AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2019

Data wydarzenia: 
11 Grudzień 2019 (środa)

 

ORGANIZATOR:

PARTNER MERYTORYCZNY WYDARZENIA:

PARTNER MERYTORYCZNY SESJI II:

O wydarzeniu

Konferencja pn. Areopag Energetyki Odnawialnej 2019 stanowi drugą edycję wydarzenia, które odbyło się w ubiegłym roku pod patronatem Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i jest płaszczyzną komunikacji, której zakres tematyczny oraz formuła odpowiadają zapotrzebowaniu uczestników rynku i przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za kreowanie ram prawnych polskiego rynku odnawialnych źródeł energii.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wypracowanie wraz z przedstawicielami administracji rządowej ram dla konstruktywnego dialogu o charakterze eksperckim, zorientowanego na pozyskiwanie koncepcji i rozwiązań przydatnych we wdrażaniu założeń dla zrównoważonej energetyki.

Ubiegłoroczna konferencja pozwoliła na podjęcie dyskusji w obszarze szeroko rozumianej marketyzacji odnawialnych źródeł energii oraz ich potencjału do uniezależnienia od systemowego wsparcia i spotkała się z szerokim zainteresowaniem. 
Główne wnioski i konkluzje dotyczące kierunków rozwoju rynku OZE, jego potencjału do urynkowienia oraz możliwości współpracy z energetyką konwencjonalną, wybrzmiały zarówno w mediach ogólnopolskich, jak i licznych portalach branżowych. 

Zakres merytoryczny konferencji opracowany został również w oparciu o wnioski ze zrealizowanej w czerwcu br. konferencji pn. Forum Transformacji Energetycznej 2019.

Zakres merytoryczny:

Sesja I - Gra rynkowa technologii energetycznych – optymalna ścieżka dla OZE
Długofalowa polityka jako czynnik determinujący rozwój technologii odnawialnych
Bilans i perspektywy aukcji OZE w 2019 r.
Potencjalne mechanizmy wsparcia technologii OZE – czyli co po aukcjach?
 
 
Sesja II - Morska energetyka wiatrowa
System wsparcia dedykowany morskiej energetyce wiatrowej – kluczowe założenia
Przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla polskich obszarów morski
Potencjał krajowego łańcucha dostaw
Potrzeba integracji morskiej energetyki wiatrowej z krajowym systemem elektroenergetycznym
 
 
Sesja III – energetyka rozproszona i obywatelska
Prosument, spółdzielnie energetyczne – kierunki zmian na rynku OZE
Finansowanie małoskalowych i spółdzielczych projektów OZE
Potencjał w zakresie bilansowania, kierunki rozwoju infrastruktury sieciowej
 
ZAPROSZENI DO UDZIAŁU:

Dariusz Śliwowski - Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu, Mirosław Kowalik - Prezes Zarządu Grupy Enea SA, Grzegorz Ksepko - p.o. Prezesa Zarządu, Energa S.A. Joaquim Barbosa - Country Manager, EDP Renewables Polska Sp. z o.o. Jarosław Dybowski - Dyrektor Wykonawczy ds. energetyki, PKN Orlen SA, Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes, Związek Banków Polskich, Michał Ramczykowski - Prezes Zarządu, Europejski Instytut Miedzi, przedstawiciel na Polskę European Copper Instutute, Agata Staniewska - Senior Market Developer, Ørsted Polska sp. z o.o., Maciej Antczak - Dyrektor na Polskę, STX Commodities, Michał Kołodziejczyk - Prezes Zarządu, Equinor Polska, Piotr Czopek - Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Jarosław Wiśniewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Obrotu Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mariusz Radziszewski - Naczelnik Wydziału, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Wojciech Kędzia - Z-ca Dyrektora Generalnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Aleksander Gul - Ekspert, ABB Polska, Janusz Gajowiecki - Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszeie Energetyki Wiatrowej, Daria Kulczycka - Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan, Tomasz Naborczyk - Head of Residential Solar, GEO Solar, Grzegorz Maśloch - Członek Rady Programowej, Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

 
UWAGA, zgodnie z warunkami regulaminu możliwość zgłoszeń została już zamknięta
(piatek 6 grudnia, godz, 13.30)
 

WIĘCEJ