Dotacje za efektywność energetyczną – BIAŁE CERTYFIKATY JAKO ELEMENT ZACHĘTY INWESTYCYJNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Data wydarzenia: 
16 Czerwiec 2023 (piątek)

W imieniu Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH oraz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, zapraszamy na webinarium edukacyjne skierowane dla

 Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miasta oraz osób zarządzających powiatami i województwami samorządowymi

piątek, 16 czerwca, godz.: 11.00 - 13.00 (on-line)

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny

(zgłoszenie chęci udziału na dole strony)

AGENDA 

W trakcie webinarium przedstawimy zagadnienia związane efektywnością energetyczną w JST a także pozyskaniem białych certyfikatów pod kątem strategicznym, technicznym czy finansowym. 

Podczas spotkania odpowiemy na pytania: 

  • Czym są białe certyfikaty?
  • Jak samorządy terytorialne korzystają z białych certyfikatów?
  • Jaka jest procedura ubiegania się o białe certyfikaty? 
  • Jakie korzyści finansowe można uzyskać dzięki białym certyfikatom?

W DYSKUSJI UDZIAŁ WEZMĄ:

dr inż. Grzegorz Maśloch


Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH. Kierownik Podyplomowych Studiów Menedżer Zielonej Energetyki. Ekspert KE w projekcie RECAH, członek zespołu ds. efektywności i transformacji energetycznej budynków (Zarz. 14 Ministra Rozwoju 7.08.20). Autor ponad 100 publikacji naukowych i badań nt transformacji (np Management of Civic Energy and the Green Transformation. A Case Study of Poland, T&F 2023). Autor ponad 100 projektów, strategii rozwoju, PGN dla JST w zakresie OZE i transformacji energetycznej.

Marek Szałas 


Dyrektor Biura Rejestrów Towarowa Giełda Energii S.A.  Z Towarową Giełdą Energii związany jest od 2000 r. Od 2005 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Biura Rejestrów. Odpowiada za organizację obrotu wszystkimi instrumentami związanymi z kolorowymi świadectwami pochodzenia do produkcji energii elektrycznej oraz za Rejestr Gwarancji Pochodzenia. W ramach organizacji obrotu odpowiada także za świadectwa pochodzenia z efektywności energetycznej.

Rafał Czaja

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego. Od 2006 jako członek zespołu eksperckiego, a następnie Prezes Stowarzyszenia powołanego przez śp. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, zaangażowany w prace na rzecz rozwoju zrównoważonego i poprawy konkurencyjności poszczególnych obszarów Polski. Członek zespołu wypracowującego kluczowe założenia pierwszej Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r., a także współtwórca uwag do kolejnych nowelizacji regulacji dot. efektywności energetycznej (z 20 maja 2016 oraz 20 kwietnia 2021). W ramach Stowarzyszenia współpracuje z administracją także w obszarach promocji i rozwoju lokalnych rynków energii oraz społeczności energetycznych w Polsce.

Przemysław Kubicki

Samorządowiec, absolwent politologii na UW. Od 2007 sekretarz gminy Błonie, a od 2010 radny powiatu warszawskiego zachodniego. Wieloletni radny gminy Błonie.

ZGŁOSZENIE chęci udziału w webinarium

TUTAJ