DEBATA 2007: Co dalej z KDT ?

Data wydarzenia: 
14 Czerwiec 2007 (czwartek)

I co dalej z KDT?

godz. 11.00, PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa
14 czerwca 2007

Przygotowujemy spotkanie z myślą o dyskusji nad kwestią kontraktów długoterminowych (KDT). Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia dotyczące m.in. prognoz cen energii po rozwiązaniu KDTów, czy nie są zbyt niskie i czy nie zablokują nowych inwestycji. Władze polskie przedłożyły projekt zmian, których efektem jest projekt ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii. Dla polskiej gospodarki i elektroenergetyki niezwykle ważnym jest, aby Ustawa poprawiła a nie pogorszyła istniejącą sytuację. Chcielibyśmy, aby zainteresowane strony miały okazję skonfrontować swoje stanowiska i w przyjaznej atmosferze nawiązać dialog, a rolą mediów byłoby przekazanie opinii publicznej jasnego komunikatu.

Do udziału zaprosiliśmy m.in.:

  • Jana Bogolubowa –  Z-cę Dyrektora, Ministerstwo Gospodarki,
  • Marka Waszkowiaka – Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki,
  • Leszka Juchniewicza – Prezesa URE,
  • Pawła Urbańskiego – Wiceprezesa Zarządu, Polskie Sieci Energetyczne S.A.,
  • Kazimierza Kułagę – Prezesa Zarządu PSE Electra S.A.,
  • Macieja Stańczuka – Prezesa Zarządu, WestLB Bank Polska,
  • Remigiusza Nowakowskiego – Prezesa Zarządu EnergiaPro S.A.,
  • Grzegorza Onichimowskiego – Prezesa Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Debatę prowadzi Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki