DEBATA 2007: Międzynarodowy handel energią

Data wydarzenia: 
21 Czerwiec 2007 (czwartek)

Międzynarodowy handel energią – sposób na konkurencyjny rynek
21 czerwca 2007, godz. 11.00

Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Głównym celem debaty jest zwrócenie uwagi na istnienie prostego i bardziej efektywnego mechanizmu handlu transgranicznego, którego zastosowanie może zwiększyć rolę polskiej energetyki w Europie. Chcemy stworzyć forum wymiany poglądów pomiędzy ekspertami z doświadczonych krajów europejskich a ekspertami i decydentami z Polski. Wspólnota Europejska stara się stworzyć jednolity konkurencyjny rynek energii dla rozszerzonej Unii, tak aby umożliwić konsumentom wybór swoich dostawców i aby usunąć wszystkie niepotrzebne przeszkody w wymianie transgranicznej.

Niestety, handel transgraniczny w Europie jest ograniczony przez wąskie gardła na granicach. W celu złagodzenia problemu fizycznych ograniczeń w transgranicznym handlu oraz zintegrowania europejskiego rynku energii elektrycznej, europejska regulacja umożliwia zastosowanie specjalnego mechanizmu, takiego jak Market Coupling. Market, co oznacza, że Sprzedający i Kupujący na Giełdzie Energii uzyskują automatyczne korzyści z transgranicznej wymiany bez potrzeby bezpośredniego zdobywania niezbędnej transgranicznej mocy przesyłowej. Podobny system od wielu lat z sukcesem stosowany jest w Skandynawii, a także w Holandii, Belgii i Francji.

Mamy nadzieję, że debata pomoże nam uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie są korzyści dla Polski z Market Coupling?
 • jak Market Coupling może wpłynąć na ceny energii?
 • jak alokowane są prawa do transmisji (moce)?
 • jaka będzie relacja pomiędzy Giełdą, Regulatorem i OSP?
 • jak inwestować w połączenia transgraniczne?

Do udział w debacie zaprosiliśmy m.in:

 • Prof. Ronnie Belmansa - Katholieke Universiteit Leuven
 • Berta den Oudena - Prezesa Zarządu APX Group
 • Boaz Moselle - The Brattle Group
 • Grzegorza Onichimowskiego - Prezesa Zarządu TGE SA
 • Andrzeja Kanię - Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
 • Leszka Juchniewicza - Prezesa URE

Debatę prowadzi: Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki