Konferencja POWER RING 2006

Data wydarzenia: 
01 Grudzień 2006 (piątek)

Zaproszenie

POWER RING
Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego
30 listopada - 1 grudnia 2006 r.
Muzeum Gazownictwa w Warszawie

Dobrze działający wspólny, europejski rynek jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa Polski – w wymiarze politycznym, gospodarczym i oczywiście energetycznym.

Pierwsza edycja konferencji pozwoliła na zidentyfikowanie w regionie europejskiego aspektu problemu jakim jest stan połączeń transgranicznych, na co w marcu br. zwróciła uwagę Rada Europy a następnie Komisja Europejska. Dlatego tegoroczna Konferencja skupi się na dwóch wymiarach, które są ze sobą ściśle powiązane: technicznym i bezpieczeństwa.

Zaproszeni goście i uczestnicy będą dyskutowali o zapobieżeniu autarkizacji cen na rynkach lokalnych oraz o sytuacjach na jakie są narażone kraje z wyraźnym niedostatkiem połączeń transgranicznych, co z jednej strony hamuje powstanie jednolitego rynku, a z drugiej, bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo energetyczne państwa. Kraje mają swoje potencjały ale w sytuacjach kryzysowych nie mogą z nich korzystać i wspierać się patrz. sytuacja z czerwca br..

Konferencja wpisuje się jednocześnie w program konsultacji zainicjowany przez DG TREN w sprawie rozwoju połączeń transgranicznych, uznawanych za KWESTIĘ KRYTYCZNĄ. Swój udział w Radzie Programowej a następnie w samej Konferencji potwierdził Wolfgang Kerner – TEN-E, DG Tren oraz wielu znaczących ekspertów, przedstawicieli europejskich instytucji rynku energii i gazu.

Serdecznie Zapraszamy