AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2019

Data wydarzenia: 
11 Grudzień 2019 (środa)

 

ORGANIZATOR:

PARTNER MERYTORYCZNY WYDARZENIA:

PARTNER MERYTORYCZNY SESJI II:

O wydarzeniu

Konferencja pn. Areopag Energetyki Odnawialnej 2019 stanowi drugą edycję wydarzenia, które odbyło się w ubiegłym roku pod patronatem Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i jest płaszczyzną komunikacji, której zakres tematyczny oraz formuła odpowiadają zapotrzebowaniu uczestników rynku i przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za kreowanie ram prawnych polskiego rynku odnawialnych źródeł energii.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wypracowanie wraz z przedstawicielami administracji rządowej ram dla konstruktywnego dialogu o charakterze eksperckim, zorientowanego na pozyskiwanie koncepcji i rozwiązań przydatnych we wdrażaniu założeń dla zrównoważonej energetyki.

Ubiegłoroczna konferencja pozwoliła na podjęcie dyskusji w obszarze szeroko rozumianej marketyzacji odnawialnych źródeł energii oraz ich potencjału do uniezależnienia od systemowego wsparcia i spotkała się z szerokim zainteresowaniem. 
Główne wnioski i konkluzje dotyczące kierunków rozwoju rynku OZE, jego potencjału do urynkowienia oraz możliwości współpracy z energetyką konwencjonalną, wybrzmiały zarówno w mediach ogólnopolskich, jak i licznych portalach branżowych. 

Zakres merytoryczny konferencji opracowany został również w oparciu o wnioski ze zrealizowanej w czerwcu br. konferencji pn. Forum Transformacji Energetycznej 2019.

Agenda wydarzenia:

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

8.00
REJESTRACJA
 
9.00 – 9.30
Uroczyste otwarcie 
Artur Soboń  – Wiceminister Aktywów Państwowych
Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu
 
9.30 – 11.30 
Sesja I - Gra rynkowa technologii energetycznych – optymalna ścieżka dla OZE
Długofalowa polityka jako czynnik determinujący rozwój technologii odnawialnych
Bilans i perspektywy aukcji OZE w 2019 r.
Potencjalne mechanizmy wsparcia technologii OZE – czyli co po aukcjach?
 
PRZERWA 11.30-11.45
 
11.45-13.30
Sesja II - Morska energetyka wiatrowa
System wsparcia dedykowany morskiej energetyce wiatrowej – kluczowe założenia
Przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla polskich obszarów morski 
Potencjał krajowego łańcucha dostaw
Potrzeba integracji morskiej energetyki wiatrowej z krajowym systemem elektroenergetycznym
 
PRZERWA – LUNCH 13.30 – 14.00
 
14.00-15.30
Sesja III – energetyka rozproszona i obywatelska
Prosument, spółdzielnie energetyczne – kierunki zmian na rynku OZE
Finansowanie małoskalowych i spółdzielczych projektów OZE
Potencjał w zakresie bilansowania, kierunki rozwoju infrastruktury sieciowej

Paneliści:

SESJA I
 
Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu TGE SA 
Jacek Kościelniak – Wiceprezes Zarządu ENERGA SA
prof. Leszek Jesień, Dyr. Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE SA
Marek Grzegorzewicz, KPMG
Joaquim Barbosa - Country Manager, EDP Renewables Polska Sp. z o.o. 
Maciej Antczak - Dyrektor na Polskę, STX Commodities
Andrzej Konarowski – Prezes Zarządu Acciona Polska
 
SESJA II
 
Piotr Czopek - Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych
Krzysztof Kidawa - Prezes Zarządu Baltic Poweg, grupa ORLEN - Dyrektor Wykonawczy ds. energetyki, PKN Orlen SA
Michał Kołodziejczyk - Prezes Zarządu, Equinor Polska
Agata Staniewska - Senior Market Developer, Ørsted Polska Sp. z o.o.
Aleksander Gul - Ekspert, ABB Polska Sp. z o.o.
Janusz Gajowiecki - Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 
SESJA III
 
Maciej Kapalski - Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych
Jarosław Wiśniewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Obrotu Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wojciech Kędzia - Z-ca Dyrektora Generalnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Daria Kulczycka - Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan
Janusz Markowski - ekspert ds. OZE, BNP Paribas
Tomasz Naborczyk - Geo Solar
Patryk Chaja – Centrum Badawcze PAN KEZO
 
UWAGA, zgodnie z warunkami regulaminu możliwość zgłoszeń została już zamknięta
(piatek 6 grudnia, godz, 13.30)