DEBATA 2010: Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Data wydarzenia: 
18 Listopad 2010 (czwartek)

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w debacie:

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
18 listopada 2010 (czwartek), godz. 11.00,
Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Debata poświęcona jest kierunkom rozwoju rynku gazu w Polsce w kontekście europejskim. Unijne hasło „switch from coal to gas” otwiera przed nami zarówno nowe możliwości, jak i rodzi wielorakie trudności. Dlatego na spotkaniu poruszone zostaną zagadnienia związane z koegzystencją rozwiązań opartych na źródłach odnawialnych i na gazie, dywersyfikacją dostawców, nowatorskimi sposobami wydobycia gazu łupkowego, gazyfikacją węgla w złożu oraz polskim prawem energetycznym.

Stworzenie stabilnej energetyki opartej na niskoemisyjnych, rozproszonych źródłach energii wymaga współdziałania z sektorem gazowym.  Taka kohabitacja mogłaby otworzyć Polsce drogę do dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Problemami w zbilansowaniu źródeł rozproszonych źródłami gazowymi mogą być między innymi wahania kursowe cen gazu oraz problemy natury prawnej.
Sposobami na uniknięcie wahań cen gazu w Polsce jest dywersyfikacja jego dostaw. Zważywszy na polską sytuację geopolityczną jest ona stosunkowo trudna. Rozwiązaniem może być odchodzenie od jednego zagranicznego dostawcy na rzecz producentów krajowych. Odkrycie złóż gazu łupkowego w Polsce daje nadzieję, że będzie to możliwe już w najbliższym czasie. Przydzielenie około 60 koncesji na poszukiwanie tego typu gazu zrodziło jednak wiele kontrowersji. Z jednej strony pojawiła się obawa dotycząca niedostępnych w Polsce skomplikowanych technologii wydobycia, z drugiej zaistniała szansa, że rozwój sektora spowoduje powstanie większej liczby miejsc pracy oraz będzie stymulowało rozwój branż pokrewnych.

Rozwój energetyki opartej o gaz rodzimy będzie w Polsce możliwy przy zmianach w prawie energetycznym. Dlatego też na debacie przedyskutowana zostanie rola Regulatora w kształtowaniu cen gazu na rynku (taryfikacja) oraz w stworzeniu warunków do rozwoju konkurencji. Obecnie jej brak powoduje, że rynek musi być regulowany właśnie przez odgórnie ustalane taryfy. Długotrwały proces ich ustalania powoduje, że cena gazu w Polsce nie nadąża za obowiązującą w Europie ceną rynkową. Podwaliny konkurencji stworzyłaby w Polsce zasada dostępu strony trzeciej (TPA) do infrastruktury energetycznej. Kłóci się ona jednak z wymaganymi przez banki finansujące inwestycje energetyczne zaleceniami zawierania kontraktów długoterminowych. Konkurencja na rynku gazowym nie jest więc możliwa bez konkurencji w zakresie infrastruktury. Jakie są możliwości rozwiązania tej sytuacji?
Na to i inne ważne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź podczas debaty, na którą zaprosiliśmy ekspertów ze świata nauki i polityki, którzy na co dzień dbają o zgodny ze specyfiką i możliwościami polskiej gospodarki rozwój sektora energetycznego.

Udział w debacie zapowiedzieli:

  • Tomasz Chruszczow – Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery Ministerstwa Środowiska;
  • Adam Szurlej – Główny Specjalista Departamentu Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki;
  • prof. Krzysztof Żmijewski – Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji;
  • doc. Ludwik Pieńkowski – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Grupy Roboczej ds. Nauki i Edukacji Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji;
  • dr. Andrzej Siemaszko – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Sekretarz Grupy Roboczej ds. Czystych Technologii Węglowych Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji;
  • Marcin Lewenstein – Dyrektor Biura Nowych Przedsięwzięć, PGNiG SA;
  • Jan Kos – Dyrektor oddziału Elektrociepłowni Gorzów, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A z siedzibą w Bełchatowie;
  • Andrzej Modzelewski – Dyrektor ds. Rozwoju, RWE Polska SA.