Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne

Data wydarzenia: 
05 Lipiec 2022 (wtorek)

Zapraszamy na Seminarium  pt. "Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne"

Seminarium w godz. 10:00-12:00 w formule zdalnej, na platformie internetowej Webex.

Celem seminarium jest określenie, jakie przesłanki techniczne, ekonomiczne, prawno-organizacyjne oraz społeczne – w rozumieniu udziału poszczególnych prosumentów oraz odbiorców – powinny być spełnione, aby wdrożyć w ramach przygotowywanych i proponowanych projektów funduszy europejskich dla województw mechanizmy bilansowania lokalnego.

Możliwości wprowadzenia takich rozwiązań były przedstawione w artykule Ryszarda Cetnarskiego, Serhiy Penskyyego i Karola Wawrzyniaka dotyczącym koncepcji usług autobilansowania, opublikowanym w czasopiśmie „Energetyka Rozproszona” 4, 2021: 19–39-TUTAJ

UWAGA Z PRZYCZYN NIEZALEZNYCH OD ORGANIZATORA, TERMIN WYDARZENIA ULEGŁ ZMIANIE, BEDIEMY INFORMOWAĆ O NOWYM TERMINIE

LINK DO UDZIAŁU W WYDARZENIU