Konferencja NEUF 2010

Data wydarzenia: 
18 Czerwiec 2010 (piątek)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami merytorycznymi z VI już edycji Międzynarodowej Konferencji:

NEUF 2010 - New Energy User Friendly
"Konsultacje publiczne map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji”

która odbyła się 18 czerwca 2010, w Ministerstwie Gospodarki, w Warszawie.

Udział w konferencji wzięli m.in.:

 • Connie Hedegaard, Komisarz ds. Klimatu, Komisja Europejska
 • Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
 • Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezydent m.st. Warszawy
 • prof. Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska
 • Jan Bury, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Marcin Korolec, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
 • Pradeep Monga, Dyrektor ds. Energii i Klimatu, Wydział PTC, UNIDO

Tematyka konferencji dotyczyła  fundamentalnych dla Polski kwestii wypracowania kompromisu między wytycznymi Pakietu Klimatyczno – Energetycznego, a potrzebami naszej gospodarki, co odzwierciedla realizacja Narodowego Programu Redukcji Emisji. Zaproszeni eksperci, reprezentujący trzy funkcjonalne podejścia do problemu zrównoważonego rozwoju w gospodarce – instytucjonalny, naukowy i biznesowy, przedstawili możliwe drogi rozwoju w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału OZE w bilansie energii końcowej, wzrostu efektywności, zastosowania czystych technologii węglowych i restytucji źródeł przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa  rozwoju polskiej gospodarki.

Konferencja była otwarta i miała charakter międzynarodowy. Jesteśmy przekonani, że w efekcie dyskusji ekspertów z kraju i zagranicy zostały zaprezentowane wnioski, które pomogą ugruntować założenia Narodowego Programu Redukcji Emisji w polskim prawie i pomogą zrozumieć zasadność Programu polskiemu społeczeństwu. Narodowy Program Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych może stać się dla nas szansą na wzrost konkurencyjności przemysłu i poprawę dostępu do taniej i czystej energii. Musimy go dobrze wykorzystać.

logo

 

PREZENTACJE MERYTORYCZNE:
Poniżej znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów na konferencję:

 • Strategia klimatyczna dla Polski - prof. Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska: >>>
 • Przemysł w świetle polityki energetyczno – klimatycznej – Pradeep Monga, Dyrektor ds. Energii i Klimatu, Wydział PTC, UNIDO: >>>
 • Bezpieczeństwo energetyczne - Philippe Castanet, Prezes Zarządu, EDF Polska Sp. z o.o.: >>>
 • Mapa Drogowa 2050 – Tomasz Terlecki, Przedstawiciel na Europę Środkową i Wschodnią,  Europejska Fundacja Klimatyczna: >>>
 • Rynek – gwarancja bezpieczeństwa energetycznego kraju – Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA: >>>
 • Jak stymulować rozwój inwestycji? Finansowanie inwestycji energetycznych – Stanisław Poręba, Ekspert w zakresie Elektroenergetyki, Ernst&Young: >>>
 • Glokalizacja a Kozienice – Marek Różycki, Prezes Zarządu, Kozienice II Sp. z o.o.: >>>
 • Mechanizmy wspomagające inwestycje - błękitne certyfikaty - prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji: >>>
 • Efektywność szansą dla bezpieczeństwa dostaw i redukcji emisji – Andrzej Guzowski, p.o. Naczelnika Wydziału Efektywności Energetycznej, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki: >>>
 • Wpływ oszczędności energii na konkurencyjność polskiej gospodarki – przemysł, budownictwo, ciepłownictwo, energetyka - dr Sławomir Pasierb, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Efektywności Energetycznej – Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Dyrektor ds. badawczo-rozwojowych - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii: >>>
 • Energy Service Company możliwości rozwoju w warunkach polskich – Andrzej Szymański, Prezes Zarządu, Landis+Gyr Sp. z o.o.: >>>
 • Działania mające na celu redukcję emisji CO2 oraz zwiększenie efektywności energetycznej miejskiego systemu ciepłowniczego w Warszawie – Michał Machlejd, Prezes Zarządu, SPEC SA: >>>
 • „Smart Grid: przyszłość czy teraźniejszość?” – Krzysztof Kołodziejczyk, Doradca Zarządu, Globema Sp. z o.o.: >>>
 • Zalety i bariery metody ESCO w Polsce – dr inż. Ryszard Śnieżyk, niezależny ekspert: >>>
 • Rozwiązania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej - Tuula Ruokonen, Manager, Nordic, Baltic & UK, Fortum Power and Heat Oy: >>>
 • Czy same mechanizmy rynkowe wystarczą, aby ożywić inwestycje w system wytwarzania i przesyłu energii? – wnioski - Wojciech Hann, Partner, Deloitte, Środkowoeuropejski Zespół Energii i Zasobów: >>>
 • Zgazowanie węgla – możliwości rozwoju - dr Andrzej Siemaszko, Sekretarz Grupy Roboczej ds. Czystych Technologii Węglowych – Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce: >>>
 • Węgiel kamienny – perspektywa do 2030 r. – Stanisław Gajos, Prezes Zarządu, Katowicki Holding Węglowy SA: >>>
 • Jak zazielenić polską elektroenergetykę? OZE jako ważny element Pakietu Klimatyczno – Energetycznego – Bernard Błaszczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska: >>>
 • Rola odnawialnych źródeł energii w realizacji pakietu klimatycznego UE - Grzegorz Wiśniewski, Członek Grupy Roboczej ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej: >>>
 • Jak nie wylać dziecka z kąpielą - czyli o zrównoważonej polityce w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii - Krzysztof Nosal, Dyrektor ds. Środowiska, Arizona Chemical: >>>
 • OZE w cieple i kogeneracji - Janusz Nowak, Prezes Zarządu, Dalkia Poznań ZEC: >>>
 • Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego – Krzysztof Müller, Główny Menedżer, Business Development / M&A , RWE Polska SA: >>>
 • Odpady a zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego państwa – Beata Kłopotek, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska: >>>
 • Możliwości rozwoju spalarni śmieci - Jean-Michel Kaleta, Prezes Zarządu SITA Polska Sp. z o.o.: >>>
 • Mapy drogowe Narodowego Programu Redukcji Emisji - Maciej M. Sokołowski, Dyrektor Wykonawczy Sekretariatu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji: >>>

 

ARTYKUŁY W MEDIACH DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NEUF 2010 - NOWA ENERGIA USER FRIENDLY. KONSULTACJE PUBLICZNE MAP DROGOWYCH NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI:

PATRONAT HONOROWY:

logo

ZŁOTY PARTNER WYDARZENIA:

logo

PARTNERZY WYDARZENIA:

logo

PATRONAT MEDIALNY:

logo