DEBATA 2011: Zasadność regulacji ruchu w Internecie

Data wydarzenia: 
03 Listopad 2011 (czwartek)

Zapraszamy na debatę

NETWORK NEUTRALITY czyli zasadność regulacji ruchu w Internecie

3 listopada 2011 (czwartek), godz. 11.00, Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

Organizator debaty: Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA

11.00 – 11.20

Prezentacja raportu „Network Neutrality vs. Network Management A Central European Perspective 2011  - Olaf Kostarczyk, Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA

Raport, który będziemy prezentować przedstawia potrzebę wprowadzenia regulacji, które pozwolą operatorom sieci teleinformatycznej obciążać kosztami rozbudowy infrastruktury dostawców tzw. kontentu do Internetu (duże portale informacyjne: np. Onet, WP, inne czy wyszukiwarki: Google, inne). Takie regulacje zostały wprowadzone m.in. w USA. UE na razie nie chce wprowadzać podobnych regulacji. Niemniej monitoruje rynek w krajach członkowskich. Z ramienia UE sprawdzaniem, czy europejskie Sieci spełniają normy neutralności zajmie się Organ Regulacji Europejskich Komunikacji Elektronicznej. Organizacja sprawdzać będzie między innymi, czy dostawcy usług internetowych dokładnie informują o zasadach, jakie nadają ruchowi internetowemu w swoich sieciach i czy prędkość połączenia reklamowana przez usługodawcę faktycznie jest osiągana w praktyce.

11.20 – 12.30

Dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów. Pytania moderatora do dyskusji:

1) Czy polski rynek usług telekomunikacyjnych funkcjonuje prawidłowo? -  w szczególności w odniesieniu do wymagań  dotyczących neutralności sieci określonych przez Unię Europejską w EU Telecom Framework. Czy rynek jest konkurencyjny czy też istnieje potrzeba regulacji? Czy należałoby podjąć dodatkowe kroki jeszcze przed  uruchomieniem Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC – Body of European Regulators for Electronic Communication) w lutym 2012 roku? Jeżeli powstanie propozycja regulacji, czy spowoduje ona wzrost czy spadek cen usług telekomunikacyjnych? Czy wpłynie ona na możliwości inwestycyjne operatorów w sieci nowej generacji (NGN - Next Generation Network) i rozwój rozwiązań cloud computing (przetwarzanie w chmurze obliczeniowej)?

2) Czy konieczne są regulacje zobowiązujące dostarczycieli treści (duże portale, wyszukiwarki) do współfinansowania inwestycji w infrastrukturę? Czy prace prowadzone na poziomie instytucji europejskich (wniosek, który ma być przyjęty przez Parlament Europejski 16 listopada, komunikat Komisji Europejskiej z kwietnia 2011 oraz wnioski, które ma przedstawić Rada Unii Europejskiej 13 grudnia) są wystarczające?

12.30 – 13.00

Dyskusja z udziałem uczestników debaty

13.00 – 13.45

LUNCH

 

W debacie wzięli udział .:

  • dr inż. Wacław Iszkowski, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
  • Jarosław Tworóg, Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
  • Tomasz Karamon, Dyrektor Departamentu Techniki Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  • prof. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska
  • Wojciech Osiński, Naczelnik Wydziału Prawa i Standardów Informatycznych MSWiA
  • Cezary Albrecht, Dyrektor Biura Spraw Regulacyjnych, Polska Telefonia Cyfrowa
  • Stanisław Szuder, Dyrektor Biura Strategii i Regulacji w EXATEL
  • Marcin Krasuski, Naczelnik Wydziału Współpracy z Zagranicą w Departamencie Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury
  • Wojciech Dziomdziora, Dyrektor Projektów Kluczowych Grupy TP
  • Janusz Piechociński, Poseł na Sejm RP