Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego wyłącznym polskim Partnerem merytorycznym międzynarodowej konferencji "Legal and Economic Prespectives of Energy Cooperatives' Development "

Data wydarzenia: 
27 Maj 2021 (czwartek)

Z przyjemnością informujemy, że nasza organizacja została wyłącznym polskim Partnerem merytorycznym konferencji pt:

"Legal and Economic Prespectives of Energy Cooperatives' Development"

Wydarzenie w formule "on-line" w dniu 27 maja, w języku angielskim

ORGANIZATOR:
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

W uroczystym otwarciu konferencji obok przedstawicieli Uczelni oraz gości międzynarodowych udział weźmie Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia.

Naszymi przedstawicielami podczas debat eksperckich będą:

  • dr Grzegorz Maśloch - członek Rady Programowej Stowarzyszenia
  • dr Maciej Sokołowski - członek Rady Programowej Stowarzyszenia.

Wśród ekspertów międzynarodowych będą wybitni przedstawiciele, reprezentujący środowisko naukowe i praktyczne w zakresie społeczności, spółdzielni/kooperatyw energetycznych funkcjonujących w Europie:

  • Andreas Wieg.
  • Chiara Candelise,
  • Thomas Schomerus,
  • Sara Tachelet,
  • Martin Lowery,
  • Lars Holstenkamp,
  • Aleksandra Lakomiak.

Udział w konferencji jest bezpłatny

więcej informacji

 

PO KONFERENCJI:

Uroczyste otwarcie z udziałem Prezesa Rafała Czai

Uroczyste otwarcie z udziałem Prezesa Rafała Czai

Prezentacja dr Maciej Sokołowski

Prezentacja dr Maciej Sokołowski

Prezentacja REScopEU

Prezentacja dr Grzegorz Masloch

https://youtu.be/3CYQ7RMeBJM