarządzania Gospodarką Odpadami. Autor i wspólautor licznych publikacji naukowych i eksperckich, m.in.: ​ "Samorządowa gmina w nowoczesnym Państwie", „Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego", obecnie zaangazowany w zagadnienia dot. Zrównoważonej Transformacji Energetycznej, co obejmuje także lokalne inicjatywy energetyczne (np. Spółdzienie energetyczne, dedykowane narzędzia finansowe).

Specjalizacje:

 • Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej;
 • Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego;
 • Zarządzanie oraz finansowanie infrastruktury w JST;
 • Fundusze UE.

 

Piotr Gołąb

Piotr Gołąb - ekspert w zakresie zrównoważonego ciepłownictwa. Ukończył studia podyplomowe Politechniki Warszawskiej; Wydział MEL - Eksploatacja Maszyn i Urządzeń energetycznych oraz studia magisterskie na Politechnice Częstochowskiej; Wydział Budowy Maszyn - spec.: Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne.
Specjalista w zakresie m.in.:

 • INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH W ENERGETYCE CIEPLNEJ
 • ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYCZNYM
 • ROZWOJU LOKALNYCH RYNKÓW ENERGII

  Wybrane zrealizowane projekty:

 • PCU PIASECZNO - kompleksowa modernizacja ciepłowni gazowej o mocy 24 MWt.
 • SYNTHOS DWORY - opracowanie ZTE dwóch elektrociepłowni zasilanych gazem z odmetanowania kopalni, z zastosowaniem silników gazowych o mocy 4MWe, kotłów parowych odzyskowych ( p=8bar) i kondensujących ekonomizerów. 
 • EC PRUSZKÓW 1  - opracowanie ZTE dla kogeneracji parowej w okresie małych poborów ciepła ( lato )
 • SYSTEM PRIZOL – opracowanie i wdrożenie systemu kompensacji opartego na kompensatorach mieszkowych (po raz 1 w europie).
 • udział w due dilligence : PEC Łańcut; EC Zielona Góra; EC Dwory;  EC Tarnów; EC Krapkowice; EC Wieruszów, EC Myszków
Dr Henryk Wojtaszek

Dr Henryk Wojtaszek to ekspert w zakresie zarządzania projektami oraz realizacji projektów opartych na regionalnej inicjatywnie doskonałości. Obecnie pełni funkcję Koordynatora ds. innowacyjności w projekcie airRDI oraz funkcji członka Rady Naukowej Czasopisma Otwarte Innowacje. Pełni również funkcję Vice Koordynatora Klastra Rozwoju i Innowacji we Wrocławiu oraz jest redaktorem naczelnym Wydawnictwa Naukowego Sophia, Wydawnictwa Nauka i Biznes oraz czasopisma International Scientific Journal News Cz-WNS.

 

Michał Drozdek

Michał Drozdek - socjolog zarządzania, od lat zajmuje się analizą procesów modernizacji, budowy instytucji społecznych i publicznych, oraz procesów transformacji zarządzania. Szczególnie koncentruje się na wdrażaniu w istniejących warunkach kulturowych i instytucjonalnych systemów opartych na podmiotowości człowieka, koncepcji demokracji i założeń życia gospodarczego. Wcześniej m.in. doradca Premiera Jana Olszewskiego, doradca Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki Piotra Woźniaka, badacz w Ośrodku Badania Opinii Publicznej, sekretarz Społecznej Komisji Konstytucyjnej. Ekspert ds. HR i dialogu społecznego zaangażowany prace na rzecz m. in. Polkomtel, Polskiej Grupy Energetycznej, Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Michał Ramczykowski

Michał Ramczykowski - absolwent MBA i studiów podyplomowych z zakresu mediacji w biznesie. Współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami oraz międzynarodowym przemysłem. Od 1998 zarządza projektami European Copper Institute w Polsce, od 2008 prezes zarządu Europejskiego Instytutu Miedzi, reprezentując polskie biuro globalnej sieci Copper Alliance. Ekspert w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarach efektywności energetycznej, gospodarki cyrkularnej oraz  transformacji energetycznej w przemyśle miedzi. Twórca portalu informacyjno-edukacyjnego www.Leonardo-ENERGY.pl.