DEBATA 2008: CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego

Data wydarzenia: 
11 Lipiec 2008 (piątek)

CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla Polski

  11 lipca 2008, godz. 11.00,  Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa

 
W debacie uczestniczył:
Olaf Kopczyński - 2 Sekretarz Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej, Główny Negocjator ds. CO2
oraz
Prof. Jerzy Buzek -  Poseł do Parlamentu Europejskiego
         
Debatę zorganizowali:
logo
logo

Celem Europy jest obecnie zostać światowym liderem w ograniczaniu emisji CO2. Właśnie z tego powodu opracowany został Pakiet Energetyczno-Klimatyczny (3x20). Polskie władze zgadzają się z ideą Pakietu i koniecznością walki ze zmianami klimatycznymi.

Jednak drogi do osiągnięcia celu zaproponowane prze KE mogą być dla nas bardzo trudne do przejścia. Zaproponowane mechanizmy odbić sie mogą negatywnie na wszystkich gałęziach gospodarki, a przede wszystkim na poziomie życia mieszkańców. Czy możemy jakoś temu zaradzić. Jakie środki możemy przedsięwziąć?
       
KE powinna zmodyfikować swoje sztywne stanowisko i dać czas krajom o bardziej nawęglonych gospodarkach na przystosowanie się do nowych wymogów. Bez tego, gospodarki części państw członkowskich mogą zostać wyniszczone (ceny prądu mogą wzrosnąć nawet o 100%). Mamy prawo oczekiwać fundamentalnej zasady Unii, jaką jest podział obciążeń wynikających z regulacji unijnych, proporcjonalnie do możliwości gospodarek państw członkowskich. Drugiej strony konieczne jest przeprowadzenie akcji służącej zwiększeniu świadomego, oszczędnego i racjonalnego zużycia energii elektrycznej, w czym pomogłoby także wdrożenie nowych technologii informatycznych.
        
Po roku 2013 konkurencja przy zakupie uprawnień będzie ogromna. Polskie władze nie mogą się wycofać z walki o zmiany i muszą wyciągnąć wnioski na przyszłość. Polska gospodarka i rząd powinny się zjednoczyć i wypracować wspólne stanowisko. Debata była próbą przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w obszarze m.in. konsekwencji gospodarczych, społecznych i politycznych dla Polski i innych nowych członków Unii (UE - 12) ; np. wzrost „niskiej" emisji, carbon leakage, bezrobocie, emigracja itp.
             
 
W debacie udział wzięli:     
 • dr Olaf Kopczyński - 2 Sekretarz Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej, Główny Negocjator ds. CO2;
 • prof. Jerzy Buzek - Poseł do Parlamentu Europejskiego;
 • prof. Krzysztof Żmijewski - Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki;
 • dr Andrzej Kassenberg - Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju;
 • Tomasz Chruszczow - Wiceprzewodniczący Forum CO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych;
 • Wojciech Jaworski - Kierownik KASHUE;
 • Jacek Sawicki - Dyrektor ds. Rozwoju, PGE S.A.;
 • Janusz Moroz - Członek Zarządu ds. Handlu, RWE Stoen S.A.;
 • Maciej Burny - Specjalista, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki.
 • Spotkanie miało charakter dyskusji na bazie krótkich wypowiedzi zaproszonych gości.
PREZENTACJE:
Poniżej znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów na debatę "CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla Polski":                            
 • dr Olaf Kopczyński, 2 Sekretarz Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej >>>
 • prof. Krzysztof Żmijewski, Społeczna Rada Konsultacyjna Energetyki >>>
 • Tomasz Chruszczow, Forum CO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych >>>
 • dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju >>>
 • Jacek Sawicki, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. >>>
 • Janusz Moroz, RWE Stoen S.A. >>>
PARTNERZY WYDARZENIA:
logo