Dostępny jest już pełny zapis ze szkolenia dotyczącego "Zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich"

Data wydarzenia: 
22 Listopad 2022 (wtorek)

W okresie od 21 września do 18 października 2022 r. odbyło się 16 bezpłatnych szkoleń dotyczących zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich.

Wykonawcą było Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego w ramach umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcie Rolnictwa.

Patronat Honorowy nad tymi wydarzeniami objął Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Szkolenia odbyły się w każdym województwie i miały na celu rozpowszechnienie wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego wiedzy na temat działalności spółdzielni energetycznych jako nowych podmiotów na polskim rynku energii oraz ich wpływu na możliwości rozwoju dla lokalnych samorządów, przedsiębiorstw, rolników i mieszkańców.

Szkolenie jest udostępnione na stronie KOWR pod poniższym linkiem:

TUTAJ