DEBATA 2012: Kogeneracja rozproszona jako filar gospodarki niskoemisyjnej

Data wydarzenia: 
05 Październik 2012 (piątek)

Zaproszenie na debatę

Kogeneracja rozproszona jako filar gospodarki niskoemisyjnej

5 października 2012 (piątek), godz. 11.00,
Siedziba Polityki , ul. Słupecka 6,  Warszawa

Kogeneracja rozproszona to zdecydowana nowość w ofercie rynkowej tego rodzaju systemów. Są one kierowane do dużych klientów jaki i do klientów indywidualnych (mikrokogeneracja), których zapotrzebowanie na energię elektryczną nie przekracza 3 - 5 kW. Ich rozmiary predysponują je do umieszczania w niedużych obiektach a nawet naszych domach, ponieważ gabaryty ich są zbliżone do popularnych kotłów grzewczych na gaz ziemny lub płynny. Energia elektryczna generowana w skojarzeniu może być w całości zużyta w obiekcie, jak również w całości lub części sprzedana do sieci lub innym odbiorcom. Analiza wykorzystania energii z gazu czy biogazu wskazuje, że tylko poprzez kogenerację rozproszoną mamy szansę wykorzystać nawet do 95 proc. energii!

Kogeneracja rozproszona jest istotną częścią tzw. energetyki prosumenckiej, która może nam dać co najmniej (wstępne oszacowanie potencjału dla Polski do 2030 r.):

 • 1500 MW - piko wiatraków o mocy ~ 1- 4 kW
 • 1500 MW - piko ogniw fotowoltaicznych o mocy ~ 1 -5 kW
 • 1500 MW - piko ogniw paliwowych i silników stirlinga gazowych i biogazowych o mocy ~ 1-2 kW

Razem dadzą co najmniej 4500 MW mocy, z czego 1/3 mocy stabilnej, czyli więcej niż jeden blok jądrowy. Obecna technologia staje się coraz bardziej efektywna ekonomicznie. Już dziś można prognozować ceny w horyzoncie po 2014 roku:

 • Wiatr - 880 €/kW (po 2012 r.)
 • Słońce - 1 400 €/kW (po 2014 r.)
 • Ziemia (gaz) - 1 500 €/kW (po 2014 r.)

Częściowo obszar energetyki prosumenckiej ma regulować nowa Ustawa o OZE. Niestety ustawa nie przewiduje wprowadzenie mikroinstalacji CHP (potrzebny jest też model systemu przyłączania do sieci mikro CHP i system wsparcia dla wymiany źródeł z ogrzewania na mikro CHP). Energetyki prosumenckiej nie będzie, jeśli nie będzie inteligentnych systemów, inteligentnych sieci. Dodatkowo w oczach końcowego odbiorcy dopiero opcja prosumencka uzasadnia inwestycje w smart grid. Stąd za nieodzowne w kontekście zbilansowania potrzeb energetycznych do 2016 r. jest przygotowanie propozycji programu dla polskiego Rządu w zakresie wszechstronnego wsparcia energetyki prosumenckiej (w tym mikro CHP), w tym także z ogromnych środków płynących do budżetu z systemu handlu emisjami EU-ETS.

Zagadnienia do dyskusji:

 • Rozproszone źródła kogeneracyjne jako element smart grid
 • Sieci inteligentne – systemy wsparcia
 • Pragmatyczny model rozwoju kogeneracji gazowej i biogazowej (w tym mikrokogeneracji)
 • Systemy wsparcia działań niskoemisyjnych uwzględniających OZE, systemy hybrydowe łączące OZE z LPG, paliwa niskoemisyjne, CHP, efektywność energetyczna
 • Jak to robią inni (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy itp.)
 • Energetyka prosumencka (pikogeneracja) a rozwój kraju (zatrudnienie, innowacyjność, PKB, itp.)
 • Obszary niezurbanizowane elementem zrównoważonego systemu energetycznego kraju

Do debaty zaprosiliśmy m.in.:

 • Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
 • Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
 • Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu, Gaspol, Forum Rozwoju Efektywnej Energii
 • Radosław Dudziński - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGNiG
 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Zapraszamy serdecznie!