Konferencja NEUF 2008

Data wydarzenia: 
06 Czerwiec 2008 (piątek)

NEUF 2008: Nowa Energia - User Friendly

3 x 20 - 3 x C (competition, cooperation, CO2)
6 czerwca 2008 r., godz. 8:30 - 17:00, Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15, Warszawa

PATRONAT HONOROWY:

Patronat Ministra Środowiska, Prof. Macieja Nowickiego

logo

PATRONAT MEDIALNY:

CIRE.pl - Centrum Informacji o Rynku Energii

logo

Nowa Energia 

logo

PARTNERZY  WYDARZENIA:

logo

Tematyka konferencji była niezwykle ważna i aktualna, dokładnie odzwierciedlała nurt dyskusji toczącej się w Unii Europejskiej na poziomie ekspertów z najważniejszych sektorów gospodarki, dotyczącej - z jednej strony - strategicznej kwestii narodowego bezpieczeństwa energetycznego, a z drugiej - zmieniających się warunków uczestnictwa w rynku, z punktu widzenia zarówno odbiorców końcowych i dostawców.

                
Konferencja miała za zadanie stworzyć okazję do dyskusji co dokładnie oznacza dla Polski "Europejski Pakiet Energetyczny" i co to oznacza dla rozwoju rynku. Głównymi punktami dyskusji były m.in.: 
- zintegrowana polityka w kwestii energii i środowiska,
- emisja CO2, - redukcja - handel - rola efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
- polityka konkurencyjności a konkurencyjność na wewnętrznym rynku energii.
Tematy te zostały wzbogacone o bardziej specjalistyczne zagadnienia, w szczególności o kwestię bezpieczeństwa energetycznego z punktu widzenia odbiorcy końcowego.
                     

Konferencja była otwarta i miała charakter międzynarodowy. Zinicjowana dyskusja ekspertów z kraju i zagranicy miała określić, czy Polska może być aktywnym graczem na europejskim rynku energii oraz jak można kreować wysoką efektywność energetyczną gospodarki kraju bez uszczerbku dla bezpieczeństwa energetycznego.

 
PROGRAM
                  
8:30 - 9:00 - Rejestracja uczestników
                 
9:00 - 9:30 - Uroczyste otwarcie Konferencji
- Paweł Poncyljusz, Poseł na Sejm z ramienia PiS;
 • - prof. Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki;
 •                
9.30 - 10.10 - Zintegrowana polityka europejska w kwestii energii i środowiska
 • - Perspektywy dla trzeciego pakietu liberalizacyjnego - Derek Taylor, DG TREN;
 • - Trzeci pakiet liberalizacyjny z punktu widzenia polskiego rynku - Paweł Urbański, Prezes Zarządu, PGE S.A..
 •                           
10.10 -  11.10 - Emisja CO2 - redukcja: rola efektywności energetycznej i źródeł energii odnawialnej (EE i RES)
 • - Ograniczenia emisji CO2 - rola odbiorców końcowych - Andrzej Szymański, Prezes Zarządu, Landis+Gyr Sp. z o.o.;
 • - Rola technologii informatycznych w ograniczeniu skutków środowiskowych energetyki - Jacek Piotrowski, Dyrektor Consulting&Integration, Hewlett Packard Polska Sp. z o.o.;
 • - Uprawa roślin energetycznych w Grupie Dalkia Polska - Krzysztof Buczek, Dyrektor ds. Rozwoju Paliw Odnawialnych, Dalkia Polska S.A. oraz Piotr Legat, Kierownik ds. Ochrony Środowiska i Biomasy, Praterm S.A..
 •                       
11.10 - 11.30 Przerwa kawowa
                     
