DEBATA 2010: Energetyka w aspekcie regionalnym

Data wydarzenia: 
11 Maj 2010 (wtorek)

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z debaty:

Energetyka w aspekcie regionalnym

11 maja 2010, godz. 11.00, Siedziba „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Przed polską energetyką stoi wiele dylematów. Aktualne koszty działań energetyki wynikają ze spychania jej problemów i odsuwania ich na bok przez wiele lat. Jednym z zagadnień, na które musimy zwrócić uwagę szczególnie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa i podjąć aktywne działania na rzecz jego realizacji jest przemodelowanie podejścia do energetyki z centralnego na lokalne.
W „PEP 2030” zwraca się uwagę na konieczność dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej oraz na zwiększenie zaangażowania gminnych władz w realizację priorytetów państwa związanych z polityką energetyczną. Istotnymi celami są modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnych, pozwalająca na poprawę bezpieczeństwa zasilania oraz rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej lokalne źródła energii.

Rozwój energetyki lokalnej jest korzystny nie tylko pod kątem zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego i ciągłości dostaw, ale również ze względu na konieczność realizacji założeń unijnych dyrektyw kładących nacisk na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Jednak, aby działać w tym zakresie skutecznie konieczne jest zaangażowanie władz lokalnych i samorządów, skorelowanie strategii rządu z planami inwestycyjnymi gmin, dostosowanie niezbędnej legislacji, usprawnienie systemów monitoringu, kwestie dot. finansowania. W kontekście rozwoju energetyki regionalnej niezbędne są również restrukturyzacja infrastruktury, rozbudowa sieci przesyłowych i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb odbiorców na obszarach wiejskich, a także lokalny monitoring zapotrzebowania na moc.

Aby zrealizować te cele należy przeprowadzić dyskusję jakie są najbardziej efektywne drogi realizacji zamierzeń? A przede wszystkim w co konkretnie, gdzie i jak inwestować? Tematami koniecznymi do szczegółowego rozważenia i zaplanowania konkretnych działań są – rozwój rejonowych sieci ciepłowniczych, kogeneracji, lokalnych źródeł energii nie tylko w oparciu o gaz i węgiel, z uwzględnieniem możliwości jakie daje energetyka wiatrowa, elektrownie wodne, biomasa oraz tzw. „waste-to-energy”.

Udział w dyskusji wzięli:

  • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji;
  • prof. Eugeniusz Toczyłowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Rynku,  Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji;
  • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej;
  • Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
  • Mareka Palonka, Prezes Zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna;
  • Rudolf Borusiewicz, Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich

PREZENTACJE:

Poniżej znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów na debatę "Energetyka w aspekcie regionalnym":

  • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji >>>
  • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej >>>
  • Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie >>>
  • Marek Palonka, Prezes Zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna >>>