DEBATA 2008: Niezależny Operator Pomiarowy

Data wydarzenia: 
31 Marzec 2008 (poniedziałek)

Zaproszenie

Niezależny Operator Pomiarowy

31 marca 2008, godz. 11.00 Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Zarządzanie pomiarem stanowiło założenie docelowego modelu konkurencyjnego rynku energii, który został przedstawiony przez Prezesa URE już w 2005 roku. Aktualnie potrzeba wznowienia działań na rzecz konkurencyjności rynku staje się coraz bardziej widoczna, podczas gdy firmy z sektora energetycznego nadal skupiają się na sprawach związanych z konsolidacją i zmianami organizacyjnymi.

Debata miała na celu rozpoczęcie dyskusji, która pomoże ustalić priorytety rozwoju rynku energetycznego w Polsce.

Jednym z elementów, który może pomóc zdynamizować sektor energetyczny jest powołanie do życia instytucji Niezależnego Operatora Pomiarowego, którego głównym zadaniem byłoby zarządzanie urządzeniami pomiarowymi i pomiarami umożliwiającymi zarządzanie popytem (DSM), czy wreszcie prognozowanie i archiwizowanie zmian zachodzących na rynku. Utworzenie tego typu instytucji nie tylko miałoby na celu zwiększenie oszczędności związanych z handlem energią, ale przede wszystkim miałoby przygotować wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku (zarówno firmy, jak i odbiorców końcowych) do jak najbardziej efektywnego funkcjonowania w warunkach pełnej liberalizacji rynku. Wydawać się może, że z usług Niezależnego Operatora Pomiarowego najwięcej skorzystają osoby prywatne ze względu na możliwość zaoszczędzenia środków, jednak pozytywne skutki odczują przede wszystkim przedsiębiorstwa.

Czy tego typu instytucja jest konieczna i opłacalna? Komu w największym stopniu mógłby pomóc Niezależny Operator Pomiarowy i jakie mógłby rozwiązać problemy? Kto za to zapłaci? Czy wprowadzenie Niezależnego Operatora Pomiarowego pozwoli na elektroniczny odczyt wszystkich pomiarów w gospodarstwach domowych?

W debacie udział wzięli m.in.:

 • w imieniu Senatora Tomasza Misiaka - Przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej - Prof. Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki,
 • Tomasz Kowalak - Dyrektor Departamentu Taryf, Urząd Regulacji Energetyki,
 • Barbara Puto - Z-ca Dyrektora ds. Strategii, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
 • Tadeusz Szulc - Wiceprezes ds. Energetyki, Infovide-Matrix. S.A.,
 • Andrzej Szymański - Prezes Zarządu, Landis+Gyr Sp. z o.o.,
 • Andrzej Rejner - Dyrektor ds. Regulacji, Vattenfall Distribution Poland S.A.;
 • Andrzej Janowski - Project Manager, Oracle Consulting;
 • Grzegorz Burnat - Sales Manager, EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o.

Debatę poprowadziła Marina Coey, Prezes Zarządu, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Po debacie, wśród uczestników, odbyło się losowanie nagrody ufundowanej przez ORACLE.

PREZENTACJE:

Poniżej znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów na debatę "Niezależny Operator Pomiarowy":
 • Tomasz Misiak, Komisja Gospiodarki Narodowej (prezentację w imieniu Senatora wygłosił Prof. Krzysztof Żmijewski, Społeczna Rada Konsultacyjna Energetyki) >>>
 • Tomasz Kowalak, URE >>>
 • Andrzej Rejner, Vattenfall Distribution Poland SA >>>
 • Barbara Puto, PGE Polska Grupa Energetyczna SA >>>
 • Andrzej Janowski, Oracle Consulting >>>
 • Tadeusz Szulc, Infovide-Matrix SA >>>
 • Andrzej Szymański, Landis+Gyr Sp. z o.o. >>>
 • Grzegorz Burnat, EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. >>>