8 grudnia 2016 r. Konsultacje z młodym pokoleniem

Data wydarzenia: 
08 Grudzień 2016 (czwartek)

Konferencja w formie  konsultacji z młodym pokoleniem:
„Transformacja niskoemisyjna – przepis na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” oraz „Smart Living"

Transmisja on-line od godz. 12:00

Wydarzenie to jest trzecią częścią „Zintegrowanego bloku konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix”.

08.12.2016r., godz. 12:00 - 15:30

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Al. Armii Ludowej 16 s. 407

Konferencja stanowić ma platformę dialogu i konsultacji z młodym pokoleniem, przede wszystkim ze studentami, zagadnienia niskoemisynej transformacji gospodarki jako jednego z najpoważniejszych wyzwań gospodarczych i środowiskowych stojących przed Polską jako krajem członkowskim Unii Europejskiej. Podstawą dyskusji będą tezy i rekomendacje z dwóch wcześniejszych konferencji o tytułach: „Transformacja niskoemisyjna – przepis na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” oraz „Smart Living”. Jak wynika to z nazwy tych konferencji przedmiotem zainteresowania podczas spotkania z młodym pokoleniem będą nie tylko zagadnienia techniczno-technologiczne i finansowe dotyczące transformacji niskoemisyjnej, ale także zachowania społeczne w tym zakresie mających olbrzymi wpływ na skuteczność działań obniżających emisję a czasami wręcz warunkujących takie działania. Obok olbrzymiej warstwy edukacyjnej takiej dyskusji oczekujemy od studentów stosunku, konkretnych propozycji i sugestii dotyczących potrzeby, pilności i sposobu podejmowania działań w zakresie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Celowo punktem wyjścia do dyskusji będą  rekomendacje dotyczące tych zagadnień wysokiej klasy ekspertów w tym decydentów z sektora energii, przemysłu i administracji publicznej. Niezwykle cenne będzie porównanie tych dwóch spojrzeń nie tylko ze względów poznawczych, ale przede wszystkim dla znalezienia optymalnych i najbardziej korzystnych dla gospodarki i środowiska rozwiązań.

Uczestnicy będą dyskutować m.in. nad następującymi zagadnieniami:

W pierwszej części:

 1. Obniżanie emisyjności – obciążenie czy szansa dla gospodarki?
 2. Technologie niskoemisyjne – olbrzymie wyzwanie innowacyjne
 3. Bariery w praktycznym wdrażaniu transformacji niskoemisyjnej

W drugiej części:

 1. Smart Living – moda czy wymierne korzyści środowiskowe i gospodarcze?
 2. Smart Living to nie tylko technologia, ale także styl życia i zachowania społeczne
 3. Jak stymulować zainteresowanie Smart Living?

Wszelkich informacji o wydarzeniu udziela Krystyna Kowalska, e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl,
tel. 22 424 82 01.

UWAGA: WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO ORAZ ANKIETY

ORGANIZATOR:

procesy_zmn.gif

PARTNER:

nfosigw_logotyp-01_0_0_0.jpg

Program konferencji

11:30 – 12:00
Rejestracja / kawa

12:00 – 12:10
Rozpoczęcie oraz wprowadzenie do dyskusji przez moderatora

12:10 – 13:50
Część 1: Transformacja niskoemisyjna – przepis na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

Zagadnienia do dyskusji:

 1. Obniżanie emisyjności – obciążenie czy szansa dla gospodarki?
 2. Technologie niskoemisyjne – olbrzymie wyzwanie innowacyjne
 3. Bariery w praktycznym wdrażaniu transpozycji niskoemisyjnej

 Sesja pytań i odpowiedzi z uczestnikami na sali i online oraz głosowanie drogą elektroniczną

13:50 – 15:00
Część 2: Smart Living

Zagadnienia do dyskusji:

 1. Smart Living – moda czy wymierne korzyści środowiskowe i gospodarcze?
 2. Smart Living to nie tylko technologia, ale także styl życia i zachowania społeczne
 3. Jak stymulować zainteresowanie Smart Living?

 Sesja pytań i odpowiedzi z uczestnikami na sali i online oraz głosowanie drogą elektroniczną

Panele dyskusyjne z udziałem m.in.:

 • Pawła Różyckiego, Zastępcy Dyrektora, Departament Ochrony Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska,
 • Artura Michalskiego, Wiceprezesa Zarządu, NFOŚiGW,
 • Marcina Popkiewicza, fizyka jądrowego, redaktora portalu „Ziemia na Rozdrożu”,
 • Tamasa Dombi, Zastępcę Naczelnika Wydziału Zrównoważonej Mobilności, Zarząd Dróg Miejskich,
 • dr Macieja Sokołowskiego, Prezesa Fundacji Analiz Badań i Certyfikacji Instytut ABC,
 • Zbigniewa Kamieńskiego, Eksperta ds. energetyki niskoemisyjnej,
 • Piotra Grudnia, Przewodniczącego Międzywydziałowego Koła Naukowego "Smart City"

Moderator: Marina Coey, Prezes Zarządu, Procesy Inwestycyjne

15:00
Zakończenie konferencji i poczęstunek