Konferencja "Dzień z energetyką" - Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią , Polska Akademia Nauk

Data wydarzenia: 
28 luty 2024 (środa)

ZAPROSZENIE

"Dzień z energetyką" - konferencja naukowo-ekspercka

 28 lutego (środa), Kraków, Hotel Qubus, ul. Nadwiślańska 6

Do udziału zapraszają:

Partnerzy:

 

Wydarzenie będzie okazją do zgłębienia wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz lokalnej transformacji energetycznej. Bez względu na technologię wytwarzania i magazynowania energii, nadrzędną ideą jaka powinna przyświecać obecnie projektowanym i wdrażanym systemom zarządzania energią – jest maksymalizowanie 
korzyści użytkownika - czyli AUTOKONSUMPCJI.

Podczas konferencji poruszony zostanie temat nie tylko wytwarzania zielonej energii w systemach fotowoltaicznych i skojarzonych z nimi systemów grzewczych, ale również inteligentne systemy zarządzania energią w domu, mieszkaniu czy firmie. Swoje innowacyjne rozwiązania w tym zakresie zaprezentuje NORD, który jest obecnie liderem sterowania przepływami energii 
od wielu urządzeń wytwórczych – jak i odbiorników energii. Ich system zarządzania energią obejmuje kompleksowe procesy wytwarzania, przechowywania i zarządzania energią, a w przyszłości również korzystanie z rynku MOCY (CMR). Zintegrowane systemy grzania i chłodzenia NORD dostarcza na rynek Generalny dystrybutor - firma GBC Solino.

W nowoczesnym miksie energetycznym potrzebne są również bardziej stabilne źródła wytwarzania  energii. Takie zalety posiada gazowy system mikrokogeneracji MCHP, czyli urządzenia umożliwiające efektywne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, zasilane gazem ziemnym, LPG lub mieszaniną wodorową. Dzięki takim urządzeniom wdrożonym już w wielu lokalizacjach przez GHP Poland możliwe są znaczne oszczędności eksploatacyjne, co jest szczególnie istotne w obiektach o całorocznym zapotrzebowaniu na ciepło, takich jak baseny sportowe, hotele, baseny miejskie, hospicja, zakłady 
produkcyjne czy szpitale. To rozwiązanie wpisuje się w ideę rozproszonej produkcji stabilnej energii elektrycznej i ciepła, co stanowi priorytet gospodarki energetycznej Unii Europejskiej. Kolejnym ważnym tematem konferencji będzie lokalna i innowacyjna transformacja energetyczna. 

Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego, działające od 2006 roku, zaprezentuje kierunki rozwoju energetyki, zgodne z regulacjami UE, takimi jak Dyrektywa RED II czy RED III. W kontekście demokratycznego modelu energetyki i budowy społeczności energetycznych, omówione zostaną obszary, które wymagają dyskusji i prac eksperckich. Owa transformacja opierać się będzie w głównej mierze o przedstawione już technologie. Warto więc zapoznać się z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailowo do 23. lutego na adres: olczak@min-pan.krakow.pl

OPIEKUN WYDARZENIA: Prof. Piotr Olczak

 
Agenda:
09:00 – 09:20 otwarcie konferencji Adam Latawiec i Piotr Olczak
09:20 – 11:10 GBC Solino, prezentacje: 
• ogólna charakterystyka i zastosowanie systemu SOLAX
• ogólna charakterystyka systemu NORD - struktura i realizowanie funkcji
• możliwe implementacje systemu NORD z różnymi komponentami
• dyskusja 
11:10 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 – 13:10 GHP Poland Sp. z o.o., prezentacje:
• wysokosprawna kogeneracja jako skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
• aspekty techniczne oraz doborowe pod profil elektryczny i cieplny
• opłacalność stosowania kogeneracji
• premia gwarantowana dla wysokosprawnej kogeneracji
• białe certyfikaty
• dyskusja
13:10 – 13:15 przerwa kawowa
13:15 – 15:00 Stowarzyszenie na rzecz efektywności a Energetyka obywatelska, prezentacje:
• wyzwania w zakresie lokalnej transformacji energetycznej
• kluczowe obszary lokalnego systemu zarządzania energią
• samorząd i jego rola w tworzeniu spójnej lokalnej strategii transformacji energetycznej
• energetyka obywatelska – rola społeczności energetycznych i tworzenia lokalnego kapitału 
inwestycyjnego