DEBATA 2009: Koalicja dla Redukcji. Konsekwencje pakietu klimatycznego dla Polski

Data wydarzenia: 
03 Marzec 2009 (wtorek)

Koalicja dla Redukcji.
Konsekwencje pakietu klimatycznego dla Polski
- alternatywy rozwoju

3 marca 2009r., godz. 15:00, Sejm RP, sala 118, ul. Wiejska 4/6/8

Cała Europa dyskutuje obecnie o przyszłości energetycznej, pozyskiwaniu ekologicznych źródeł energii, budowie elektrowni atomowych i drogach realizacji zapisów Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. Polska, jako Państwo Członkowskie Unii Europejskiej stoi przed wyzwaniem jakim jest realizacja zobowiązań, jakich się podjęła w ramach urzeczywistnienia zasady „3×20". Jako inicjatorzy wydarzenia, jesteśmy świadomi faktu, że decyzje jakie zapadną w polskim parlamencie dziś - ukształtują energetyczne jutro Polski.

W trakcie debaty - mającej formę posiedzenia czterech komisji sejmowych: Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Podkomisji ds. Energetyki - organizatorzy chcieli przedstawić różnorodne drogi rozwoju polskiej polityki energetycznej, tak aby nasi decydenci wybrali najlepsze dla podniesienia efektywności energetycznej Polski. Zaprezentowanych zostało sześć scenariuszy polityki energetycznej, z których każdy pokazywał inny wariant - jądrowy, OZE, węglowy (CCS), krajowy, efektywnej energii oraz dla porównania tzw. wszystkomający.
Debata miała na celu rozpoczęcie dialogu na ten niezwykle aktualny temat w doborowym gronie Mężów Stanu naszej ojczyzny.
           
Inicjatorem debaty był Instytut im. E. Kwiatkowskiego, który podjął się tej misji angażując do niej blisko 20 organizacji i instytucji, tworzących Koalicję na Rzecz Redukcji (lista poniżej).
             
                 
PROGRAM DEBATY                         
 1. Wstęp - prowadzący: Prof. Krzysztof Żmijewski i dr Andrzej Kassenberg
 2. Prezentacja 6 scenariuszy polityki energetycznej - Prof. Krzysztof Żmijewski
 3. Runda pytań ze strony Panelu Augurów i obrony ze strony Ekspertów  
 4. Podsumowanie merytoryczne - Prof. Krzysztof Żmijewski 
 5. Zakończenie - prowadzący             

* KOALICJA NA RZECZ REDUKCJI *
Organizacje i instytucje zaproszone do udziału       

 

 • Instytut im. E. Kwiatkowskiego
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Stowarzyszenie ETA
 • Forum CO2
 • Forum Odbiorców Energii
 • Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
 • Green Effort Group
 • Społeczna Rada Konsultacyjna Energetyki
 • Politechnika Warszawska
 • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE)
 • Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ)
 • Polska Izba Biomasy
 • Polska Koalicja Energii Odnawialnej
 • Izba Gospodarcza "Ciepłownictwo Polskie"
 • Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (SEO)
 • Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO)
 • Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska" SAPE-Polska
 • Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii