"Mądry Polak po wodzie" czyli przyszłość sektora wodno-kanalizacyjnego w Polsce

Data wydarzenia: 
01 Kwiecień 2014 (wtorek)

1 kwietnia (wtorek) o godz. 11:00 zapraszamy na debatę zatytułowaną "Mądry Polak po wodzie" czyli przyszłość sektora wodno-kanalizacyjnego w Polsce. Debata odbędzie się w sali konferencyjnej tygodnika „Polityka” w Warszawie, ul. Słupecka 6.

Zgłoszenia do bezpłatnego uczestnictwa w debacie można dokonać za pomocą formularza rejestracyjnego TUTAJ.

W Polsce funkcjonuje ponad 1,6 tys. przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, dlatego eksperci podkreślają potrzebę rozsądnej koordynacji, czy nawet konsolidacji przedsiębiorstw tego sektora, co umożliwi racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych, środków inwestycyjnych oraz istniejącej infrastruktury.

Jeśli Polska nie zdąży zmodernizować instalacji wodno-kanalizacyjnych (wod-kan) i spełnić norm UE do końca 2015 roku, Unia może nałożyć na nasz kraj wysokie kary. Wskutek kosztownych inwestycji mogą także nastąpić znaczne podwyżki cen wody, a  już teraz rozbieżności  cen usług wod-kan w Polsce są ogromne i dochodzą do 1000%. Reformy sektora są konieczne tym bardziej, że UOKiK w swoim raporcie z 2011 stwierdził, że usytuowanie gminy w centrum systemu regulowanego, którego gmina ta jest aktywnym uczestnikiem a nie tylko arbitrem, zdaje się przesądzać o ułomności obowiązującego modelu, a uprawnienie (ale nie obowiązek) zatwierdzania taryf za wodę i ścieki spowodowało, że w ponad 50% gmin taryfy nie były zatwierdzone.

Zdaniem ekspertów od gospodarki wodno-ściekowej XX wiek był "wiekiem ropy", ale wiek XXI będzie "wiekiem wody". Zasoby wody słodkiej na świecie wynoszą zaledwie 2,5% całkowitej objętości wody w hydrosferze.  Raport UNESCO o Gospodarce Wodnej na Świecie (World Water Development Report) przewiduje, że do roku 2025 ilość wody zmniejszy się o 50% w krajach rozwijających się i o 18% w krajach uprzemysłowionych.  Aktualnie na świecie ok. 1 mld ludzi żyje bez stałego dostępu do wody, a 2,5 mld nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych. Koszty wody i oczyszczania ścieków stale rosną i będą rosły, ponieważ nakładane na nas nowe obowiązki, głównie inwestycyjne, oznaczają dodatkowe wydatki.

Do debaty zaproszeni zostali m.in.:

 • Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
 • Marek Ast, Poseł na Sejm RP
 • Andrzej Czerwiński, Poseł na Sejm
 • Mirosław Maliszewski, Poseł na Sejm RP
 • Grzegorz Napieralski, Poseł na Sejm
 • Cezary Olejniczak, Poseł na Sejm
 • Adam Szejnfeld, Poseł na Sejm RP
 • Paweł Poncyljusz, Pełnomocnik Polski Razem Jarosława Gowina w Województwie Mazowieckim
 • Mateusz Balcerowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych, Ministerstwo Środowiska
 • Piotr Piela, Partner, Ernst&Young
 • Zygmunt Niewiadomski, Dyrektor Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej w Szkole Biznesu SGH, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego oraz Andrzej Zwara, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara

ORGANIZATOR

logo

PATRONAT HONOROWY

logotypy

PARTNERZY DEBATY

logotypy

PATRONI MEDIALNI WYDARZENIA

logotypy

Materiały do pobrania