Webinarium - Opłata od zużycia wody za gospodarkę odpadami komunalnymi. Wyzwania i szanse dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)/branży wodno-kanalizacyjnej

Data wydarzenia: 
30 Marzec 2021 (wtorek)

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

zapraszają na:

Bezpłatne Webinarium:

„Opłata od zużycia wody za gospodarkę odpadami komunalnymi. Wyzwania i szanse dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)”30 marca (wtorek) br. w godz. 13:30-16:00

Uroczyste otwarcie webinarium:

 • Rektor SGH - dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
 • Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH - dr hab. Joanna Wielogórska - Leszczyńska, prof. SGH.

Webinarium poprowadzi dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH - Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego.

Czego dowiecie się Państwo się na naszym webinarium?

Warszawa, Łódź, Olsztyn, Częstochowa czy Halinów - to ostatnie przykłady miast i gmin, które po latach poszukiwań decydują się na wybór modelu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zużycia wody. Miasta takie jak Szczecin, Kołobrzeg, Sopot, czy o wiele mniejsze JST, jak gmina Lesznowola, Łeba od lat, z powodzeniem bilansują koszty swoich gospodarek odpadami komunalnymi z opłat „wodnych”.
 
Przedmiotem debaty staną się wyzwania i szanse stwarzane przez te opłaty, a także granice wytyczane
przez politykę komunalną i racje społeczne
 
Wspólnie zastanowimy się nad kluczowymi dla JST pytaniami:
 • Jakie są przyczyny przychodzenia przez aglomeracje i gminy z opłat „sprawiedliwych” naliczanych od mieszkańca na rzecz opłat szczelnych jak opłata „wodna”? 
 • Z jakimi wyzwaniami muszą liczyć się samorządy decydujące się na zmiany modelu opłaty? 
 • Czy opłata od zużycia wody gwarantuje pokrycie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, niezależnie od wzrostu kosztów GOK? 
 • Jakimi doświadczeniami dysponują JST, które zastosowały model opłaty od zużycia wody?
 • Z jakimi przeszkodami muszą liczyć się JST w procesie wdrażania opłaty od zużycia wody?
 • Czy opłata od zużycia wody dysponuje potencjałem rozwojowy?
Swoim bogatym doświadczeniem w zarządzaniu GOK korzystając z opłaty od zużycia wody podzielą się m.in.: Wiceprezydent Miasta Warszawy - Michał Olszewski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Miasta Szczecin - Paweł Adamczyk oraz zastępca wójta gminy Lesznowola - Paweł Kania.
 
Stronę teoretyczną modelu opłaty od zużycia wody przedstawią eksperci Katedry oraz innych placówek naukowych i eksperckich.  
 
W gronie panelistów:
 • dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH 
 • Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy Michał Olszewski
 •  Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin Paweł Adamczyk
 •  Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Odpadam Piotr Szkatulnik
 • Edwin Górnicki, doktorant w KEiFST SGH w Warszawie
 • W-ce wójt gminy Lesznowola Marcin Kania
 • Andrzej Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby. 
 • Janusz Kupcewicz-Szwoch – Wiceprezes zarządu Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
 • dr. Marek Goleń, Instytut Ochrony Środowiska 
 •  Tomasz Uciński, Prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

PROGRAM

 

Aktualne informacje dostępne są na stronie Kolegium Zarządzania i Finansów SGH: