Debata pt.: „Perspektywy podniesienia komfortu energetycznego odbiorców”

Data wydarzenia: 
18 Wrzesień 2015 (piątek)

Debata pt.: „Perspektywy podniesienia komfortu energetycznego odbiorców”

18.09.2015r., godz. 11:00-14:00

Miejsce: sala 49/50 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ul. Wspólna 30, Warszawa

Wszelkich informacji na temat wydarzenia udziela Barbara Gacia, e-mail: pr@proinwestycje.pl, tel. 609 250 800.

Temat niskiego komfortu energetycznego Polaków jest ostatnio coraz częściej poruszany na forum publicznym. By zobrazować, z czym na co dzień zmagają się niezadowoleni obywatele, wystarczy wspomnieć tylko dwa z wielu czynników: średni poziom przerw w dostawach prądu dla odbiorcy, który wynosi w Polsce 400 min/rok (porównanie: w Szwajcarii jest to 25 min/rok), i poziom napięć u odbiorców końcowych na wsi spadający często poniżej 180V (europejski standard to 230V). O niezadowoleniu wskazują także wyniki badań i ankiet. Na pytanie: „Jak często występują u Państwa przerwy w dostawach energii elektrycznej z sieci?[1]” Aż 32% respondentów z obszarów wiejskich odpowiedziało, że dość często występują niedogodności, a tylko 8% nie ma z tym problemu.  Taka sytuacja jest bardzo trudna zwłaszcza dla rolników, gdyż w tym biznesie wysoka jakość i niezawodność w dostawach prądu ze zrozumiałych przyczyn jest szczególnie ważna. Dodatkowo brak dostępu do wysokiej jakości energii elektrycznej blokuje inwestycje na wsi. Przedsiębiorcy często rezygnują z otwierania biznesu na terenie wiejskim właśnie z powodu braku zaopatrzenia w prąd. Niektórzy bronią się przed tym, np. budując własny transformator, jednak jest to rozwiązanie systemowo nie do zaakceptowania.

Podwyższenie jakości dostaw nie jest jedynym wyzwaniem. W dzisiejszych czasach oczekiwania klientów stale rosną – spodziewają się oni już nie tylko nieprzerwanej dostawy prądu czy ciepła o najwyższej jakości, ale także szeregu usług dodatkowych, np.: możliwości magazynowania energii dla źródeł rozproszonych, bilansowania lokalnego czy poprawienia efektywności energetycznej. Dlatego zaistniała silna potrzeba stworzenia inteligentnych sieci (Smart Grids) polegających nie tylko na inteligentnym zarządzaniu i monitoringu konsumpcji energii elektrycznej. Sieci mogą stać się inteligentne w sytuacji, w której na wszystkich etapach od generacji do konsumpcji mamy możliwość szybkiej reakcji oraz dysponujemy informacjami online o aktualnym stanie. W Polsce bardzo ważnym aspektem jest lokalna obciążalność przewodów linii uwarunkowana między innymi parametrami pogodowymi, takimi jak temperatura otoczenia, siła i kierunek wiatru, ciśnienie oraz opad. Pełna informacja o aktualnym stanie pozwala zarządzać siecią w sposób dynamiczny, zwiększając tym samym komfort odbiorców końcowych, niezbędny do utrzymania stabilności sieci. Warto tu także wspomnieć o jednym z najbardziej podstawowych oczekiwań klienta, jakim jest płatność za faktyczne, nie prognozowane zużycie.

Na podstawie powyższego widać wyraźnie, że przed polskim sektorem elektroenergetycznym stoi wielkie wyzwanie. Musi on nadążyć za oczekiwaniami rynku – nie tylko zaspokoić potrzeby odbiorców w zakresie komfortu, ale także zapewnić wsparcie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jest przy tym oczywiste, że ewolucja tradycyjnej energetyki w kierunku „smart” jest procesem nieodwracalnym. Jak rzeczony standard osiągnąć? Jakie działania podjąć w pierwszej kolejności?

Mając na uwadze powyższe, na debacie przedyskutowane zostaną następujące zagadnienia:
 • Modernizacja sieci (WN, ŚN, NN)
 • Efektywność energetyczna (oraz redukcja mocy, DSM)
 • Generacje rozproszone (prosumencka, spółdzielcza, gminna, OZE i CHP)

Udział w debacie wzięli:

 • Jarosław Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw, Departament Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Roman Pionkowski – Prezes Zarządu, ENERGA-OPERATOR;
 • Piotr Ordyna- Doradca Zarządu ds. Regulacji,TAURON Dystrybucja;
 • Bożena Wróblewska - Ekspert Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) oraz Dyrektor Działu Innowacji, GASPOL ENERGY;
 • Roman Targosz - Kierownik Projektów Elektrycznych, Europejski Instytut Miedzi;
 • Filip Kowalski - Dyrektor sektora energetycznego i zasobów naturalnych na Europę Środkowo-Wschodnią, SAP;
 • Roman Szwed – Prezes Zarządu, Atende.
 • Włodzimierz Moniuszko - Koordynator Zespołu Badawczego PGE Dystrybucja, Projekt SDZP;
 • Bolesław Mostowski - Koordynator Projektu SDZP, Procesy Inwestycyjne.

Patronat honorowy

ministerstwo_rolnictwa_1.jpg

 

Patronat merytoryczny

srdszre_0_0.png logo_0.png

      

Partner wydarzenia

 

atende_logo_-_podstawowe_0.png

 

Debatę zrealizowano przy udziale środków z projektu SDZP dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Gekon”.

ncbir_1.jpg nfosigw_0_1.jpg gekon_1.jpg