DEBATA 2013: Narodowa mapa ciepła

Data wydarzenia: 
22 Listopad 2013 (piątek)

Dziękujemy za udział w debacie

Narodowa mapa ciepła
22 listopada 2013, godz. 11.00

Miejsce: ul. Słupecka 6, Warszawa (Redakcja Polityki)

Narodowa Mapa Ciepła została stworzona na zlecenie brytyjskiego DECC (Department of Energy and Climate Change) z myślą o wspieraniu planów inwestycyjnych związanych z energetyką niskoemisyjną w Wielkiej Brytanii. Na udostępnionej publicznie internetowej mapie przedstawiono różne poziomy zapotrzebowania na ciepło na terenie całego kraju.

Korzyści z wdrożenia tego projektu obejmują przynajmniej dwa obszary. Dzięki niemu podmioty z branży ciepłowniczej otrzymują proste narzędzie wsparcia dla budowy strategii rozwoju inwestycji infrastrukturalnych. Ułatwia ono identyfikację miejsc, w których dystrybucja ciepła jest ekonomicznie najkorzystniejsza. Innymi słowy jest to narzędzie, które we wstępnej fazie planowania dostarcza informacji na temat najlepszego miejsca do prowadzenia dalszych szczegółowych badań (nie jest więc to narzędzie służące do projektowania układu sieci ciepłowniczej). Pomaga ono planistom określić obszary priorytetowe dla projektów z zakresu energetyki niskoemisyjnej. Z drugiej strony władze lokalne otrzymują narzędzie do opracowania szczegółowych planów gospodarowania energią, co przekłada się na przyjęcie korzystnej strategii rozwoju, czy określenie zapotrzebowania na energetykę rozproszoną. Dzięki takiemu wsparciu planowania infrastruktury samorządy mogą oszczędzić czas i pieniądze przeznaczone na zbieranie danych.

Zaprojektowana w Wielkiej Brytanii Mapa Ciepła wskazuje również lokalizacje elektrowni, które mają potencjał włączenia ciepła odpadowego oraz miejsca dla nowych lub rozbudowywanych instalacji energetycznych. Nowe inwestycje w sieci ciepłownicze lub rozbudowa istniejących sieci są działaniami koniecznymi w kontekście wzrostu efektywności energetycznej, co wiąże się z priorytetami Unii Europejskiej w tym zakresie oraz celami stawianymi przez rządy poszczególnych państw. Również Polsce potrzebna jest nowa polityka energetyczna, która będzie nie tylko kompatybilna z celami wyznaczonymi przez Unię Europejską, lecz także uwzględni rozwój narodowego potencjału energetycznego i zrównoważony rozwój gospodarki.

Podczas debaty będziemy rozważać potrzeby i możliwości stworzenia Narodowej Mapy Ciepła, która związana jest ze strategią energetyczną dla Polski oraz Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przygotowywanym przez resorty gospodarki i środowiska. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą efektywności energetycznej kraju. Omówione zostaną także prognozy i potrzeby polskiej branży ciepłowniczej oraz jej potencjał inwestycyjny. Postaramy się również odpowiedzieć na pytania:

 • Czy mamy narzędzia wspomagające procesy zarządzania w branży ciepłowniczej?
 • Jak ma wyglądać docelowy model rynku ciepła?
 • Czy potrzebne są raczej inwestycje w nowe instalacje, czy optymalizacja pracy istniejących systemów?
 • Jaki jest stan infrastruktury ciepłowniczej?
 • Jakie są tendencje w zakresie zapotrzebowania na ciepło?
 • Czego wymaga nowa dyrektywa o efektywności energetycznej 2012/27/UE?

Do udziału w debacie zaproszeni zostali:

 • Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki;
 • Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynku Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki;
 • Marian Strumiłło, Wiceprezes Zarządu Dalkia Polska;
 • Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
 • Bożena Wróblewska, Kierownik Działu Innowacji GASPOL;
 • Maciej Sokołowski, Dyrektor Departamentu Prawa Energetycznego, Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy;
 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Partnerzy Strategiczni Firmy Procesy Inwestycyjne:

logo

Partnerzy Debaty

logo

Partner Merytoryczny

logo