DEBATA 2012: Innowacyjne mechanizmy konkurencyjnego rynku energii

Data wydarzenia: 
24 Październik 2012 (środa)

Debata

Jak zapewnić sprawnie funkcjonujący rynek energii oraz pozyskać brakujące moce
w systemie elektroenergetycznym

czyli
Innowacyjne mechanizmy europejskiego konkurencyjnego rynku energii

24 października 2012, godz. 11.00, Siedziba „Polityki”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej ma odpowiedzieć na najważniejsze zadania, które obecnie stoją przed Polską. Po etapie analiz i diagnoz należy wypracować konkretne rekomendacje dla Ministerstwa Gospodarki, które czeka na wyniki prac Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Z uwagi na podjęte w traktacie lizbońskim zobowiązanie do solidarności energetycznej, wszystkie działania powinny wpisywać się w kontekst europejski. Przed energetyką europejską stoją ważne zadania. Po pierwsze zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego poprzez koordynację i uzgadnianie zakupów energii na zewnątrz Unii. Komisja Europejska przygotowała już odpowiednie rozwiązania. Po drugie, wspólny jednolity rynek energii, likwidacja wysp energetycznych i możliwość wspólnego korzystania z zasobów w sytuacjach awaryjnych. W tej kwestii Rada Europy podjęła decyzję, że do 2014 r. należy zamknąć budowę wspólnego rynku energii i wykonać wszystkie niezbędne połączenia transgraniczne.

Tymczasem czarne scenariusze, przed którymi przestrzegali analitycy rynku energii, dziś potwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Regulator w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności ocenił, że od 2015 r. nie można wykluczyć przerw w dostawach energii elektrycznej z powodu niedoboru mocy (Polska do 2015 r. zobowiązała się wyłączyć stare bloki energetyczne o łącznej mocy 6500 MW). Może się tak stać zwłaszcza podczas nasilonych remontów bloków energetycznych i ekstremalnych warunków pogodowych. Scenariusz się ziści, bo wielkie koncerny nie zdążą na czas z nowymi inwestycjami i z modernizacją sieci dystrybucyjnych. Inwestycje pojawią się dopiero w 2018-2020 roku. Do tego czasu może zabraknąć nam energii elektrycznej, gdyż zapotrzebowanie na nią w Polsce wzrasta średnio o 1,5 proc rocznie.

Podczas tej debaty skupimy się na tych działaniach, które pozwolą nam zbilansować system elektroenergetyczny do 2015 r. Wspólny rynek energii od 2014 r. i rozbudowa połączeń transgranicznych według wielu ekspertów może być panaceum na brak inwestycji w nowe moce wytwórcze w Polsce. Większość planowanych inwestycji w połączenia transgraniczne ma powstać na granicy z Litwą oraz Niemcami. Biorąc pod uwagę aktualne warunki, należałoby zwrócić większą uwagę na możliwość przesyłu energii elektrycznej od naszych wschodnich sąsiadów i zwiększyć środki na inwestycje w tym zakresie. W przyszłości rynek energetyczny tych krajów ma działać w ramach jednolitego europejskiego rynku energii. Rozwój połączeń międzysystemowych może być także dla Polski doskonałym sposobem na zakup prądu po niższej cenie. Potencjalnie istnieje możliwość importu energii elektrycznej do Polski z Ukrainy i Białorusi, które posiadają nadwyżki mocy wytwórczych i oferują niższą cenę za 1 MWh energii o co najmniej 20-40 zł. Wskutek kryzysu finansowego, zwłaszcza na Ukrainie, drastycznie spadł popyt na energię elektryczną wśród odbiorców przemysłowych. Wszystkie te czynniki sprzyjają zwiększeniu importu energii ze Wschodu, główną przeszkodą jest jednak słaba sieć transgranicznej infrastruktury przesyłowej.

W debacie udział wzięli:

 • Halina Bownik-Trymucha, Dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji, Urząd Regulacji Energetyki
 • Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna
 • Tomasz Świetlicki, Naczelnik Wydziału Regulacji Rynku Energii, Ministerstwo Gospodarki
 • Konrad Purchała, Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Energii, PSE Operator
 • Jacek Brandt, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Regulacji, Towarowa Giełda Energii
 • Andrzej Szymański, Prezes Zarządu Landis+Gyr
 • Stanisław Poręba, Ekspert Ernst&Young
 • Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
 • Jan Chlebowicz, Partner, Foresight Strategy Advisors
 • Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Zagadnienia debaty:

 • Zapewnienie dostaw dla największych odbiorców energetycznych od 2015 roku
 • Stworzenie regionalnego rynku energii z udziałem Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi Litwy, Czech i Niemiec (giełda energii)
 • Czy obecnie dominujący model transgranicznej wymiany energii elektrycznej zapewnia konkurencyjność?
 • Projekt budowy mostu energetycznego Polska-Litwa
 • Czy realne jest uruchomienie połączenia Rzeszów-Chmielnicka 750 kV przed 2015 r.?
 • Ewolucja rynku energii w kierunku rozwoju konkurencji i ochrony konsumenta
 • Taryfy a konkurencja rynkowa
 • Rozwój rynku energii w kierunku aktywnego oddziaływania na popyt (AMI/AMR)

PARTNER:

logo

SPONSOR:

logo