Rada programowa

Decyzje dot. zaangażowania merytorycznego Stowarzyszenia w poszczególne przedsięwzięcia podejmowane są w konsultacji z członkami Rady Programowej:

Prof. Tadeusz Skoczkowski
Przewodniczący

Prof. dr hab. inż Tadeusz Skoczkowski - absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Aktualnie nauczyciel akademicki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W latach 1999 - 2007 Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Autor i wspołautor około 120 publikacji, 10 patentow oraz 3 zgłoszeń patentowych.

Dr hab. Arkadiusz Węglarz
Wiceprzewodniczący

Dr inż. Arkadiusz Węglarz - absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej,  Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności energetycznej w gospodarce.

Prof. Tomasz Barszcz

Dr hab. inż. Tomasz Barszcz, prof. AGH -  absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, obecnie na Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Od 25 lat zajmuje się diagnostyką maszyn oraz systemami monitoringu i diagnostyki. Opracowuje i wdraża systemy oceny stanu maszyn, pojazdów i struktur. Zaangażowany w łączenie nauki i przemysłu. Jest autorem 4 książek i ponad 200 publikacji z tej dziedziny. Opracowane przez jego zespół systemy pracują na kilkuset instalacjach w kraju i za granicą w wielu branżach: energetyce, chemii, transporcie kolejowym, motoryzacji i innych.

 

Prof. Piotr Ostrowski

Prof. Piotr Paweł Ostrowski (Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych) to uznany ekspert w dziedzinie nauk technicznych, budowy i eksploatacji maszyn oraz energetyki. Profesor ma na swoim koncie współudział w realizacji kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych oraz współpracę z przemysłem z zakresu wdrażania projektów,  co przekłada się na 175 uruchomianych instalacji, urządzeń oraz maszyn w branży technologicznej. Jest związany z PROFIBUS PNO Polska - Oddział PROFIBUS International, od 2004 roku jako Wiceprezes Zarządu. 

Za dotychczasową pracę został uhonorowany licznymi odznaczeniami m.in. Medalem Zasłużony dla Politechniki Śląskiej, Medalem Edukacji Narodowej,  Nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki; Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Ministra Środowiska  oraz  nagrodami JM Rektora Politechniki Śląskiej. 

Dr hab. Maciej Sokołowski

Dr Maciej Sokołowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca akademicki, adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnomocnik Dziekana  ds. mobilności. Autor monografii "Regulation in the European electricity sector", Routledge 2016: Abingdon-New York.

Dr Grzegorz Maśloch

Dr Grzegorz Maśloch - Członek Rady Programowej Stowarzyszenia ds. zrównoważonego rozwoju lokalnego.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, obecnie Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, Kierownik studiów podyplomowych:  Menedżerów Samorządu Terytorialnego oraz Zarządzania Gospodarką Odpadami. Autor i wspólautor licznych publikacji naukowych i eksperckich, m.in.: ​ "Samorządowa gmina w nowoczesnym Państwie", „Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego", obecnie zaangazowany w zagadnienia dot. Zrównoważonej Transformacji Energetycznej, co obejmuje także lokalne inicjatywy energetyczne (np. Spółdzienie energetyczne, dedykowane narzędzia finansowe).

Specjalizacje:

 • Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej;
 • Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego;
 • Zarządzanie oraz finansowanie infrastruktury w JST;
 • Fundusze UE.

 

Piotr Gołąb

Piotr Gołąb - ekspert w zakresie zrównoważonego ciepłownictwa. Ukończył studia podyplomowe Politechniki Warszawskiej; Wydział MEL - Eksploatacja Maszyn i Urządzeń energetycznych oraz studia magisterskie na Politechnice Częstochowskiej; Wydział Budowy Maszyn - spec.: Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne.
Specjalista w zakresie m.in.:

 • INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH W ENERGETYCE CIEPLNEJ
 • ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYCZNYM
 • ROZWOJU LOKALNYCH RYNKÓW ENERGII

  Wybrane zrealizowane projekty:

 • PCU PIASECZNO - kompleksowa modernizacja ciepłowni gazowej o mocy 24 MWt.
 • SYNTHOS DWORY - opracowanie ZTE dwóch elektrociepłowni zasilanych gazem z odmetanowania kopalni, z zastosowaniem silników gazowych o mocy 4MWe, kotłów parowych odzyskowych ( p=8bar) i kondensujących ekonomizerów. 
 • EC PRUSZKÓW 1  - opracowanie ZTE dla kogeneracji parowej w okresie małych poborów ciepła ( lato )
 • SYSTEM PRIZOL – opracowanie i wdrożenie systemu kompensacji opartego na kompensatorach mieszkowych (po raz 1 w europie).
 • udział w due dilligence : PEC Łańcut; EC Zielona Góra; EC Dwory;  EC Tarnów; EC Krapkowice; EC Wieruszów, EC Myszków
Dr Krzysztof Księżopolski

Dr Krzysztof Księżopolski, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej SGH. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki energetycznej, ochrony klimatu i odnawialnych źródeł energii. 

