Debata pt.: „Perspektywy podniesienia komfortu energetycznego odbiorców”