Forum Gospodarki Niskoemisyjnej 2013

Data wydarzenia: 
19 Kwiecień 2013 (piątek)

foto

Szanowni Państwo,

Od czterech lat organizujemy Forum Efektywności Energetycznej. W tym roku postanowiliśmy przekształcić tę formułę na Forum Gospodarki Niskoemisyjnej. Powodem tej zmiany jest strategiczne znaczenie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej i udział w tym Programie Społecznej Rady ds. rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej z która Procesy Inwestycyjne współpracują na rzecz promocji i edukacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. NPRGN jest jednym z 8 strategicznych programów polskiego rządu – fundamentalnym dla wszystkich działów naszej gospodarki i dla naszego środowiska.

Na Forum pragniemy przedstawić szerokiej publiczności:

  • Podstawowe i szczegółowe cele Programu wraz z ich uzasadnieniem
  • 11 branżowych sektorów realizacji Programu
  • Syntetyczną informację o kilkuset obszarach działań wewnątrz programu
  • Zasady ewaluacji i priorytetyzacji w/w działań
  • Kierunki dalszych prac nad Programem
  • Informację o działaniach Rady w Programie i w jego otoczeniu

Istotnym celem Forum jest przedstawienie krajowej i międzynarodowej (europejskiej) opinii publicznej, że Polska wypracowuje własny model budowy gospodarki niskoemisyjnej lub innymi słowy, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Prezentacja polskiego punktu widzenia pomoże uzasadnić polskie krytyczne stanowisko wobec propozycji formułowanych przez rozwinięte, najbogatsze państwa Unii Europejskiej i formułować własne – znacznie bliższe zasadom zrównoważonego, trwałego rozwoju. Krajową opinię publiczną pragniemy przekonać, że jądrem sformułowania Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej jest rozwój gospodarki, a pozostałe określenia jedynie doprecyzowują jego narodowość, programowość i niskoemisyjność. Jest to po prostu inne sformułowania Art. 5 Konstytucji RP zawierającej wymóg zrównoważonego rozwoju.

I FORUM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Termin konferencji:

19 kwietnia 2013 r.

Miejsce:

Warszawa, Krakowskie Przedmieście 66, Sala konferencyjna Centralnej Biblioteki Rolniczej

Organizator Forum:

logo

Patronat i nadzór merytoryczny:

logo

Patroni:

logo

Patroni medialni:

logo

Finansujący:

logo

Organizator Otwartego posiedzenia Rady:

logo

Informacji o Forum udziela dyrektor ds. komunikacji strategicznej Krzysztof Kochanowski

tel.: 606692917

e-mail: krzysztof.kochanowski@proinwestycje.pl

UDZIAŁ W FORUM ORAZ OTWARTYM POSIEDZENIU RADY JEST BEZPŁATNY.

Firma Procesy Inwestycyjne i Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA organizują konferencje i debaty występując o patronat Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz kierując się merytorycznymi wskazówkami Prezydium i członków Rady każdorazowo uzgadniając  programy.