DEBATA 2012: Polityka enrgetyczna Polski

Data wydarzenia: 
08 luty 2012 (środa)

Zaproszenie na debatę

Polityka energetyczna Polski – priorytety polskiej energetyki

8 lutego 2012 (środa), godz. 11.00,

Siedziba Polityki , ul. Słupecka 6,  Warszawa

Unia Europejska przygotowała dla swojej strategii energetycznej dokument „Energy Roadmap 2050”, który  zakłada  co najmniej 40 proc. udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym oraz wzrost efektywności energetycznej o 30-40 %. „Energy Roadmap 2050” stanowi dla Polski trudne wyzwanie w zakresie realizacji inwestycji energetycznych. Polska nie ma strategii energetycznej dostosowanej do założeń polityki europejskiej. Już obecnie można zaobserwować niepokojące spowolnienie nowych inwestycji. Skutki funkcjonowania polskiej energetyki wysokoemisyjnej będą odczuwalne w sposób znacznie bardziej dotkliwy niż w postindustrialnych, mniej produkujących krajach. Potrzebna jest nowa Polityka Energetyczna Polski, która będzie nie tylko kompatybilna z celami UE, ale uwzględni także rozwój narodowego potencjału energetycznego i zrównoważony rozwój gospodarki. Według wielu ekspertów  strategią  energetyczną dla Polski powinien być Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przygotowywany przez resorty gospodarki i środowiska.

W jakim stopniu udaje się realizować priorytety Polityki Energetycznej Polski 2030 i czy potrzebny jest nowy program działań wykonawczych? Jaki będzie ostateczny kształt Polskiego Pakietu Energetycznego i kiedy wejdzie on w życie? Czy ustawa o OZE zaoferuje odpowiedni system wsparcia dla inwestorów? Jakie będą propozycje dla odbiorców energochłonnych? Czy system białych certyfikatów dla wsparcia efektywności energetycznej nie utonie w wielości procedur biurokratycznych? Jakie są realne możliwości rozwoju energetyki jądrowej w Polsce w obliczu sprzeciwu zachodniego sąsiada i po katastrofie w Fukushimie? Czy rządowi uda się uzyskać poparcie społeczne dla inwestycji w wydobycie gazu łupkowego? Kiedy przyjęte zostaną przepisy sprzyjające inwestowaniu w energetykę prosumencką?

Na powyższe pytania postaraliśmy się odpowiedzieć podczas debaty,w której wzięli udział:

  • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji
  • dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki
  • dr Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, PSE Operator S.A.
  • dr Maciej Bukowski, Prezes Instytutu Badań Strukturalnych
  • Janusz Piechociński, Poseł na Sejm RP
  • Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
  • Andrzej Szymański, Prezes Zarządu, Landis Gyr

Szczegółowych informacji na temat debaty udziela p. Anna Krawczyk tel. (22) 424 82 00, pr@proinwestycje.pl

PARTNER WYDARZENIA:

PSE