22 kwietnia 2016 - Forum Gospodarki Niskoemisyjnej we współpracy z Ministerstwem Energii

Data wydarzenia: 
22 Kwiecień 2016 (piątek)

Logo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej 
w ramach Platformy Zrównoważona Energia

Rozwój inteligentnej gospodarki niskoemisyjnej w Polsce przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju
22 kwietnia 2016, Ministerstwo Energii, Warszawa

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Energii

12 grudnia 2015r. zakończył się zorganizowany w Paryżu szczyt klimatyczny COP 21. Został on sfinalizowany przyjęciem przez 195 państw świata, w tym Polskę, porozumienia dotyczącego planu redukcji globalnej emisji, co ma w efekcie doprowadzić do utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC. To „paryskie porozumienie” oznacza, że dalsze ograniczanie ocieplenia klimatu będzie wysiłkiem globalnym z uwzględnieniem możliwości gospodarczych poszczególnych krajów, w tym Polski. Na szczycie zaprezentowaliśmy dotychczasowe polskie osiągnięcia, które mogą być wzorem dla innych krajów. Pokazaliśmy, że skuteczna ochrona klimatu może odbywać się w sposób zrównoważony i bez naruszania interesów gospodarczych kraju. W Porozumieniu uwzględniony został także polski postulat, aby wykorzystywać lasy do zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze.

Konieczne są dalsze działania w zakresie  poprawy efektywności energetycznej, rozwoju mechanizmów konkurencji oraz innowacyjności przy zachowaniu określonego bezpieczeństwa energetycznego. Nowoczesna i inteligentna gospodarka wymaga m.in. inteligentnych sieci energetycznych, poprawy i ujednolicenia poziomu infrastruktury technicznej oraz przystosowania całego systemu do zmieniających się warunków. Odpowiedzią na te wyzwania jest Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, który stanowi fundament zrównoważonego i inteligentnego rozwoju wszystkich działów naszej gospodarki i ochrony środowiska, wspiera proces poprawy efektywności energetycznej w miastach i gminach oraz wśród krajowych przedsiębiorstw, a docelowo obejmie wszystkie obszary gospodarki: począwszy od przedsiębiorstw energetycznych, poprzez przemysł, a na gospodarstwach domowych skończywszy.

Koniecznością jest nadążenie za ogólnoświatowym już trendem ochrony środowiska i ograniczania ocieplania klimatu oraz poszukiwanie nowych, korzystnych dla nas rozwiązań. Dla Polski oznacza to ewolucyjną przebudowę gospodarki oraz nowoczesną i dynamiczną reindustrializację na wszystkich poziomach równocześnie. Polski Rząd dostrzega te wyzwania, dlatego stały się one przedmiotem opracowanego przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego „Planu Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Celem Forum była kontynuacja dyskusji i aktualizacja priorytetów gospodarki niskoemisyjnej oraz poszukiwanie rozwiązań m.in. w zakresie:

  • Inteligentnych sieci w gospodarce niskoemisyjnej;
  • Energetyki rozproszonej i konwencjonalnej vs. bezpieczeństwo systemu energetycznego;
  • Innowacyjności – współpracy biznesu i nauki (potrzeby, wdrożenia, finansowanie).

Wszelkich informacji na temat wydarzenia udziela Agnieszka Ferreira (manager ds. projektów firmy Procesy Inwestycyjne), e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl, tel. 22 424 82 00.

Organizatorzy:
logozmn.png       procesy_zmn1.gif          eta_aktualne_zmn.jpg

Patronat honorowy:

logozmn_0.png       ure_small_zmn.jpg   zbpglowne25lat_cmykzmn.jpg

Partnerzy strategiczni:

   atende_logo_zmn1.png                ec_systems_zmn.png     
                  

                    europejski_instytut_miedzi_zmn.png              ey_zmn.gif                                    

globema_zmn.png                         landisgyrzmn.jpg                    leonargo_zmn.png

 

Partnerzy konferencji:
arceor_mittalzmn_0.jpg        atende_logo_zmn1.png                ec_systems_zmn.png           

ec_zielona_goraedfzmn.jpg                      europejski_instytut_miedzi_zmn.png

 ey_zmn.gif                globema_zmn.png                 landisgyrzmn.jpg

leonargo_zmn.png               tamehlogozmn.jpg           vpplant_zmn_na_str.png 

Patroni medialni:

biznes_alert_zmn.jpg            

            

                

 

Konferencja została zrealizowana przy udziale środków z projektu SDZP dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Gekon”.

ncbir.jpg nfosigw_0_1.jpg gekon_1.jpg logo_sdzp_-_wybrane.jpg

 

Nagranie: