Debata Publiczna ROZPROSZONE ŹRÓDŁA ENERGII A TRADYCYJNA ENERGETYKA: RYWALIZACJA CZY WSPÓŁPRACA

Data wydarzenia: 
08 Październik 2014 (środa)

DEBATA PUBLICZNA
ROZPROSZONE ŹRÓDŁA ENERGII A TRADYCYJNA ENERGETYKA:
RYWALIZACJA CZY WSPÓŁPRACA
8 października 2014 r., w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa, godz. 11.00 – 14.00

Sądząc po tym, co dzieje się w Europie (Niemcy, Dania, Anglia, a ostatnio Włochy) może nas czekać boom na mini-OZE. Mamy tu do czynienia z rewolucją technologiczną, a takiej zastopować się nie da (można ją najwyżej spowolnić).

Dla energetyki systemowej ważne jest pytanie o zakres tej rewolucji. Istotna jest też perspektywa rozwoju tego zupełnie nowego rynku. To także zupełnie inna filozofia dostawcy, znana jako DIY (Do IT Yourself – Zrób To Sam). Jest to bezpośrednia konkurencja dla Spółek Dystrybucyjnych, która w końcowym przypadku może prowadzić do budowy autonomicznych, a nawet autarkicznych lokalnych mikro-sieci. Pierwsze przykłady już są: wieś Feldheim w Brandenburgii w Niemczech.

Warto jednak podkreślić, że choć rozwiązanie takie jest korzystne w ujęciu lokalnym (dla danej wsi), to z punktu widzenia makroekonomii nie niesie ze sobą już wystarczającej liczby benefitów. Znaczniej bardziej korzystny jest model współpracy GMINA – SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA – SPÓŁKA DYSTRYBUCYJNA, przetestowany również w Niemczech (wieś Jühnde w Dolnej Saksonii). Ten przykład pokazuje, że taka współpraca jest nie tylko możliwa, lecz obustronnie korzystna.

My w Polsce musimy samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie o relacje pomiędzy energetyką OZE-ową , rozproszoną, a systemową, scentralizowaną – czy wolimy współpracować czy konkurować.

Mamy nadzieję że nasza debata pomoże nam znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Wesprze nas w tym grono renomowanych prelegentów, którzy podzielą się z nami swoją wiedzą i swoimi spostrzeżeniami na następujące tematy:

  • Czy Polskę czeka boom mini-OZE i w jakiej perspektywie?
  • Czy sieci energetyczne odnajdą się w tej rzeczywistości i czy potrafimy stworzyć nowy model zarządzania energią?
  • Energetyka rozproszona – korzyści lokalne i globalne

Do udziału w debacie zapraszamy:

Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Janusza Pilitowskiego, Dyrektora departamentu OZE  w Ministerstwie Gospodarki;

Michała Kempę, Wicedyrektora ds. Analiz Strategicznych, KPRM;

Andrzeja Czerwińskiego, Przewodniczącego Zespołu ds. Energetyki, SEJM RP;

Mariusza Klimczaka, Prezesa Zarządu BOŚ;

Marka Golucha, Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja.

Krzysztofa Żmijewskiego, Sekretarza Generalnego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

PARTNER GŁÓWNY DEBATY – BOŚ BANK

logo

WSPÓŁPRACA MEDIALNA – POLSKA AGENCJA PRASOWA

logo

PATRON MEDIALNY DEBATY

logologo