Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego wyłącznym polskim Partnerem merytorycznym międzynarodowej konferencji "Legal and Economic Prespectives of Energy Cooperatives' Development "

Data wydarzenia: 
27 Maj 2021 (czwartek)

Z przyjemnością informujemy, że nasza organizacja została wyłącznym polskim Partnerem merytorycznym konferencji pt:

"Legal and Economic Prespectives of Energy Cooperatives' Development"

Wydarzenie odbędzie się w formule "on-line" w dniu 27 maja, w języku angielskim

ORGANIZATOR:
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Naszym przedstawicielem podczas debat eksperckich będzie dr Grzegorz Maśloch - członek Rady Programowej Stowarzyszenia.

Wśród ekspertów międzynarodowych będą wybitni przedstawiciele, reprezentujący środowisko naukowe i praktyczne w zakresie społeczności, spółdzielni/kooperatyw energetycznych funkcjonujących w Europie:

  • Andreas Wieg.
  • Chiara Candelise,
  • Thomas Schomerus,
  • Sara Tachelet,
  • Martin Lowery,
  • Lars Holstenkamp,
  • Aleksandra Lakomiak.

Udział w konferencji jest bezpłatny

więcej informacji