Energetyka poligonem innowacyjności

Data wydarzenia: 
12 Październik 2017 (czwartek)

DEBATA

„Energetyka poligonem innowacyjności”

organizowana pod Patronatem Ministra Energii, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 12  października 2017 r. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, sala 101, Al. Armii Ludowej 16

TRANSMISJA ONLINE

Rejestracja od godz. 10:30. Początek debaty o godz. 11:00

Energetyka jako kluczowy dział gospodarki, intensywnie wdraża działania innowacyjne zarówno we własnych strukturach, jak i w całej gospodarce. Czy te działania są wystarczającym „kołem zamachowym” nowoczesnego rozwoju państwa i w pełni wykorzystywany jest potencjał jaki niosą ze sobą przedsiębiorstwa energetyczne i około energetyczne.

Realizacja zadań wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czy wynikająca z długookresowych celów Unii Europejskiej nie powinna być realizowana w oderwaniu od szeroko rozumianego sektora energetycznego. Zrozumienie tego powinno zakładać zdyskontowanie korzyści wynikające z postępu technologicznego, zmiany myślenia o energetyce tylko w kategoriach wielkoskalowej energetyki systemowej na myślenie także o energetyce rozproszonej, generującej nowoczesne usługi energetyczne i rozwój infrastruktury. Ważny jest też aspekt budowania konkurencyjności w oparciu o wiedzę, a nie tylko tańszą  siłę roboczą.

Podczas debaty chcielibyśmy mówić o innowacjach, poruszając obszary takie jak:

 • Nowe modele biznesowe w energetyce i ciepłownictwie
 • DSM/DSR, w tym wykorzystanie sektorów ciepła i chłodu oraz transportu
 • Energetyka na obszarach niezurbanizowanych i wykorzystanie potencjału OZE
 • Efektywność energetyczna, zwłaszcza podejście kompleksowe i systemowe
 • Magazynowanie energii,
 • Rozwój i rozbudowa sieci, nowoczesne sterowanie  
 • Elektromobilność (sterowane ładowanie)
 • Mobilizacja i zachęta podmiotów przez rozwój mechanizmów rynku 

Do dyskusji panelowej zapraszamy m.in.:

 • Mateusza Kędzierskiego, Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii;
 • Edwarda Słomę, Zastępcę Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii;
 • Ireneusza Zyskę, posła na Sejm RP;
 • Zbigniewa Szpaka, Prezesa Krajowej Agencji Poszanowania Energii;
 • Jacka Szymczaka, Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie;
 • Roberta Stelmaszczyka, Prezesa Zarządu PTPiREE oraz Prezesa Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o;
 • Pawła Śliwę, Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna SA;
 • Piotra Ordynę, Doradcę Zarządu ds. Regulacji, Tauron Dystrybucja SA;
 • Marcina Korolca, Prezesa Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych;
 • Romana Szweda, Prezesa Zarządu, ATENDE SA;
 • Włodzimierza Pomiernego, Eksperta Biura Rozwoju i Innowacji, ARP;
 • Prof. Pawła Ruszkowskiego, Collegium Civitas, Warszawa;
 • Michała Ramczykowskiego, Prezesa Zarządu, Europejski Instytut Miedzi;
 • Romana Targosza, Dyrektora ds. Projektów Energetycznych, Europejski Instytut Miedzi;
 • Adama Banaszaka, Szefa Sprzedaży Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego Gaspol Energy.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego: http://www.proinwestycje.pl/pl/formularz-rejestracyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie!

Dodatkowych informacji udziela: Krystyna Kowalska, tel. 601 877 088, email: sekretariat@proinwestycje. pl

 

ORGANIZATORZY:

 procesy_zmn.gif                       eta_aktualne_zmn.jpg

PATRONAT HONOROWY:

                                           

PARTNERZY STRATEGICZNI:

pstrat.png

PATRONI MEDIALNI:

pmed.png