W 2015 roku został laureatem nagrody RENERGY AWARD 2015 w kategorii „Osobowość Roku”. Autor książek „Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw” (2004), „Bezpieczeństwo ekonomiczne” (2011), „Polityka klimatyczno-energetyczna Polski w latach 2014-2015” (2015), redaktor i współredaktorem naukowy publikacji: „Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego” (2009), „Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej” (2012) i „Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji” (2013). Szczególne miejsce w zainteresowaniach dr Księżopolskiego mają kwestie energetyki obywatelskiej oraz rozwoju lokalnego, czego efektem jest szereg publikacji i analiz. Do najważniejszych z nich należą: 
The Economic Effects of New Patterns of Energy Efficiency and Heat Sources in Rural Single-Family Houses in Poland. Energies 2020, 13, 6358. https://doi.org/10.3390/en13236358 - Księżopolski, K. (50%) ; Drygas, M.; Pronińska, K.; Nurzyńska, I.
Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na obszarach wiejskich (2019) - autor
Prosument w programach partii politycznych i badaniach opinii publicznej (2019) – autor
Studium barier administracyjnych i proceduralnych w rozwoju OZE na obszarach wiejskich, (współautor z K. Proninska), Warszawa: 2017,
Strategia walki ze smogiem, Warszawa: 2017, autor
Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE (2016) – redakcja wraz z J.Buzek, S. Kluza
Perspektywa polityczna strategii walki ze smogiem, (współautorstwo wraz O.Annusewicz) (2015).

 

 

Michał Drozdek

Michał Drozdek - socjolog zarządzania, od lat zajmuje się analizą procesów modernizacji, budowy instytucji społecznych i publicznych, oraz procesów transformacji zarządzania. Szczególnie koncentruje się na wdrażaniu w istniejących warunkach kulturowych i instytucjonalnych systemów opartych na podmiotowości człowieka, koncepcji demokracji i założeń życia gospodarczego. Wcześniej m.in. doradca Premiera Jana Olszewskiego, doradca Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki Piotra Woźniaka, badacz w Ośrodku Badania Opinii Publicznej, sekretarz Społecznej Komisji Konstytucyjnej. Ekspert ds. HR i dialogu społecznego zaangażowany prace na rzecz m. in. Polkomtel, Polskiej Grupy Energetycznej, Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Michał Ramczykowski

Michał Ramczykowski - absolwent MBA i studiów podyplomowych z zakresu mediacji w biznesie. Współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami oraz międzynarodowym przemysłem. Od 1998 zarządza projektami European Copper Institute w Polsce, od 2008 prezes zarządu Europejskiego Instytutu Miedzi, reprezentując polskie biuro globalnej sieci Copper Alliance. Ekspert w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarach efektywności energetycznej, gospodarki cyrkularnej oraz  transformacji energetycznej w przemyśle miedzi. Twórca portalu informacyjno-edukacyjnego www.Leonardo-ENERGY.pl.

Prof. ppłk dr hab. inż. Piotr Maśloch

Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej.

Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, autor licznych publikacji w zakresie procesów zarządzania:

 • Analysis of the Implementation of Functional Hydrogen Assumptions in Poland and Germany
 • The concept of using artificial intelligence in the process of building a marketing communication strategy (avatar model) 
 • Diversity of Factors Determining Employee Satisfaction as an Area of CSR Activity in Companies of Different Scale
 • Innovation in the Production Process : Conditions in Line with the Production Schedule 
 • The Influence of an International Research Project on Development of Innovativeness of Local Government Units – A Case Study of the Avatar Project 
 • Jutro jest dziś, a dziś było wczoraj - nowe technologie cyfrowe w administracji, biznesie i siłach zbrojnych 
 • Development of Military-Civilian Logistics Cooperation
 • Etyka w zarządzaniu a problem imigracji w Polsce XXI wieku
 • Kryzysy migracyjne w XXI wieku : zarządzanie i skutki na poziomie lokalnym 
 • Management of Civic Energy and the Green Transformation. A Case Study of Poland