DEBATA 2010: CO2 w Transporcie

Data wydarzenia: 
23 luty 2010 (wtorek)

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności ETA oraz Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z niezwykle istotnej dla polskiej gospodarki debaty:

CO2 w transporcie - 23 lutego 2010, Siedziba „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa, godz. 11.00

Branża transportowa, w tym transport drogowy, kolejowy, wodny i lotniczy, która rozwija się w bardzo szybkim tempie, staje dziś w obliczu wyzwania jakim jest zobowiązanie do stopniowego ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (najważniejszym ich składnikiem jest dwutlenek węgla - CO2). Transport odpowiada aż za 20-25 proc. światowej emisji tych gazów. Co więcej, rozwój gospodarczy powoduje wzrost ruchliwości i przewozów ładunków, owocujący wzrostem zapotrzebowania na energię, której głównym źródłem jest węgiel i paliwa ropopochodne.

Powszechne dziś przekonanie o konieczności ograniczenia emisji CO2 prowadzi do poszukiwania najlepszych metod osiągnięcia tego celu przy wykorzystaniu dostępnych i innowacyjnych technologii i rozwiązań organizacyjnych. Producenci pojazdów i samolotów intensywnie pracują nad ekologicznymi technologiami napędowymi, które pomogą oszczędzać zasoby naturalne i zmniejszać zagrożenia klimatyczne.
Czy jednak same technologie wystarczą? Konieczne jest poszukiwanie rozwiązań ograniczających tempo wzrostu zapotrzebowania na transport i energię. Wymaga to systematycznych, długofalowych i kompleksowych działań oraz ścisłej współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora transportu i specjalistami wielu dziedzin ze świata nauki oraz  resortami gospodarki,  infrastruktury i środowiska.

Debata „CO2 w transporcie” miała na celu umocnienie tej współpracy poprzez umożliwienie otwartej dyskusji, która przyczyni się do zidentyfikowania i popularyzacji skutecznych rozwiązań dla zbudowania zintegrowanego, efektywnego, bezpieczniejszego i niskoemisyjnego systemu transportu w Polsce. Rozwiązań, które pomogą w optymalnym rozłożeniu działań i kosztów. W eksperckim gronie szczegółowo przeanalizowane zostały również kwestie skutecznej, proekologicznej organizacji ruchu na lądzie, wodzie i w powietrzu. Przykłady, to przejście z dróg na szyny, transport multimodalny, transport publiczny w miastach z parkingami przy peryferyjnych przystankach (ang. park & ride) oraz ograniczenia wjazdu do centrum miast, w tym opłaty. Przedstawiciele branży transportowej zaprezentowali technologie przyjazne dla środowiska i ich zastosowanie w praktyce.

W dyskusji udział wzięli m.in.:

 • Marzena Chodor, Policy Officer DG Environment, Komisja Europejska;
 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji;
 • Tomasz Chruszczow, Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ministerstwo Środowiska;
 • Zbigniew Kamieński, Wicedyrektor, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki;
 • Alina Giedryś, Wiceprezes Zarządu Polskich Linii Kolejowych;
 • Adam Majerczyk, Centrum Ochrony Środowiska, Instytut Transportu Samochodowego;
 • Dariusz Dzirba, Dyrektor Biura Planowania Strategicznego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA;
 • Jarosław Wielopolski, Dyrektor Biura Strategii i Transportu, PKP Intercity SA.

Debatę poprowadził prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska, Przewodniczący Grupy  ds. Transportu, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji

MATERIAŁY MERYTORYCZNE:

PREZENTACJE:

Poniżej znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów na debatę "CO2 w transporcie" (w kolejności wg programu):

 • prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska, Przewodniczący Grupy ds. Transportu, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji - prezentacja na rozpoczęcie debaty >>>
 • Marzena Chodor, Policy Officer, DG Climate Action, Komisja Europejska >>>
 • Tomasz Chruszczow, Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ministerstwo Środowiska >>>
 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji >>>
 • Alina Giedryś, Wiceprezes Zarządu, PKP Polskie Liniie Kolejowe S.A.>>>
 • Adam Majerczyk, Centrum Ochrony Środowiska, Instytut Transportu Samochodowego >>>
 • Dariusz Dzirba, Dyrektor Biura Planowania Strategicznego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA >>>
 • Jarosław Wielopolski, Dyrektor Biura Strategii i Transportu, PKP Intercity SA >>>
 • prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska, Przewodniczący Grupy  ds. Transportu, Społeczna Rada Narodowego
 • Programu Redukcji Emisji - prezentacja na zakończenie debaty >>>