DEBATA 2008: Zieloni Ekolodzy - Świadomi Producenci

Data wydarzenia: 
27 Listopad 2008 (czwartek)
27 listopada 2008r. odbyła się niezwykle ważna debata pomiędzy przedstawicielami organizacji ekologicznych, zielonych i świadomego biznesu, reprezentowanego przez przemysł i energetykę - firmy i instytucje wchodzące w skład Green Effort Group, pt.:
                  
Zieloni Ekolodzy - Świadomi Producenci                 
27 listopada 2008, godz. 11:00, ul. Słupecka 6, Warszawa (siedziba Polityki)
                                  
 
Otwarcie dyskusji: Marcin Korolec, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
 
W debacie udział wzięli m.in.:
  • * dr Andrzej Kassenberg, Dyrektor Instytutu na rzecz Ekorozwoju,
  • * dr Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej,
  • * Dariusz Szwed, Przewodniczący Zielonych 2004,
  • * prof. Krzysztof Żmijewski, KoordynatoraGreen Effort Group,
  • * Mirosław Niewiadomski, przedstawiciel PGE Górnictwo i Energetyka S.A.,
  • * Tomasz Chruszczow, Wiceprzewodniczący FORUM CO2, Zastępca Koordynatora Green Effort Group.
Dyskusję poprowadził p. Edwin Bendyk, Tygodnik Polityka.
                           
Debata poświęcona była konsekwencjom wdrożenia Pakietu Energetyczno- Klimatycznego oraz jego gospodarczym, ekologicznym, społecznym i politycznym skutkom dla Polski i Europy.
 
Jednym z celów Green Effort Group było promowanie zasad solidarności ekologicznej, która opartej na połączeniu zasady zrównoważonego rozwoju z europejską koncepcją solidarności. Wydaje się, że intencje i propozycje wszystkich stron dialogu były zgodne. A jednak w praktyce nie dochodziło do współpracy, wręcz przeciwnie pojawiały się silne kontrowersje, a do społeczeństwa wysyłane były sprzeczne sygnały. Intencją debaty było zainicjowanie publicznej dyskusji, która niewątpliwie pomogłaby zrozumieć wzajemne stanowiska, cele i interpretacje oraz określiła konsekwencje wdrożenia Dyrektywy EU-ETS i rozwiała pojawiające się wątpliwości. Aby przeforsować swoje stanowisko w Unii Europejskiej Polska musi mówić jednym głosem, dlatego organizatorzy debaty dążyli do tego by rozstrzygnąć wszelkie niepewności.
 
Patronat medialny:
 
logo