DEBATA 2012: Energetyka prosumencka i smart grid

Data wydarzenia: 
01 Czerwiec 2012 (piątek)

Zaproszenie na debatę

Energetyka prosumencka i smart grid jako filary gospodarki niskoemisyjnej

1 czerwca 2012 (piątek), godz. 11.00,
Siedziba Polityki , ul. Słupecka 6,  Warszawa

Ogólnie znany jest wariant mini i mikro źródeł o mocach z ciągu 100MW - 5MW - 50kW. Mniej znany jest wariant piko źródeł o mocach poniżej 50 kW. Wariant ten jest istotną częścią tzw. energetyki prosumenckiej, która może nam dać co najmniej (wstępne oszacowanie potencjału):

 • 1500 MW - piko wiatraków o mocy ~ 1- 4 kW
 • 1500 MW - piko ogniw fotowoltaicznych o mocy ~ 1 -5 kW
 • 1500 MW - piko ogniw paliwowych i silników stirlinga gazowych i biogazowych o mocy ~ 1-2 kW

Razem dadzą co najmniej 4500 MW mocy, z czego 1/3 mocy stabilnej, czyli więcej niż jeden blok jądrowy. Stabilizując system można do tego dodać także gazowe pompy ciepła i pompy ciepła zasilane prądem ze źródeł odnawialnych. Obecna technologia pozwala na takie rozwiązania, wkrótce będą także efektywne ekonomicznie. Już dziś można prognozować ceny w horyzoncie po 2014 roku:

 • Wiatr - 880 €/kW (po 2012 r.)
 • Słońce - 1 400 €/kW (po 2014 r.)
 • Ziemia (gaz) - 1 500 €/kW (po 2014 r.)

Żeby tak się stało niezbędna jest legislacja prosumencka. Częściowo obszar ten regulować ma nowa Ustawa o OZE. Według obecnych przepisów właściciel piko-wiatraka, aby oddawać energię do sieci, musi prowadzić działalność gospodarczą i opłacać składki ZUS ok. 800 zł miesięcznie. W praktyce oznacza to, że aby zarobić na składki ZUS jego pikowiatrak powinien pracować 100h na dobę. Ponadto wymagane jest także spełniani wszystkich warunków (i opłat) jak od farmy wiatrowej. W takich warunkach nie ma mowy o rozwoju energetyki prosumenckiej. Przecież wystarczyłoby, aby wiatrak ten posiadał homologację zweryfikowaną przez upoważniony ośrodek. Projekt nowej ustawy o OZE rozwiązuje te problemy, ale tylko w zakresie OZE. Niestety ustawa nie przewiduje wprowadzenie mikroinstalacji CHP (potrzebny jest też model systemu przyłączania do sieci mikro CHP i system wsparcia dla wymiany źródeł z ogrzewania na mikro CHP). Energetyki prosumenckiej nie będzie, jeśli nie będzie inteligentnych systemów, inteligentnych sieci. Dodatkowo w oczach końcowego odbiorcy dopiero opcja prosumencka uzasadnia inwestycje w smart grid. Stąd za nieodzowne w kontekście zbilansowania potrzeb energetycznych do 2016 r. jest przygotowanie propozycji programu dla polskiego Rządu w zakresie wszechstronnego wsparcia energetyki prosumenckiej (w tym mikro CHP), w tym także z ogromnych środków płynących do budżetu z systemu handlu emisjami EU-ETS.

Zagadnienia do dyskusji:

 • Rozproszone źródła kogeneracyjne jako element smart grid
 • Sieci inteligentne – systemy wsparcia
 • Pragmatyczny model rozwoju fotowoltaiki
 • Systemy wsparcia działań niskoemisyjnych uwzględniających OZE, systemy hybrydowe łączące OZE z LPG, paliwa niskoemisyjne, CHP, efektywność energetyczna
 • Jak to robią inni (Niemcy, Wielka Brytania itp.)
 • Energetyka prosumencka (pikogeneracja) a rozwój kraju (zatrudnienie, innowacyjność, PKB, itp.)
 • Obszary niezurbanizowane elementem zrównoważonego systemu energetycznego kraju

W debacie udział wzięli:

 • Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
 • Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • dr Jan Rączka, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Janusz Piechociński, Poseł na Sejm RP
 • Andrzej Szymański, Prezes Zarządu, Landis+Gyr
 • Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu, Gaspol, Forum Rozwoju Efektywnej Energii
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, ATM Systemy Informatyczne S.A.
 • dr inż. Adam Olszewski, Dyrektor Departamentu Innowacji, Energa Operator SA
 • dr Krzysztof Kołodziejczyk, Doradca Zarządu ds. Energetyki Globema
 • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji

PATRONAT HONOROWY

logo

PARTNERZY WYDARZENIA

logo

SPONSORZY WYDARZENIA

logo