DEBATA 2008: Energetyka jądrowa i odnawialne źródła energii

Data wydarzenia: 
18 Wrzesień 2008 (czwartek)

Wymiary zrównoważonego rozwoju w gospodarce.
E3 - Efektywność, Ekologia, Ekonomia

logo

Energetyka jądrowa i odnawialne źródła energii
w świetle zrównoważonego rozwoju
 
18 września 2008, godz. 11.00
Centrum Prasowe Foksal, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa
                                     
Wyzwania związane z redukcją gazów cieplarnianych, oznaczają konieczność poszukiwania technologii niskoemisyjnych, a przede wszystkim bezemisyjnych. Wachlarz możliwości jest dość wąski - odnawialne źródła energii, energetyka jądrowa, technologie czystego węgla, poprawa efektywności energetycznej.
Trzeba koniecznie podjąć decyzję CO, KIEDY i W JAKIM ZAKRESIE będziemy musieli wprowadzić na polskim rynku, aby pozostał on konkurencyjny i mógł sprawnie funkcjonować.
 
Możemy stanąć przed możliwością utraty potencjału energetycznego, przejawiającą się wprowadzeniem wyłączeń systemowych, spontanicznych black outów, co z kolei będzie owocowało spadkiem produkcji w całej gospodarce, inflacją i trudnościami w sferze politycznej. Z tych trzech pytań najmniej rozpoznanym jest KIEDY? Z powodów obiektywnych, powyższe rozwiązania nie mogą rozpocząć działania, przynosić wymiernych efektów i wpływać na redukcję emisyjności w tym samym momencie. Każde z nich ma inny czas dojrzewania i wdrażania w życie.
            
Możemy inwestować w rozwój potencjału węglowego, jak również rozwijać szczególnie obiecujące odnawialne źródła energii wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatrową, geotermalną, promieniowanie słoneczne, spadek rzek, energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Alternatywą jest również energetyka jądrowa. Jej niepodważalną zaletą jest bezpieczeństwo i brak emisji szkodliwych dla środowiska gazów lub pyłów. Jednak jej zwolennicy muszą walczyć o akceptację polityczną i społeczną. Problemem jest też transport i składowanie odpadów promieniotwórczych, zagrożenia związane z atakami terrorystycznymi.
            
Należy pamiętć, że wszystkie te rozwiązania wymagają ogromnych nakładów finansowych na instalacje, elektrownie, systemy informatyczne, obsługę, promocję i wiele, wiele innych. Jak zatem rozwiązać nasze problemy?
           
W seminarium udział wzięli:
  • Tomasz Jackowski - Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki;
  • dr Leszek Karski - Ekspert, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • prof. Janusz Lewandowski - Ekspert, Politechnika Warszawska;
  • dr Stanisław Latek - Rzecznik Prasowy Państwowej Agencji Atomistyki;
  • dr Andrzej Strupczewski - Ekspert, Zakład Analiz i Techniki Reaktorowej, Instytut Energii Atomowej;
  • Hanna Trojanowska - Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych i Nowych Technologii, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
  • Maciej Stryjecki - Ekspert, S Konsulting;
  • Adam Wlizło - reprezentant grupy energetycznej Energa S.A.;
  • Adam Stadnik - Prezes Zarządu, Windpol Sp. z o.o.

Spotkanie poprowadziła Marina Coey - Prezes Zarządu, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

PREZENTACJE:

PARTNERZY:
logo