8 lipca 2016r. - XII Międzynarodowa Konferencja New Energy User Friendly

Data wydarzenia: 
08 Lipiec 2016 (piątek)

logo_neuf.jpg

XII międzynarodowa Konferencja New Energy User Friendly 2016
Warszawa, 8 lipca 2016r.

Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Instytut Sobieskiego, Związek Banków Polskich

Termin: 08.07.2016r. Uroczysta inauguracja o godz. 9:00
Miejsce: Ministerstwo Energii, Warszawa

Uroczystego otwarcia konferencji NEUF 2016 dokonali: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Witold Słowik.

Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza w miastach, z którego wynika, że Polska znalazła się na 20. miejscu listy najbardziej skażonych państw. Aż 6 polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce miast europejskich z największą liczbą dni w roku, w których przekroczono dobowe dopuszczalne stężenie pyłu PM10. Zanieczyszczenia te pochodzą głównie ze starych elektrowni oraz z silników naszych samochodów. Wielkim problemem  jest również tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z pieców przydomowych czy lokalnych kotłowni, gdzie spalanie odbywa się w sposób nieefektywny. WHO oszacowała, że z powodu wdychania szkodliwych cząsteczek obecnych w zanieczyszczonym powietrzu rocznie umiera ponad 2 miliony ludzi. Aby zatrzymać tę tendencję i nie dopuścić do tak strasznych w skutkach sytuacji potrzeba działać już dziś.

W związku z działaniami podejmowanymi przez świat na rzecz naprawy jakości środowiska stoi przed transformującą się polską gospodarką wielkie wyzwanie poprawy efektywności oraz unowocześnienia produkcji przy zachowaniu ekonomicznej stabilności i bezpieczeństwa energetycznego. Pomimo medialnego trendu odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz alternatywnych źródeł energii polityka prośrodowiskowa nie musi być rozumiana wyłącznie jako całkowite odejście od węgla. Dla Polski jest to szczególnie ważne w kontekście wspomnianego wcześniej bezpieczeństwa.

Doprowadzenie stężenia szkodliwych pyłów do poziomu dopuszczalnych wartości wymaga działań wdrażanych jednocześnie na poziomie unijnym i lokalnym. Komisja Europejska zobowiązała rząd Polski do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza. Jeżeli rząd nie uczyni nic w walce ze smogiem, zapłaci 4 mld zł kary. Unia Europejska nie zakłada, w jakich technologiach ma następować transformacja gospodarki na niskoemisyjną. Państwa członkowskie same mają zdecydować, czy chcą się dalej rozwijać w oparciu o paliwo węglowe, gaz, źródła odnawialne czy energetykę jądrową. W jaki sposób zostanie stworzony Krajowy Plan Inwestycyjny i jakie inwestycje powinny zostać przeprowadzone w pierwszej kolejności? Jak uzyskać akceptację naszych planów w KE?

Podczas konferencji NEUF uczestnicy dyskusji mówili o lokalnym oraz krajowym bezpieczeństwie energetycznym, programie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce w oparciu o polski potencjał surowcowy i technologiczny oraz o przykładach wdrożeń polskich technologii.

Organizatorzy:
procesy_zmn1.gif                       eta_aktualne_zmn.jpg

 

Patronat:

orzel_z_napisem.jpg         ministerstwo_srodowiska.jpg      logo_2013_podluzne_obciete.jpg     zbpglowne25lat_cmykzmn.jpg

 

Partnerzy wydarzenia:

logo_benning_male.jpg doosan_1.png enea_logo_2015_0.jpg
pse_zmn.png udt_0.jpg vpplant.png
     

Partnerzy strategiczni:

   

   atende_logo_zmn1.png                ec_systems_zmn.png     
                  

                    europejski_instytut_miedzi_zmn.png              ey_zmn.gif                                    

globema_zmn.png                    leonargo_zmn.png              pge_logotypy_godlo_0.gif

 

                                                                                                                    tauron_logo_promocyjne_pionowe.jpg

 

Nagranie: