Debata internetowa "Rynek mocy krajowego systemu elektroenergetycznego" na portalu Bankier.pl

Data wydarzenia: 
14 Listopad 2014 (piątek)

„Rynek mocy krajowego systemu elektroenergetycznego”
14 Listopada 2014 (piątek), godz. 11
Bankier.pl

Specjaliści przestrzegają przed grożącym nam od 2016 roku blackoutem. Mówi się, że od 2016 r. możemy spodziewać się niedoborów mocy, a niskie ceny hurtowe i brak wzrostu zużycia energii przyczynia się bezpośrednio do braku inwestycji. Ministerstwo Gospodarki pracuje obecnie nad projektem systemowego podejścia do tego problemu, gdyż jest to ostatni dzwonek, by przeprowadzić reformę energetyki i rozpocząć niezbędne inwestycje w nowe moce wytwórcze. Ze względu na to, że działania te są wysoce kapitałochłonne i obarczone dużym ryzykiem należy poszukać prawnych instrumentów je stymulujących.

Potrzebne są czynności obniżające ryzyko inwestycyjne. Należy także stworzyć systemy stymulujące inwestycje. Pomysłem są systemy rynkowe nazywane rynkami mocy, których celem jest rozłożenie ryzyka pomiędzy firmy energetyczne i odbiorców energii.

Głównym problemem Polski jest brak wystarczających inwestycji w nowe moce wytwórcze przy starzejących się elektrowniach i wzrastającym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Dlatego potrzebne jest pilne określenie technologii wytwarzania, które są w stanie w polskich warunkach zapewnić odbiorcom energię elektryczną (tzw. mix energetyczny) oraz wdrożyć rynek zdolności wytwórczych stymulujących inwestycję i uaktywniających odbiorców energii. Nie są to działania czasochłonne. Jeżeli będzie istniała wola polityczna, mix energetyczny i zasady rynku mocy można opracować w kilka miesięcy i wdrożyć w ciągu jednego roku.

Komisja Europejska także pracuje nad ramami rynku mocy. Wzrost liczby włączonych do systemu elektroenergetycznego źródeł odnawialnych oraz niepewna przyszłość polityki energetycznej doprowadziły do problemów konwencjonalnych inwestycji w wielu innych krajach, które dziś zastanawiają się nad wdrażaniem tego modelu, bowiem specjaliści wskazują rynek mocy jako rozwiązanie problemów z planowaniem dużych inwestycji energetycznych. Podobnych rozwiązań poszukiwano już we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Cel jest ten sam dla wszystkich – zapewnić stabilizację przychodów i zabezpieczyć deficytem energii.

 

W ramach liberalizacji energetyki w Unii Europejskiej został zbudowany tylko rynek energii, który przez pewien czas pełnił częściowo rolę rynku mocy. Jednak po kilku latach rynek energii ustabilizował się z cenami na poziomie kosztów zmiennych, dowodząc potrzeby powstania rynku mocy, który powinien być wprowadzony jak najszybciej.

Do debaty zaproszeni zostali:

  • Andrzej Midera, Kierownik Wydziału Analiz Rynkowych w Departamencie Usług Operatorskich PSE SA
  • Stanisław Poręba, Doświadczony Ekspert - Manager Ernst & Young Polska
  • Michał Smyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii PGE
  • Prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

Wszelkich informacji na temat debaty udziela Barbara Gacia, e-mail: pr@proinwestycje.pltel. 609250800.

Materiały do pobrania