Debata Jak wykorzystać Fundusz Modernizacji do budowy polskiej gospodarki niskoemisyjnej?"

Data wydarzenia: 
26 luty 2015 (czwartek)

„Jak wykorzystać "Fundusz Modernizacji" do budowy polskiej gospodarki niskoemisyjnej?”
26.02.2015r., godz. 11:00-14:00

Redakcja tygodnika „Polityka”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Zahamowanie coraz szybciej postępujących zmian klimatu wymaga podjęcia solidarnych i coraz bardziej radykalnych działań ze strony państw świata. W tej sprawie pod koniec 2014 roku odbył się europejski szczyt klimatyczny, którego celem było znalezienie rozwiązań dotyczących realizacji wizji zakładającej maksymalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez m.in. wzrost efektywności energetycznej i udziału OZE w bilansie energetycznym Unii Europejskiej. Z dokonanych ustaleń wynika m.in., że do 2030 roku Europa zredukuje emisję CO2 o 40 proc. w stosunku do roku 1990, w 2030 r. udział energii ze źródeł odnawialnych wyniesie 27 proc. i o 27 proc. zwiększy się efektywność energetyczna. Dla Polski jako członka UE jest to szczególnie trudne zadanie, gdyż jeśli chcemy osiągnąć te cele, czeka nas znacząca modernizacja gospodarki, co stanowi wielkie wyzwanie finansowe. Dlatego w efekcie negocjacji na szczycie w okresie 2020-2030 Polsce będzie przysługiwało 1 mld 119 mln ton uprawnień do emisji tony CO2. Dotyczy to także obszaru poza unijnym systemem handlu emisjami, czyli obejmuje także budownictwo, rolnictwo i transport.

W związku z tym, że warunkiem rozliczenia przyznanych bezpłatnych uprawnień jest wykorzystanie nakładów na realizację zadań ujętych w krajowym planie modernizacji, potrzebne jest przeprowadzenie dyskusji nad kształtem i sposobem działania powołanego w tym celu funduszu modernizacji energetyki. Trzeba bowiem być świadomym tego, że samo pozyskanie dodatkowych środków nie wystarczy, a by wydatki zyskały akceptację KE finansowanie musi być przeznaczone na projekty stanowiące prawdziwą wartość dodaną dla gospodarki, a kryteria, na podstawie których będą udzielane kredyty czy gwarancje z tego funduszu, muszą być biznesowe a nie polityczne. Innymi słowy, by wykorzystać pełną pulę przyznanych darmowych uprawnień, pieniądze na modernizację powinny trafić na inwestycje w przedsięwzięcia w sposób oczywisty wspierające niskoemisyjny rozwój polskiej gospodarki.

Mając na uwadze powyższe, na debacie przedyskutowane zostaną następujące zagadnienia:

 • Jakie kryteria powinny być przyjęte przy podejmowaniu decyzji dotyczącej alokacji środków?
 • Jakie przyjąć kryteria?
 • Na jakie obszary gospodarki niskoemisyjnej fundusze  te powinny być przeznaczone?
 • Jakie formy wsparcia zastosować (dotacje, subsydia, zwrotne, bezzwrotne)?

Do panelu eksperckiego zaproszeni zostali:

 • Leszek Juchniewicz, Wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki;
 • Piotr Piela, Partner Zarządzający, Dział Doradztwa Biznesowego EY;
 • Stanisław Tokarski,Wiceprezes Zarządu, Polski Komitet Energii Elektrycznej; Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Tauron Polska Energia;
 • Michał Prażyński,Wiceprezes Zarządu, Towarzystwo Elektrowni Wodnych; Wiceprezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie ds. Energetyki Odnawialnej;
 • Maciej Bukowski, Prezes, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych;
 • Janusz Ryk, Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych;
 • Bożena Wróblewska, Ekspert Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE);
 • Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

Podczas wydarzenia postaramy się również przedstawić Państwu opinię Managerów wiodących firm energetycznych m.in.

 • Mariusza Zawiszy, Prezesa Zarządu, PGNiG;
 • Włodzimierza Kędziory, Wiceprezesa Zarządu, Veolia Energia Polska;
 • Marka Woszczyka, Prezesa Zarządu, PGE;
 • Łukasza Zagórskiego, Prezesa Zarządu, EDP;
 • Mirosława Kowalika , Dyrektora Marketingu i Sprzedaży Alstom Power;
 • Sylwestra Śmigla, Prezesa Zarządu, Gaspol.

Patronat merytoryczny

SRDZRE

Partnerzy wydarzenia

Enea

PTEZ

Wszelkich informacji na temat debaty udziela Barbara Gacia, e-mail: pr@proinwestycje.pl, tel. 609 250 800.