Inwestycje Celu Publicznego oraz Procedury Zamówień Publicznych – proinwestycyjny rozwój sektora energetycznego

Data wydarzenia: 
23 Październik 2014 (czwartek)

Debata pt.: „Inwestycje Celu Publicznego oraz Procedury Zamówień Publicznych – proinwestycyjny rozwój sektora energetycznego”

sala konferencyjna tygodnika „Polityka”, Warszawa, ul. Słupecka 6
23 października 2014 (czwartek), godz. 11.00

Jak podkreślają eksperci, Polska stoi w obliczu konieczności głębokiej przebudowy i rozbudowy. Dotyczy to inwestycji strategicznych, a w szczególności tych infrastrukturalnych.

Przyjęta w Polsce pragmatyka sprowadza się do stosowania wymogu najniższej ceny jako jedynego kryterium rozstrzygającego w procesie przetargowym. Podejście takie nie wynika z polskiego prawa ani tym bardziej z europejskiej dyrektywy, a jednak według naszych danych 95% budowlanych przetargów inwestycyjnych w Polsce rozstrzyganych jest na podstawie wyłącznego kryterium ceny. W Unii Europejskiej wskaźnik ten nie przekracza 30%, a pod względem wartości nawet 20%.

Konsekwencje przyjmowania wyłącznego kryterium ceny skutkują często przedłużaniem terminu wykonania i obniżaniem poziomu jakości. Takie „duszenie” wydatków bardzo często oznacza de facto ich wzrost choćby w postaci wyższych kosztów eksploatacyjnych lub przyspieszonych terminów remontów kapitalnych. W konsekwencji trwonione mogą być ogromne środki, a jednocześnie często osłabiany jest krajowy potencjał wykonawczy. Łącznie oznacza to marnowanie unikalnej szansy rozwoju polskiej gospodarki.

Polskie prawo w wielu przypadkach nie zabrania wieloparametrycznej oceny ofert. Inicjatywy takie blokowane są najczęściej przez instytucje kontrolne, które nie potrafią ocenić zasadności przyjętych kryteriów pozacenowych. Składa się na to brak niezbędnych kompetencji przy ocenie zasadności przyjętych kryteriów w nierzadko skomplikowanych projektach oraz brak urzędniczej cywilnej odwagi niezbędnej do podjęcia nieprostej decyzji – kryterium ceny jest tu ucieczką od zawodowej odpowiedzialności.

W debacie udział wzięli:

  • Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, dyrektor generalny, BUDIMEX
  • Piotr Ciechanowski, Dyrektor Biura Przetargów PSE
  • Jacek Janas, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji, TAURON Wytwarzanie
  • Piotr Kledzik, Prezes Zarządu, BILFINGER
  • Mirosław Kowalik, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, ALSTOM
  • Wiesław Różacki, Dyrektor Wykonawczy, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe na Polskę
  • Elżbieta Sikorska, Najwyższa Izba Kontroli
  • Maciej Stańczuk, p.o. Prezesa Zarządu, Polimex-Mostostal.

ORGANIZATORZY

logologo

PARTNER GŁÓWNY DEBATY

logo

PARTNERZY WYDARZENIA

logotypy