11.30 - 12.10 - Emisja CO2 - handel (ETS)
 • - Zmiany Klimatyczne a Pakiet Energetyczny i CCS (Carbon Capture and Storage - Wyłapywanie i Magazynowanie CO2) - Piotr Tulej, DG Environment, Komisja Europejska;
 • - Zarządzanie emisjami z energetyki, a wymagania Pakietu klimatyczno-energetycznego - Wojciech Jaworski, Kierownik KASHUE.
 •                          
12.10 - 13.10 - Polityka współpracy i wewnętrzny rynek energii
 • - Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie rynków regionalnych na tle unbundlingu (Włączenie nowych rynków regionalnych; Wdrożenie w życie "market couplig") - Bert den Ouden, Prezes Zarządu, APX; 
 • - Zastosowanie nowych zasad przejrzystości i unbundlingu w praktyce - Tadeusz Szulc, Wiceprezes Zarządu Infovide-Matrix S.A.
 • - Potencjał inwestycyjny polskiego sektora bankowego - jeśli nie my to kto? - Maciej Stańczuk, Prezes Zarządu, WestLB Bank Polska;
 •                     
13.10 - 14.00 - Obiad
                 
14.00 - 16.50 - Polityka konkurencyjności i wewnętrzny rynek energii
 • - Wytyczne wspólnotowe dotyczące konkurencji na rynkach wewnętrznych - Kristof Kovacs, DGCompetition, Komisja Europejska;
 • - Jak rozumiemy konkurencyjność - Janusz Bil, Dyrektor ds. Regulacji i Rozwoju Rynku, Vattenfall Poland;
 • - Wpływ stosowania polityki konkurencyjności na rynek - Janusz Moroz, Wiceprezes, RWE STOEN S.A.;
 •                       
15.20 - 15.30 Przerwa kawowa
                
 • - Obsługa klienta jako element przewagi konkurencyjnej - Andrzej Janowski, Principal Consultant, Oracle Polska Sp. z o.o.;
 • - Systemy informatyczne orężem sprzedawcy energii w świadomej walce o klienta - Łukasz Bednarek, Menedżer SJB Rozwiązania do handlu na REE, WINUEL S.A. (Grupa SYGNITY);
 • - Zmiany, przed którymi stoją TSO wobec liberalizacji - Wojciech Jarosz, Dyrektor Zadania, PSE-Operator S.A.;
 • - Spójność europejskiej polityki energetycznej z polityką poszczególnych krajów członkowskich - Manfred Beschel, Dyrektor Departamentu, DG Regio.
 •                     
16:50 - Dyskusja i podsumowanie
                  
            
 
 
MATERIAŁY MERYTORYCZNE:
          
 

PREZENTACJE:  

Poniżej znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów na konferencję NEUF 2008: Nowa Energia User Friendly:
          

* Paweł Poncyljusz, Poseł na Sejm z ramienia PiS >>>

 • * prof. Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki >>>
 • * Derek Taylor, DG TREN, Komisja Europejska >>>
 • * Paweł Urbański, Prezes Zarządu, PGE S.A. >>>
 • Andrzej Szymański, Prezes Zarządu, Landis+Gyr Sp. z o.o. >>>
 • Jacek Piotrowski, Dyrektor Consulting&Integration, Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. >>>
 • Krzysztof Buczek, Dyrektor ds. Rozwoju Paliw Odnawialnych, Dalkia Polska S.A.  >>>         
 • Piotr Tulej, DG Environment, Komisja Europejska >>>
 • Wojciech Jaworski, Kierownik KASHUE >>>
 • Bert den Ouden, Prezes Zarządu, APX >>>
 • Tadeusz Szulc, Wiceprezes Zarządu Infovide-Matrix S.A. >>>
 • Maciej Stańczuk, Prezes Zarządu, WestLB Bank Polska >>>
 • Kristof Kovacs, DGCompetition, Komisja Europejska >>>
 • *Janusz Bil, Dyrektor ds. Regulacji i Rozwoju Rynku, Vattenfall Poland >>>
 • Janusz Moroz, Wiceprezes, RWE STOEN S.A. >>>
 • Andrzej Janowski, Principal Consultant, Oracle Polska Sp. z o.o. >>>
 • * Łukasz Bednarek, Menedżer SJB Rozwiązania do handlu na REE, WINUEL S.A. (Grupa SYGNITY) >>>
 • Wojciech Jarosz, Dyrektor Zadania, PSE-Operator S.A. >>>