Nowy Model Energetyki

Data wydarzenia: 
18 Listopad 2020 (środa)

Wydawnictwo „Nowa Energia”, Centrum Energetyki AGH oraz Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego, zapraszają do udziału w :

VIII Konferencji Technicznej  pt.„Nowy Model Energetyki"

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2020 r. w formule on-line.

WSPÓŁPRACA:

Podczas wydarzenia dyskutować będziemy o kluczowych kwestiach związanych z rozwojem polskiej energetyki stojącej przed dynamiczną transformacją.

Serdecznie Zapraszamy