Polityka gospodarcza a zachowanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń

Data wydarzenia: 
19 Marzec 2024 (wtorek)
ZAPROSZENIE
 
W imieniu zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego oraz Dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH Prof. Ryszarda Bartkowiaka zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji:
 
 
"Polityka gospodarcza a zachowanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń"
19 marca 2024 r.
Szkoła Główna Handlowa, Aula I, budynek C Al. Niepodległości 128
 
Partner Merytoryczny i Organizacyjny:
 
 
Wśród zagadnień wypracowywanych przez Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego znalazły się m.in:
  • Współczesne wyzwania dla miast i terenów wiejskich (prof. Ryszard Bartkowiak)
  • Sieci elektroenergetyczne a odnawialne źródła energii (mgr. Rafał Czaja)
  • Wpływ zmian klimatu na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski (prof. Beata Fornal-Pieniak)
  • Społeczno- gospodarcze następstwa rozwoju zielonej energetyki (dr Krzysztof Księżopolski)
  • Transformacja sektorów gospodarki w kierunku ochrony klimatu szansą na zwiększenie ich efektywności, na budowanie samowystarczalności energetycznej i szansą wzrostu potencjału gospodarczego kraju (dr Tadeusz Bąk)
  • Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju energetyki obywatelskiej (dr Grzegorz Maśloch)
 
 
10:00-10:30    Rejestracja uczestników
 
10:30-10:35    Przywitanie gości przez Dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH dr hab. Ryszard Bartkowiak 
 
10:35-10:40    Wystąpienie J.M. Rektora prof. SGH, dr hab. Piotra Wachowiaka
 
10:40-10:45    Oficjalne otwarcie Konferencji przez Panią Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów dr hab. Joannę Wielgórską-Leszczyńską, prof. uczelni (SGH)
 
10:45-12:15   I panel pt. ”Społeczno-gospodarcze następstwa zmiany klimatu.”
moderator prof. SGH, dr hab. Ryszard Bartkowiak (SGH)
Prelegenci:
prof. dr hab. Mohamad Hazem Kalaji, SGGW
dr hab. inż. Beata Fornal-Pieniak, SGGW
dr Krzysztof Księżopolski, SGH
 
12:15-13:45   II panel pt. ”Społeczno- gospodarcze następstwa rozwoju zielonej energetyki”
moderator  prof. Zbigniew Polański
Prelegenci:
dr inż. Tadeusz Bąk, AGH
dr inż. Grzegorz Maśloch, SGH
Rafał Czaja, Stowarzyszenie im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego
 
13.45-14.05 Przerwa kawowa
 
14.05-15.35 III panel pt. ”Zorientowane środowiskowo sposoby produkcji żywności a zaspokajanie potrzeb konsumenckich.”
moderator Jerzy Myszkowski (Fundacja Green Door )
Prelegenci:
dr hab. Marcin Gołębiowski, SGGW
Prof. inst. dr hab. Zbigniew Kołtowski, IOPIB
Prof. Anna Dąbrowska, SGH 
dr Joanna Karwowska, SGH
 
15:35-15.45    Zamknięcie merytorycznej części Konferencji - Dyrektor Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. uczelni SGH 
 
15:45-16:45   Lunch

PROGRAM w PDF

Rada Konferencji:

Prof. SGH, dr hab. Ryszard Bartkowiak SGH – przewodniczący

Dr inż. Tadeusz Bąk, AGH
mgr Rafał Czaja, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego
Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, SGH
Prof. SGGW, dr hab. inż. Beata Fornal-Pieniak, SGGW
Prof. SGGW, dr hab. Marcin Gołębiewski, SGGW
Dr Joanna Karwowska, SGH
Dr Krzysztof Księżopolski, SGH
Prof. dr hab.  Mohamed Hazem Kalaji, SGGW
Prof. IOPIB, dr hab. Zbigniew Kołtowski, IOPIB 
Dr Grzegorz Maśloch, SGH
mgr Jerzy Myszkowski, Prezes Fundacji Green Door
Prof. dr hab. Zbigniew Polański, SGH
Prof. SGH, dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, SGH
mgr Małgorzata Wojakowska-Żeglińska

 
 
REJESTRACJA
ZOSTAŁA JUŻ ZAMKNIĘTA
PIĄTEK, 15 MARCA, GODZ. 18.00