Inwestycje Celu Publicznego oraz Procedury Zamówień Publicznych – proinwestycyjny rozwój sektora energetycznego