Debata pt.: „Polska koncepcja gospodarki niskoemisyjnej”

Data wydarzenia: 
16 Październik 2015 (piątek)

 Debata pt.: „Polska koncepcja gospodarki niskoemisyjnej”

16.10.2015r., godz. 11:00-14:00

Sala ABC w Ministerstwie Gospodarki,

Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

 

Pojęcia „niska emisja” oraz „gospodarka niskoemisyjna” są często mylone w kontekście ograniczania emisji. Ten drugi termin jest jednak znacznie szerszy. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

W przypadku Polski gospodarka niskoemisyjna oznacza przejście do zupełnie nowej rzeczywistości, gdyż wykorzystanie paliw kopalnych będących głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych jest u nas bardzo mocno zakorzenione, zatem potrzeba modernizacji polskiej energetyki jest bezdyskusyjna. Nasz kraj potrzebuje innowacji, a także nowej infrastruktury energetycznej. Potrzebuje też kapitału, przede wszystkim tego długoterminowego, a także korzystnych regulacji dla biznesu. Nie jest to jednak koniec wyzwań. Pojawiają się nowe technologie i nowy sposób myślenia o kierunku rozwoju energetyki. Coraz bardziej zauważalna staje się energetyka prosumencka o mocach do 40 kW na terenie wsi i małych miast.

Projekt budowy gospodarki niskoemisyjnej nie może pominąć systemu, który udźwignie wspólne funkcjonowanie skrajnie różniących się od siebie w swojej specyfice źródeł wytwarzania energii: stabilnych, wysokosprawnych elektrowni tradycyjnych i słabo programowalnych OZE. Do tego celu niezbędne jest zbudowanie inteligentnych sieci, którymi w przyszłości trzeba będzie w sposób inteligentny zarządzać. Stworzenie systemu łączącego niskoemisyjne technologie wytwarzania energii jest konieczne również ze względu na to, że bez tego nie uda się Polsce osiągnąć wspomnianego wyżej zobowiązania do obniżenia poziomu emisji CO2. W zrealizowaniu tego zadania może pomóc np. system dynamicznego zarządzania przesyłem.

Skutkiem wszystkich działań zmierzających do powstania niskoemisyjnej gospodarki będzie nie tylko zmniejszenie energochłonności, ale także utworzenie nowych miejsc pracy i w konsekwencji wzrost konkurencyjności Polski na rynkach światowych.

Podczas debaty uczestnicy będą dyskutować m.in. nad:

 • rozwiązaniami dotyczącymi polskiego „niskoemisyjnego” miksu energetycznego,
 • możliwościami inwestycyjnymi przy wykorzystaniu krajowych oraz unijnych środków (np. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020),
 • rozwojem inteligentnych sieci,
 • poprawą efektywności energetycznej oraz gospodarowania surowcami i materiałami.

Celem niniejszej debaty jest wyjaśnienie powyższych kwestii oraz przedyskutowanie możliwych rozwiązań.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali:

 • Dorota Zawadzka-Stępniak , Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Małgorzata Mika-Bryska, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki;
 • Zbigniew Kamieński, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki;
 • Włodzimierz Kędziora, Wiceprezes Zarządu, Veolia Energia Polska;
 • Leszek Karski, Członek Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki;
 • Bożena Wróblewska - Ekspert Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) oraz Dyrektor Działu Innowacji, GASPOL ENERGY;
 • Tomasz Śmilgiewicz, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Fortum;
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende.
 • Roman Targosz , Kierownik Projektów Elektrycznych, Europejski Instytut Miedzi;
 • Bolesław Mostowski - Koordynator Projektu SDZP, Procesy Inwestycyjne.

Wszelkich informacji na temat wydarzenia udziela Barbara Gacia, e-mail: pr@proinwestycje.pl, tel. 609 250 800.

Partner wydarzenia

atende_logo_-_podstawowe_0.png                         logo_fortum_0.jpg

Patronat honorowy

ministerstwo_gospodarki_1.jpg

Patronat merytoryczny

srdszre_0_0.png

Debata jest realizowana przy udziale środków z projektu SDZP dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Gekon".

 ncbir_1.jpg                   nfosigw_0_1.jpg                    gekon_1.jpg
    

 

Materiały do pobrania