SPOTKANIE 2008: Akademia Młodej Polski

Data wydarzenia: 
05 Maj 2008 (poniedziałek)

Firma Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. jest sponsorem cyklu AKADEMIA MŁODEJ POLSKI. Inauguracyjne spotkanie zatytułowane „Polski węgiel – przekleństwo czy błogosławieństwo” uświetni swoją obecnością prof. Jerzy Buzek, Premier RP w latach 1997-2001 i obecny Poseł Parlamentu Europejskiego.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 maja 2008 roku (poniedziałek), o godzinie 15:30 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej.

AKADEMIA MŁODEJ POLSKI to cykl spotkań studentów i uczniów klas maturalnych warszawskich liceów z wybitnymi osobowościami, przedstawicielami polskich władz i międzynarodowych instytucji.

Honorowy Patronat nad Akademią Młodej Polski objęli:
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Rektor Politechniki Warszawskiej.

Kolejne spotkania planowane są na 9 czerwca, 27 października i 15 grudnia 2008 roku. W każdym ze spotkań planowany jest udział ok. 200-300 studentów i uczniów. Tak szerokie i młode grono odbiorców niewątpliwie zapewni interesującą, wieloaspektową dyskusję, skłaniającą się bardziej w kierunku wizji i wartości.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie ETA, Koła Naukowe Politechniki Warszawskiej - Budownictwa Ogólnego (Wydział Inżynierii Lądowej), FAZA (Wydział Elektryczny), KoCiO (Wydział Inżynierii Środowiska) oraz Samorząd Studentów Wydziału Architektury PW. Opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciem sprawuje Instytut im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Spotkania zostały pomyślane w taki sposób, aby jako całość stanowiły ważny element życia młodego człowieka. Mają stanowić rodzaj dodatkowego kursu pokazującego sposoby osiągania sukcesu w życiu zawodowym i społecznym. Celem przewodnim spotkań będzie przybliżenie i dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju.

Cykl spotkań Akademia Młodej Polski ma stać się stałym punktem w kalendarzu imprez wspieranych przez Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.. Podobne spotkania odbywające się na uczelniach w wielu krajach zachodnich od dawna odnoszą duże sukcesy. Politycy i prezesi wielu najważniejszych firm Unii Europejskiej, regularnie uczestniczą w wydarzeniach tego typu. Dzięki spotkaniom ze studentami mogą prezentować wartościowe idee, a przy okazji promować własne rozwiązania i pozyskiwać sympatię osób wchodzących w życie zawodowe.

Teraz również polscy uczniowie i studenci będą mieli możliwość szerszego uczestnictwa i budowania świadomości w życiu polityczno-gospodarczym kraju. Uczestnicy każdego spotkania AKADEMII MŁODEJ POLSKI zyskają niezwykle rzadką możliwość dyskusji z najwybitniejszymi osobistościami kraju oraz wzięcia udziału w tworzeniu się nowego nurtu i nowego podejścia do kształtowania bardziej otwartych postaw.