DEBATA 2013: Duo-debata - Współspalanie, Certyfikacja

Data wydarzenia: 
24 Maj 2013 (piątek)

DUO-DEBATA

A. Proinwestycyjna Modyfikacja Systemu Certyfikacji
B.
Przyszłość Współspalania Biomasy

24 MAJA 2013, godz. 10.00, Siedziba Tygodnika Polityka, Słupecka 6, Warszawa

Budowanie energetyki niskoemisyjnej stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla polityków, jak i przedsiębiorców. Politycy powinni stanowić prawo umożliwiające budowanie nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki, a przedsiębiorcy na bazie prawa podejmować decyzje inwestycyjne. Obecnie widzimy ogromnie rozchwianie nastrojów wśród inwestorów, którzy podjęli już działania (zainwestowali) na rzecz rozwoju energetyki niskoemisyjnej - OZE i wysokosprawnej kogeneracji. Docelowo system certyfikacji winien być systemem wsparcia realizacji polityki energetycznej (a nie systemem wsparcia takiej lub innej technologii). Powinien on optymalizować koszty rozwoju, a minimalizować ryzyko regulacyjne.

Jedną z największych kontrowersji, jakie pojawiły się w trakcie prac nad ustawą o OZE, jest wsparcie dla współspalania węgla z biomasą. Organizacje ekologiczne i część ekspertów przestrzegają przed kumulowaniem się niekorzystnych zjawisk gospodarczych i ekonomicznych związanych z nieefektywnym wykorzystaniem biomasy i naruszeniem wielkości dostępnych zasobów. Ocenia się, że rosnący import biomasy doprowadził do zwiększenia deficytu handlowego w grupie surowców energetycznych o blisko miliard złotych, a ponadto spowodował dwukrotny wzrost cen biomasy i kosztów wytwarzania energii z jej odnawialnych źródeł. Podczas debaty razem z ekspertami postaramy się odpowiedzieć na zasadnicze pytanie - jakie współspalanie warto promować w ramach zrównoważonego rozwoju kraju. Zdaniem ekologów  zrównoważone wykorzystanie biomasy oznacza przekierowanie jej "uwolnionych zasobów" (dotychczas spalanych w przestarzałych kotłach węglowych), do lokalnego wytwarzania ciepła w zdecentralizowanych, dedykowanych kotłach na pelety i brykiety. Umożliwiłoby to dalszy rozwój sektora bioenergetyki w Polsce oraz stworzenie nowych miejsc pracy nie tylko przy wytwarzaniu biomasy, ale także produkcji wysokosprawnych kotłów, które mogą zastąpić wysokoemisyjne, przestarzałe i nieefektywne piece węglowe. Według danych Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) zrównoważony scenariusz wykorzystania biomasy w systemach rozproszonych dałby oszczędności w ramach całego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE) na poziomie 8 mld zł do roku 2020. Jego bezpośrednimi beneficjentami mogłoby stać się ok. 700 tys. lokalnych inwestorów.

Trzeba też rozważyć argumenty inwestorów, którzy wyposażyli swoje bloki energetyczne w instalacje współspalające biomasę z węglem. Inwestorzy liczyli na stabilizację prawa w zakresie systemowego wsparcia pozyskania tzw. energii zielonej ze współspalania. Jaki powinien być docelowy model produkcji energii w oparciu o tzw. współspalanie? Mamy nadzieję, że podczas niniejszej debaty będziemy mogli otrzymać odpowiedź na to pytanie.

W pierwszej części debaty razem z ekspertami przedstawiamy stan rynku oraz postaramy się wskazać możliwości poprawy systemu certyfikacji, w taki sposób aby był on faktycznym instrumentem promowania i realizacji inwestycji, a klient płacący za „energię zieloną” wiedział, że swoimi środkami współfinansuje rozwój energetyki odnawialnej i niskoemisyjnej. Druga część debaty poświęcona zostanie zagadnieniom współspalania i próbie określenia standardów dla zrównoważonego współspalania.

 

Do udziału w duo-debacie zapraszamy:

 • Jerzego Pietrewicza, Wiceministra, Ministerstwo Gospodarki
 • Marka Woszczyka, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • Tomasza Dąbrowskiego, Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
 • Janusza Pilitowskiego, Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
 • Edwarda Słomę, Zastępcę Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
 • Andrzeja Czerwińskiego, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
 • Mariana Strumiłłę, Wiceprezesa Zarządu Dalkia Polska
 • Ireneusza Łazora, Prezesa Zarządu TGE
 • Jacka Piekacza, Dyrektora ds. Regulacji, EDF Polska
 • Grzegorza Szymczaka, Prezesa Zarządu EDP Polska
 • Arkadiusza Kosiela, Dyrektora ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami, Fortum Power and Heat Polska
 • Konrada Borowskiego, Dyrektora Pionu Rozwoju PGNiG Termika
 • Prof. Krzysztof Żmijewskiego, Sekretarza Generalnego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Informacji o debacie udziela Beata Czarkowska, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., tel. 722 102 300, email: pr@proinwestycje.pl

Debata jest realizowana w ramach działań komunikacji strategicznej mającej na celu edukację społeczną w zakresie promowania kluczowych dla polskiej gospodarki rozwiązań niezbędnych do wdrożenia mechanizmów gospodarki zrównoważonej.

Organizator Debaty:

logo

Patronat i nadzór merytoryczny:

logo

Partnerzy:

logo

Patroni medialni:

logo