Konferencja NEUF 2013

Data wydarzenia: 
21 Czerwiec 2013 (piątek)

IX międzynarodowa konferencja NEUF 2013
„Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę”

21 czerwca 2013 godz. 8:30, Ministerstwo Gospodarki, Sala pod Kopułą, pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

Już od dziewięciu lat organizujemy wydarzenia, których celem jest wypracowanie optymalnych rozwiązań dotyczących rozwoju polskiej energetyki i finansowania. Także i tym razem w imieniu Procesów Inwestycyjnych przy wsparciu Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Związku Banków Polskich mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną z cyklu konferencję, która poświęcona będzie możliwościom inwestycyjnym w gospodarkę niskoemisyjną. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą energetyki jądrowej i konwencjonalnej, źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej kraju. Omówione zostaną także prognozy i potrzeby polskiej energetyki do końca 2020 roku oraz potencjał inwestycyjny państwowych spółek energetycznych i polskiego sektora finansowego. Do udziału w konferencji zapraszamy wybitnych polityków, prezesów i członków zarządów instytucji finansowych oraz kierownictwo wiodących spółek energetycznych Europy.

Oto niektóre pytania i zagadnienia, które zostaną poruszone na konferencji:

  • Jaki jest plan inwestycyjny polskiego sektora energetycznego?
  • Jaki jest potencjał inwestycyjny polskiego sektora finansowego oraz państwowych spółek energetycznych?

  • Finansowanie inwestycji w sektorze elektroenergetycznym: nowe wyzwania, stare problemy? Czy wszystko da się sfinansować? – szacunkowa analiza wykonalności

  • Regulacje prawne i systemowe umożliwiające inwestowanie w inteligentną infrastrukturę energetyczną

Tego samego dnia odbędzie się również otwarte posiedzenie Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, na którym będziemy chcieli przedstawić pogląd makroekonomiczny na rozwój i finansowanie gospodarki niskoemisyjnej Polski. Sesja ta zaplanowana jest w godzinach 16:00-17.30.

Organizator Konferencji:

logo

Patronat i nadzór merytoryczny:

logo

Patroni:

logo

Partnerzy konferencji:

logo

Konferencja jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

logo

Firma Procesy Inwestycyjne i Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA organizują konferencje i debaty, występując o patronat Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz kierując się merytorycznymi wskazówkami Prezydium i członków Rady, każdorazowo uzgadniając  programy.