DEBATA 2012: Innowacyjne mechanizmy konkurencyjnego rynku energii